Оцінка інженерно-геологічних умов будівельного майданчика. Визначення навантаження на фундамент, страница 4

d=1,1 м, nII=435,00 кН/м, gІІ=gІІ=18,3 кН/м3, jІІ=350, сІІ=1 кПа.

          1. Ширину підошви фундаменту знаходимо за формулою:

R0 – табличне значення розрахункового опору ґрунту основи (СНиП 2.02.01-83);

*- середнє значення питомої ваги бетону та ґрунту засипки, приймаємо 20 кНм3.

B-глибина закладення фундаменту.

          2. За формулою 7 СНиП 2.02.01-83 визначаємо розрахунковий опір ґрунту основи:

gс1=1,4; gс2=1,2;

Мg=1,68; Мq=7,71; Мс=9,58;

k=1; kz=1;

3. Уточняємо ширину підошви фундаменту:

Попередньо приймаємо ширину підошви фундаменту b=1.4м.(ГОСТ 13580-85).

          Перевіряємо виконання умови:

    

          р – середній тиск під підошвою фундаменту.

Визначаємо розрахунковий опір грунту при b=1,4м.

          Умова виконується R=343,96 кПа > р=332,72 кПа, приймаємо b=1,4 м.

2. Визначаємо розміри підошви фундаменту по осі Б.

d=1,1 м, nII=186,15 кН/м, gІІ=gІІ=18,3 кН/м3, jІІ=350, сІІ=1 кПа.

          1. Ширину підошви фундаменту знаходимо за формулою:

R0 – табличне значення розрахункового опору ґрунту основи (СНиП 2.02.01-83);

*- середнє значення питомої ваги бетону та ґрунту засипки, приймаємо 20 кНм3.     

          2. За формулою 7 СНиП 2.02.01-83 визначаємо розрахунковий опір ґрунту основи:

gс1=1,4; gс2=1,2;

Мg=1,68; Мq=7,71; Мс=9,58;

k=1; kz=1;

3. Уточняємо ширину підошви фундаменту:

Попередньо приймаємо ширину підошви фундаменту b=0,8м.

          Перевіряємо виконання умови:

   

          р – середній тиск під підошвою фундаменту.

           Визначаємо розрахунковий опір грунту при b=0,8м.

          Умова виконується R=312,97 кПа >  р=232,69 кПа.,остаточно приймаємо ширину підошви фундаменту b=0,8 м.

2.3.3. Визначення осідання основи і фундаменту

Розрахунок основ за деформаціями (ІІ група граничних станів) проводиться з метою обмеження сумісних деформацій основи і споруди такими величинами за яких гарантується нормальна експлуатація споруди. При цьому повинна виконуватися умова:

S<Su,

S – сумісна деформація основи і споруди визначена розрахунком;

Su – гранично допустиме значення сумісної деформації, визначається за СНиП 2.02.01-83 п.2.51 – п.2.55, або дод.4.

          Згідно СНиП 2.02.01-83 розрахунок основи за деформаціями проводиться методом пошарового підсумовування з використанням теорії лінійно деформованого напівпростору або лінійно деформованого шару, якщо виконується умови п. а, б, п.2.4 СНиП2.02.01-83.

          Осідання сумісне основи і фундаментів визначається за виразом:

b - безрозмірний коефіцієнт b=0,8;

n – кількість розрахункових шарів на які поділена стислива товща Нс;

hi – товщина розрахункового шару, яка не повинна перевищувати 0,4×b, b – ширина підошви фундаменту, hi.max =0,4×b;

Ei – модуль деформації ІГЕ у якому знаходиться і-тий розрахунковий шар;

szpi - середнє значення додаткових вертикальних напружень в і-му шарі, яке дорівнює пів сумі на верхній та нижній межах розрахункового шару.

szp =a×P0 ;

a - коефіцієнт, що враховує зміну додаткових напружень з глибиною табл.1 дод.1 СНиП 2.02.01-83.

P0=P-szg0

- додатковий вертикальний тиск на основу (якщо ширина фундаменту b>10 м (Ро=Р)).

Р – середній тиск під підошвою фундаменту (див. 4.4).

szg0 - вертикальне напруження від власної ваги ґрунту на рівні підошви фундаменту.

Якщо розпланування поверхні землі проводиться зрізанням:

szg0=gII' × d;

Якщо розпланування землі проводиться підсипанням або зовсім не проводиться:

szg0=gII' × dn;

          Вертикальні напруження від власної ваги ґрунту на глибині z від підошви фундаменту визначається за виразом:

;

hi – товщина розрахункового шару ґрунту;

gII - питома вага розрахункового шару ґрунту.

Примітка: нижче рівня підземної води питома вага ґрунту визначається з урахуванням архімедової сили за виразом:

rs - щільність ґрунту в якому знаходиться розрахунковий шар;

rw - густина води rw=1;

е – коефіцієнт пористості ґрунту.

          Нижня межа стисливої товщі Нc проходить там, де виконується умова:

Якщо умова не виконується в ІГЕ з модулем пружності Е<5000кПа, або такий ґрунт знаходиться близько до лінії ВС, то розрахунок проводиться до виконання умови:

.

Інженерно – геологічний розріз