Вивчення компіляторів мови Паскаль та асемблер (Звіт з лабораторної роботи № 1), страница 4

3C44:004B 31C0          XOR   AX,AX                             

3C44:004D 50            PUSH  AX                                

3C44:004E 9A2207190D    CALL  0D19:0722                

3C44:0053 B020          MOV   AL,20                             

3C44:0055 50            PUSH  AX                                

3C44:0056 31C0          XOR   AX,AX                             

3C44:0058 50            PUSH  AX                                 

3C44:0059 9A7B06190D    CALL  0D19:067B                         

3C44:005E 9AFE05190D    CALL  0D19:05FE                         

3C44:0063 9A9102190D    CALL  0D19:0291                         

3C44:0068 833E540019    CMP   WORD PTR [0054],+19       to 25        

3C44:006D 75B3          JNZ   0022                      do        

3C44:006F BFBE01        MOV   DI,01BE                           

3C44:0072 1E            PUSH  DS                                

3C44:0073 57            PUSH  DI                                 

3C44:0074 9ADD05190D    CALL  0D19:05DD                 

3C44:0079 9A9102190D    CALL  0D19:0291                         

3C44:007E C70652005555  MOV   WORD PTR [0052],5555      i=0x5555         

3C44:0084 C70654000100  MOV   WORD PTR [0054],0001      for i:=1        

3C44:008A EB04          JMP   0090                              

3C44:008C FF065400      INC   WORD PTR [0054]                   

3C44:0090 B80A00        MOV   AX,000A                           

3C44:0093 50            PUSH  AX                                 

3C44:0094 9A3D08190D    CALL  0D19:083D                 random(10)        

3C44:0099 8B3E5400      MOV   DI,[0054]                         

3C44:009D D1E7          SHL   DI,1                              

3C44:009F 89858600      MOV   [DI+0086],AX               b[i]       

3C44:00A3 BFBE01        MOV   DI,01BE                           

3C44:00A6 1E            PUSH  DS                                

3C44:00A7 57            PUSH  DI                                

3C44:00A8 8B3E5400      MOV   DI,[0054]                         

3C44:00AC D1E7          SHL   DI,1                              

3C44:00AE 8B858600      MOV   AX,[DI+0086]                      

3C44:00B2 99            CWD                                     

3C44:00B3 52            PUSH  DX                                

3C44:00B4 50            PUSH  AX                                

3C44:00B5 31C0          XOR   AX,AX                             

3C44:00B7 50            PUSH  AX                                

3C44:00B8 9A2207190D    CALL  0D19:0722                  

3C44:00BD B020          MOV   AL,20                             

3C44:00BF 50            PUSH  AX                                

3C44:00C0 31C0          XOR   AX,AX                             

3C44:00C2 50            PUSH  AX                                

3C44:00C3 9A7B06190D    CALL  0D19:067B                         

3C44:00C8 9AFE05190D    CALL  0D19:05FE                         

3C44:00CD 9A9102190D    CALL  0D19:0291                         

3C44:00D2 833E540019    CMP   WORD PTR [0054],+19       to 25        

3C44:00D7 75B3          JNZ   008C                      do        

3C44:00D9 BFBE01        MOV   DI,01BE                           

3C44:00DC 1E            PUSH  DS                                

3C44:00DD 57            PUSH  DI                                

3C44:00DE 9ADD05190D    CALL  0D19:05DD                         

3C44:00E3 9A9102190D    CALL  0D19:0291                         

3C44:00E8 C70652005555  MOV   WORD PTR [0052],5555      i=0x5555