Розрахунок висячої залізобетонної оболонки, страница 4

1)Постійне:

- власна вага оболонки;

2) Снігове навантаження згідно  району будівництва м. Тернопіль

          Конструкцію розраховуємо від сумарної дії постійного та снігового (по всій поверхні оболонки) навантаження.

          Розрахункове снігове навантаження визначається за формулою:

т/м2

S0 – характеристичне   ваги снігового покриву на 1м2 горизонтальної поверхні землі;

=1,14- коефіцієнт надійності за навантаженням

          Для  провисаючих покриттів ЦНДІБК рекомендує приймати снігове навантаження за законом:

          β – кутова координата в горизонтальній площині, що відраховується від найбільш навантаженої „нульової” ванти.

          Максимальна інтенсивність снігового навантаження при β=0 становить

 =1,5 · 0,139  = 0, 0.209 т/м2

, а мінімальне  = 0,5 · 0,139 = 0,069 т/м2

3. Результати розрахунку

          Згідно отриманих даних переміщень вузлів побудуємо графік прогинів по діаметральному перерізі 1-1 оболонки.

Графік переміщень вузлів конструкції в  діаметральному перерізі 1-1

Таблиця 1

вузла

точки

Перемі

щення, мм

вузла

точки

Перемі

щення, мм

вузла

точки

Перемі

щення, мм

531

1

0.000

171

21

-0.571

198

41

-0.587

513

2

-0.067

153

22

-0.555

216

42

-0.600

495

3

-0.212

135

23

-0.536

234

43

-0.612

477

4

-0.357

117

24

-0.513

252

44

-0.622

459

5

-0.472

99

25

-0.484

270

45

-0.631

441

6

-0.554

81

26

-0.438

288

46

-0.639

423

7

-0.606

63

27

-0.365

306

47

-0.646

405

8

-0.636

45

28

-0.251

324

48

-0.652

387

9

-0.652

27

29

-0.102

342

49

-0.656

369

10

-0.658

9

30

0.000

360

50

-0.659

351

11

-0.659

18

31

0.000

378

51

-0.658

333

12

-0.656

36

32

-0.102

396

52

-0.652

315

13

-0.652

54

33

-0.251

414

53

-0.636

297

14

-0.646

72

34

-0.365

432

54

-0.606

279

15

-0.639

90

35

-0.438

450

55

-0.554

261

16

-0.631

108

36

-0.484

468

56

-0.472

243

17

-0.622

126

37

-0.513

486

57

-0.357

225

18

-0.612

144

38

-0.536

504

58

-0.212

207

19

-0.600

162

39

-0.555

522

59

-0.067

189

20

-0.587

180

40

-0.571

540

60

0.000

Висновок: при обчисленні переміщення вузлів по характерному перерізу у конструкції вантового покриття було встановлено, що переміщення незначні і не перевищують розрахункового. А отже вимоги ІІ групи граничних станів цілком забезпечені.

Максимальне переміщення точки становить fmax=0,659 мм. (елемент №351, 360).

Допустиме значення  прогину:

= мм

Характеристика напруженого стану оболонки

Розрахунок показав, що в зовнішньому опорному кільці виникають зусилля розтягу. Максимальне значення зусилля становить 76,882 т/м.