Розрахунок висячої залізобетонної оболонки, страница 5

У внутрішньому  опорному кільці виникають зусилля розтягу. Максимальне значення зусилля становить 12,86 т/м.

В залізобетонному полі оболонки виникають напруження розтягу

Оскільки навантаження прикладене симетрично, то зусилля в канатах е однаковим і рівномірним. В сталевих канатах вант виникають зусилля розтягу.

Максимальне значення зусилля становить 83,444 т/м.

Епюри нормальних зусиль „N” в канатах (на прикладі однієї ванти)

Визначаємо необхідний переріз канату із умови міцності канату:

         

Висновок: виходячи із умови міцності оптимальний переріз сталевого канату становить 5,87 · 10-5 см.

Головні напруження в скінчених елементах

оболонки в діаметральному перерізі

Таблиця 4

№ скінче

ного

елементу

Головні напруження по головним вісям в КЕ оболонки

N1, т/м2

N3, т/м2

512

76.882

17.886

494

78.071

28.022

476

77.939

43.205

458

77.067

57.165

440

75.769

67.830

422

75.079

74.257

404

79.532

72.627

386

81.976

70.936

368

83.104

69.207

350

83.444

67.444

332

83.352

65.641

314

83.051

63.789

296

82.667

61.873

278

82.261

59.879

260

81.855

57.788

242

81.456

55.583

224

81.058

53.236

206

80.658

50.723

188

80.264

48.007

170

79.901

45.043

152

79.604

41.770

134

79.399

38.100

116

79.219

33.916

98

78.715

29.070

80

76.903

23.420

62

71.692

16.943

44

59.702

10.013

26

38.035

3.824

8

12.806

0.357

17

12.806

0.357

35

38.035

3.824

53

59.702

10.013

71

71.692

16.943

89

76.903

23.420

107

78.715

29.070

125

79.219

33.916

143

79.399

38.100

161

79.604

41.770

179

79.900

45.043

197

80.264

48.007

215

80.658

50.723

233

81.058

53.236

251

81.456

55.583

269

81.855

57.788

287

82.261

59.879

305

82.667

61.873

323

83.051

63.789

341

83.352

65.641

359

83.444

67.444

377

83.104

69.207

395

81.976

70.936

413

79.532

72.627

431

75.079

74.257

449

75.769

67.830

467

77.067

57.165

485

77.939

43.205

503

78.071

28.022

521

76.882

17.886

Головні напруження за головними напрямками

Максимальне напруження стиску sстискгл становить:

в приопірній  зоні відсутні; в центрі поля оболонки відсутні т/м2

Максимальне напруження розтягу sрозтяггл становить:

 в приопірній зоні +76,882 т/м2; в центрі поля оболонки +83,444 т/м2

Висновки: при підрахунку напруження за головними напрямкам конструкції висячого покриття (вантового), можна зробити висновок що напруження проходять плавно і рівномірно без різких коливань. Вданій конструкції виникають тільки нормальні розтягуючи напруження. Напруження стиску відсутні.