Розробка календарного плану будівництва. Порядок розробки календарного плану, страница 3

Технологічна послідовність робіт залежить від конкретних проектних рішень. Так, спосіб прокладання внутрішніх електричних мереж визначає технологічну послідовність виконання штукатурних, малярних та електромонтажних робіт.

Основним методом скорочення будівництва об'єктів є потоково-паралельне та сумісне виконання будівельно-монтажних робіт. Роботи, не пов'язані між собою, повинні виконуватися паралельно і незалежно одна від одної.

При наявності технологічного зв'язку між роботами в межах загального фронту відповідно зміщуються ділянки їх виконання, і роботи виконуютьсяя сумісно. При цьому необхідно враховувати правила охорони праці. Наприклад, при виконанні протягом дня на одній захватці монтажних і оздоблювальних робіт необхідно планувати в першу зміну оздоблювальні роботи, а в другу - монтажні.

При складанні графіка робіт на будівництво промислових об'єктів враховується черговість введення в експлуатацію окремих агрегатів, вузлів, технологічних ліній, пускових комплексів, а також секцій, блоків, окремих будівель та споруд.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

3.8.2.  Потреби в робочих кадрах.

Кількість працюючих для будівництва визначаємо на основі трудоємкості, визначеної в кошторисній документації, а також з розрахункової тривалості тривалості будівництва.

Трс*К=4855,98*1,2=5827

де Тр- трудоємкість розрахункова, чол.-год.;

Тс – трудоємкість з кошторисної документації , чол.-год.;

К – коефіцієнт, що враховує збільшення трудоємкості в звязку з виконанням непередбачених робіт; к=1,2.

Визначаємо середню кількість робітників на розрахункову тривалість будівництва.

Nр:n1*n2=5827/8/22=33 роб.;

де N – середня кількість робітників в день, чол.;

Тр – розрахункова трудоємкість, чол.-год.;

n1- тривалість будівництва в місяцях;

n2- кількість робочих днів в місяці.

Одержана кількість робітників становить 83,9% від загальної чисельності працюючих.

N3=N:0,839=33/0,839=39 роб.;

Тоді :

-   ІТР становить N3*0,11=4 роб.;

Службовці N3*0,036=1 роб.;

МОП і охорона N3*0,015=1 роб.;

Загальна трудоємкість працюючих:

N3* n1*n2=39*8*22=6864 люд.-дн.

Середньомісячний виробіток:

Вм=с: n1: N3=1184118/8/39=3795 грн.

Середньорічний виробіток:

В=Вм*12=3795*12=45540 грн.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата