Вивчення компіляторів мови Паскаль та асемблер (Звіт з лабораторної роботи № 1), страница 3

0D01:0118 7E14          JLE   012E                              

0D01:011A FF06BC00      INC   WORD PTR [00BC]           inc(k);        

0D01:011E A1BA00        MOV   AX,[00BA]                         

0D01:0121 8B3E5400      MOV   DI,[0054]                         

0D01:0125 D1E7          SHL   DI,1                              

0D01:0127 03855400      ADD   AX,[DI+0054]              s:=s+a[i];        

0D01:012B A3BA00        MOV   [00BA],AX                         

0D01:012E 833E540019    CMP   WORD PTR [0054],+19      to 25         

0D01:0133 75CB          JNZ   0100                     do         

0D01:0135 BFBE01        MOV   DI,01BE                           

0D01:0138 1E            PUSH  DS                                

0D01:0139 57            PUSH  DI                                

0D01:013A A1BA00        MOV   AX,[00BA]                         

0D01:013D 99            CWD                                     

0D01:013E 52            PUSH  DX                                

0D01:013F 50            PUSH  AX                                

0D01:0140 31C0          XOR   AX,AX                             

0D01:0142 50            PUSH  AX                                

0D01:0143 9A2207190D    CALL  0D19:0722              write(s,' ',k);           

0D01:0148 B020          MOV   AL,20                             

0D01:014A 50            PUSH  AX                                 

0D01:014B 31C0          XOR   AX,AX                             

0D01:014D 50            PUSH  AX                                

0D01:014E 9A7B06190D    CALL  0D19:067B                         

0D01:0153 A1BC00        MOV   AX,[00BC]                          

0D01:0156 99            CWD                                     

0D01:0157 52            PUSH  DX                                

0D01:0158 50            PUSH  AX                                

0D01:0159 31C0          XOR   AX,AX                              

0D01:015B 50            PUSH  AX                                

0D01:015C 9A2207190D    CALL  0D19:0722                         

0D01:0161 9AFE05190D    CALL  0D19:05FE                         

0D01:0166 9A9102190D    CALL  0D19:0291                          

0D01:016B C70652005555  MOV   WORD PTR [0052],5555          i:=$5555

C

3C44:0014 C70652005555  MOV   WORD PTR [0052],5555      i:=0x5555        

3C44:001A C70654000100  MOV   WORD PTR [0054],0001      for i:=1         

3C44:0020 EB04          JMP   0026                              

3C44:0022 FF065400      INC   WORD PTR [0054]                   

3C44:0026 B80A00        MOV   AX,000A                           

3C44:0029 50            PUSH  AX                                

3C44:002A 9A3D08190D    CALL  0D19:083D                 random(10)        

3C44:002F 8B3E5400      MOV   DI,[0054]                         

3C44:0033 D1E7          SHL   DI,1                              

3C44:0035 89855400      MOV   [DI+0054],AX              a[i]         

3C44:0039 BFBE01        MOV   DI,01BE                            

3C44:003C 1E            PUSH  DS                                

3C44:003D 57            PUSH  DI                                

3C44:003E 8B3E5400      MOV   DI,[0054]                          

3C44:0042 D1E7          SHL   DI,1                              

3C44:0044 8B855400      MOV   AX,[DI+0054]                      

3C44:0048 99            CWD                                     

3C44:0049 52            PUSH  DX                                 

3C44:004A 50            PUSH  AX