Розрахунок висячої залізобетонної оболонки

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство аграрної політики України

Сумський національний аграрний університет

Контрольна робота №3

з дисципліни

„Розрахунок та конструювання

„Розрахунок висячої залізобетонної   оболонки"спеціальних споруд”

Виконав: студент гр.0501-2м

Зорабян К.А.

Перевірила: Срібняк  Н.М.

СУМИ, 2009 р.

Завдання на практичну роботу №3

з дисципліни

Розрахунки та конструювання просторових покриттів

Тема : «Розрахунок висячої залізобетонної   оболонки»

Дата  видачі завдання ____________________________ р.

ПІБ студента Зорабян К.А.

Група 0501-2м Курс 5

Викладач: асистент  Срібняк Н.М.

ВИХІДНІ ДАНІ

1.Рівняння кривої провисання гнучкої ванти (нитки):

де;

 f-висота стріли провисання;

L – проліт ванти;

2.Величина стріли провисання ((1/10...1/25)L :

f =0,8м.

3.Проліт ванти: L = 12м.

4. Діаметр основи конструкції D= 15м

5. Діаметр внутрішнього кільця d = 3 м

4. Модуль пружності канату :Е=1,7·105 МПа

5. Канат ТЛК-0 з розрахунковим опором сталевої проволоки Run=1372 МПа; kn=0,46

6.Клас бетону з/б плит: В20

7.Місце будівництва Тернопіль

ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

1. Згідно практичного завдання  визначити особливості опорного кільця оболонки . вузлів спирання

2. Виконати статичний розрахунок оболонки за допомогою ПК „ЛІРА”

2.1 Створити  розрахункову схему оболонки (геометрію поверхні, умови

           закріплення конструкції, спосіб навантаження).

2.2 Вибрати типи скінчених елементів, визначити та обґрунтувати схему розбиття поля оболонки  задати жорсткісні характеристики скінчених елементів.

2.3Прийняти за розрахункове навантаження - навантаження від власної ваги конструкції покриття (з/б плити, сталеві канати) та снігу відповідно місця будівництва.

3. Побудувати графік прогину  оболонки  в перерізі 1-1. Порівняти максимальний прогин оболонки з граничним прогином.

         3.1 Охарактеризувати:

а) характер та вид напружень, що виникають в тілі тонкостінної оболонки;

б) види та характер  зусиль, що виникають  в опірних монолітних  кільцях (зовнішньому та внутрішньому);

в) навести епюри нормальних Nx , Ny   зусиль в канатах.

4. За величиною максимального нормального розтягуючого зусилля, що виникає в канаті, розрахувати необхідний переріз канату.

5. Зробити висновки щодо достатньої чи недостатньої прийнятої жорсткості опорних кілець оболонки.

Суми, 2009 р.

Довідкові дані

Характеристики важкого бетону

Клас бетону

Е, т/м2

υ

R0, т/м3

Розрахункові опори бетону для граничних станів  першої групи Rb і Rbt при відповідному класі міцності бетону на стиск

Стиск осьовий (призмова міцність) Rb, МПа (т/м2)

Розтяг  осьовий  (призмова міцність) Rbt, МПа (т/м2)

B 15

2,35*106

0,2

2,45

8,15 (830,78)

0,75 (76.45)

B 20

2,75*106

0,2

2,45

11,5 (1172,27)

0,90 (91,74)

B 25

3,06*106

0,2

2,45

14,5 (1478,08)

1,05 (107,03)

B 30

3,25*106

0,2

2,45

17,0 (1732,93)

1,20 (122,32)

B 35

3,45*106

0,2

2,45

19,5 (1987,77)

1,30 (132,52)

B 40

3,60*106

0,2

2,45

22,0 (2242,61)

1,40 (142,71)

B 45

3,75*106

0,2

2,45

25,0 (2548,42)

1,45 (147,81)

B 50

3,90*106

0,2

2,45

27,5 (2803,26)

1,55 (158,00)

B 55

3,95*106

0,2

2,45

30,0 (3058,10)

1,60 (163,10)

B 60

4,08*106

0,2

2,45

33,0 (3363,91)

1,65 (168,20)

Е- модуль пружності, т/м2

υ -  коефіцієнт Пуасона

R0 – питома вага бетону, т/м3

          Розрахунковий опір сталевої проволоки канату ТЛК-0  :

          Run=1372 МПа=139857,3 т/м2

 

Модуль пружності сталевого канату  Е:

Е канату = 1,5·107 т/м2

 

 

Характеристики сталі

Е, т/м2

 

υ

R0, т/м3

2,10*107

0,3

7,85

Е- модуль пружності, т/м2

υ -  коефіцієнт Пуасона

R0 – питома вага матеріалу

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Загальні відомості про висячі вантові покриття

Вантами називають гнучкі провисаючи нитки, які при належному закріпленні кінців на опорах здатні нести вертикальні та вітрові навантаження. Гнучка нитка є геометрично змінною системою з безкінечно великим числом ступенів свободи. В висячих залізобетонних оболонках гнучкі нитки виконують роль робочої арматури  та розраховуються на монтажні навантаження. При будь-яких  навантаженнях в вантах виникають лише  зусилля розтягу.

Похожие материалы

Информация о работе