Собливості роботи й розрахунку суцільних та наскрізних підкранових конструкцій

Страницы работы

Содержание работы

9.. Особливості роботи й розрахунку суцільних та наскрізних підкранових конструкцій.

До  лекції  11:              4год ( 3, стор. 382-385), (8, стор.175-186).

ПІДКРАНОВІ КОНСТРУКЦІЇ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1. Характеристика підкранових конструкцій

Підкранові конструкції сприймають впливу від різного підйомно-транспортного встаткування. Основним видом такого встаткування є мостові опорні й підвісні крани.

Підкранові конструкції під мостові опорні крани (мал. 15.1) складаються з підкранових балок або ферм 1, що сприймають вертикальні навантаження від кранів; гальмових балок (ферм) 2, що сприймають поперечні горизонтальні впливи; зв'язків 5, що забезпечують твердість і незмінюваність підкранових конструкцій; вузлів кріплення підкранових конструкцій, що передають кранові впливи на колони; кранових рейок 4 з елементами їхнього кріплення й упорів.

Основні несучі елементи підкранових конструкцій — підкранові балки можуть мати різну конструктивну форму. Найбільше часто застосовуються суцільні підкранові балки як розрізні (мал. 15.2, а), так і нерозрізні (мал. 15.2, б).

Розрізні підкранові балки простіше в монтажі, нечутливі до осідання опор, однак мають підвищена витрата стали.

Нерозрізні балки на 12-15 % экономичнее по витраті металу, до більше трудомісткі при монтажі через пристрій монтажних стиків.Крім того, при осаді опор у них виникають додаткові напруги. Пружне осідання опор можна оцінити коефіцієнтом

З = ИЕ1/Р9                              ^                      (15.1)

де   А — переміщення   опори   від   одиничної   сили    (з   обліком   опади   фундаменту); Е1 твердість підкранової балки; / — проліт балки.

При з>0,05 нерозрізні балки застосовувати не рекомендується. Не рекомендується їх застосовувати також при просадних ґрунтах.

При легких кранах (ф ^30 т) і більших кроків колон доцільнаі ґратчасті підкранові балки із твердим верхнім поясом (мал. 15.2, в). Їхнє застосування дозволяє на 15-20 % знизити витрата сталі в порівнянні з розрізними суцільними балками. До недоліків ґратчастих балок ставляться підвищена трудомісткість виготовлення й монтажу й більше низька довговічність при кранах важкого режиму роботи.

При більших прольотах (крок колон 24 м і більше) і кранах великої вантажопідйомності застосовуються подкраново-підкроквяні ферми, що поєднують у собі підкранову балку й підкроквяну ферму (мал. 15.2, г). Економічність таких конструкцій зростає зі збільшенням кроку колон і становить 4-6 % при кроці колон 24 м і 12-16 % при кроці 36 м. Однак такі ферми складні у виготовленні й монтажі.

При великому кроці колон можливо також застосування підкранових балок або ферм із їздою понизу (мал. 15.2, д). Крутний момент, що виникає від внецентренной передачі навантаження, сприймається додатковими горизонтальними фермами. На підкранову конструкцію можуть опиратися кроквяні ферми, але на відміну від подкраново-підкроквяної ферми їздова балка не включається до складу нижнього пояса. Таке конструктивне рішення вкрай складно й застосовується у виняткових випадках.

Підвісні крани (кран-балки) мають, як правило, невелику вантажопідйомність (до 5 т) і переміщаються по шляхах, що прикріплюється до конструкцій покриття або перекриття. Застосовуються двох-, трьох- і

многоопорные крани. Котки крана переміщаються безпосередньо по нижніх поясах балок шляхів (мал. 15.3, г). Основним видом шляхів є прокатні або складені балки, установлювані по розрізній або нерозрізній схемі. При прольоті шляхів 12 м можливе застосування перфорованих балок (див. гл. 7, § 6). Для зменшення згинаючих

моментів у балках можуть установлюватися додаткові підвіски  (мал. 15.4,5),

У большепролетных будинках (авіаскладальних, суднобудівних і інших заводів) застосовуються підвісні крани вантажопідйомністю 30 т і більше.Шляхи таких кранів виконуються по розрізній або нерозрізній схемі суцільного складеного перетину.

Для ремонту встаткування й для допоміжних операцій будинку обладнаються тельферами, що переміщаються по монорейкових шляхах із прокатних двотаврів.

При необхідності обслуговування вузьких зон приміщення уздовж колон у будинках установлюють рухливі консольні крани. Для переміщення консольних кранів установлюють три балки: одну- для зосприятия вертикального навантаження, дві - горизонтальної (мал. 15.5).

Рис. 15.2. Типи підкранових

конструкцій

 розрізні  балки;   б — нерозрізні   балки;   в — ферми;   г — подкраново-підкроквяні  д — ферму е їздою понизу

ферми;


Рис.   15.1.   Схема   підкранових    конструкцій

1 — підкранова балка;  2 рейка із  кріпленнями;       3 — гальмова       конструкція; 4 — вертикальні й горизонтальні зв'язки; 5 — вісь середнього ряду

Похожие материалы

Информация о работе