Оцінка інженерно-геологічних умов будівельного майданчика. Визначення навантаження на фундамент, страница 3

Порядковий №

Вид навантаження

Формула визначення навантаження

Нормативне навантаження і розрахункове навантаження за ІІ групою граничних станів, nII, кН

gf

Розрахункове навантаження за І групою граничних станів, nI, кН

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

Постійні навантаження

1.

Вага покриття:

- бітумна мастика армована двома шарами склосітки;

-  цементно-піщаний розчин;

- мінераловатна плита;

- пароізоляція;

- дошка;

- прогон [ 100х46;

- балка-двотавр №20;

- гіпсокартон;

0,05×6

0,02×22

0,11×0,4

0,005×6

0,02×5

0,086

0,21

0,016×8

0,3

0,44

0,044

0,03

0,1

0,086

0,21

0,128

1,3

1,3

1,2

1,2

1,1

1,05

1,05

1,2

0,39

0,572

0,0528

0,036

0,11

0,09

0,221

0,154

S

1,338

1,626

Разом:

3,965

5,305

6,447

2.

Вага  перекриття:

- керамічна плитка;

- ц.п. стяжка;

- з.б. пустотна плита;

0,006×20×4×3,965

0,02×22×4×3,965

3,0×4×3,965

1,903

6,978

47,58

1,1

1,3

1,1

2,094

9,072

52,338

3.

Вага стіни

    3,3×1,0×18×0,38×4

90,288

1,2

108,346

4.

Вага стіни підвалу

0,4×24×1,0×1,9

18,24

1,1

20,064

Разом постійних:

170,294

198,361

Тимчасові навантаження

6.

Снігове  навантаження для розрахунку:

- за деформацією;

- за несучою здатністю

-

0,5×3,965×0,9

-

-

-

1,4

-

2,498

7.

 Навантаження на міжповерхове перекриття:

- за деформацією;

- за несучою здатністю

4×1,0×3,965

4×2×3,965×0,9

15,86

-

-

1,3

-

37,112

Разом тимчасових:

15,86

39,610

ВСЬОГО:

186,154

228,995

2.3.1.  Глибина закладення фундаменту.

Глибина закладення фундаменту – називають відстань від підошви фундаменту до розпланованої поверхні землі (d), або до поверхні природного рельєфу (dn), або до поверхні підлоги підвалу (d1).

          Глибина закладення фундаменту залежить від багатьох факторів, основними з яких є:

1.  Конструктивні особливості будівлі (наявність комунікацій та інше).

2.  Геологічних умов будівельного майданчику.

3.  Гідрогеологічних умов будівельного майданчику (стараються закласти так фундамент, щоб підземні води були на глибині не менше 0,5 м від підлоги підвалу).

4.  Глибини закладення поряд існуючих споруд.


Dh<(tgjI+c1/р);

jI,c1 – міцні сні характеристики грунту основи нижче розташованого фундаменту.

          У нашому випадку глибина закладення фундаменту залежить від конструктивних особливостей будівлі і глибини промерзання грунту і змінюється від 0,8м до 2,5м. Для розрахунку ширини підошви фундаменту приймаємо d=1.1м.

Глибина закладання фундаментів становить 3,9-4,1 м від поверхні землі. Так як по даному проекту здійснюється не будівництво, а реконструкція існуючої будівлі, то приймається існуюча глибина фундаментів, тобто 3,9-4,1 м від поверхні землі.

Існуючий фундамент являє собою фундамент мілкого закладення, стрічкового типу. Ширина підошви фундаменту по осі А становить 1,2 м, а по осі Б – 2,0 м. В подальших розрахунках для визначення ширини фундаменту ми тільки перевіримо чи витримає навантаження існуючий фундамент.

Якщо потрібна ширина підошви фундаменту перевищить ширину існуючого, то потрібно робити підсилення фундаменту.

2.3.2. Визначення розмірів підошви фундаментів

1. Визначаємо розміри підошви фундаменту по осі А.