Вивчення компіляторів мови Паскаль та асемблер (Звіт з лабораторної роботи № 1), страница 2

0D01:0074 9ADD05190D    CALL  0D19:05DD                  writeln;       

0D01:0079 9A9102190D    CALL  0D19:0291                         

0D01:007E C70652005555  MOV   WORD PTR [0052],5555      i:=$5555         

0D01:0084 C70654000100  MOV   WORD PTR [0054],0001      for i:=1        

0D01:008A EB04          JMP   0090                              

0D01:008C FF065400      INC   WORD PTR [0054]                   

0D01:0090 B80A00        MOV   AX,000A                           

0D01:0093 50            PUSH  AX                                

0D01:0094 9A3D08190D    CALL  0D19:083D                 random(10)        

0D01:0099 8B3E5400      MOV   DI,[0054]                         

0D01:009D D1E7          SHL   DI,1                               

0D01:009F 89858600      MOV   [DI+0086],AX               b[i]       

0D01:00A3 BFBE01        MOV   DI,01BE                           

0D01:00A6 1E            PUSH  DS                                

0D01:00A7 57            PUSH  DI                                 

0D01:00A8 8B3E5400      MOV   DI,[0054]                         

0D01:00AC D1E7          SHL   DI,1                              

0D01:00AE 8B858600      MOV   AX,[DI+0086]                      

0D01:00B2 99            CWD                                      

0D01:00B3 52            PUSH  DX                                

0D01:00B4 50            PUSH  AX                                

0D01:00B5 31C0          XOR   AX,AX                             

0D01:00B7 50            PUSH  AX                                 

0D01:00B8 9A2207190D    CALL  0D19:0722                   write(b[i],' ');      

0D01:00BD B020          MOV   AL,20                             

0D01:00BF 50            PUSH  AX                                

0D01:00C0 31C0          XOR   AX,AX                             

0D01:00C2 50            PUSH  AX                                

0D01:00C3 9A7B06190D    CALL  0D19:067B                         

0D01:00C8 9AFE05190D    CALL  0D19:05FE                         

0D01:00CD 9A9102190D    CALL  0D19:0291                         

0D01:00D2 833E540019    CMP   WORD PTR [0054],+19       to 25        

0D01:00D7 75B3          JNZ   008C                      do        

0D01:00D9 BFBE01        MOV   DI,01BE                           

0D01:00DC 1E            PUSH  DS                                

0D01:00DD 57            PUSH  DI                                

0D01:00DE 9ADD05190D    CALL  0D19:05DD                 writeln;        

0D01:00E3 9A9102190D    CALL  0D19:0291                         

0D01:00E8 C70652005555  MOV   WORD PTR [0052],5555      i:=$5555     

0D01:00EE 31C0          XOR   AX,AX                             

0D01:00F0 A3BC00        MOV   [00BC],AX                 k:=0;        

0D01:00F3 31C0          XOR   AX,AX                              

0D01:00F5 A3BA00        MOV   [00BA],AX                 s:=0;        

0D01:00F8 C70654000100  MOV   WORD PTR [0054],0001      for i:=1        

0D01:00FE EB04          JMP   0104                              

0D01:0100 FF065400      INC   WORD PTR [0054]                   

0D01:0104 8B3E5400      MOV   DI,[0054]                         

0D01:0108 D1E7          SHL   DI,1                              

0D01:010A 8B855400      MOV   AX,[DI+0054]                      

0D01:010E 8B3E5400      MOV   DI,[0054]                          

0D01:0112 D1E7          SHL   DI,1                              

0D01:0114 3B858600      CMP   AX,[DI+0086]              if (a[i]>b[i])