Охорона природи. Охорона земельних ресурсів. Охорона водних ресурсів. Охорона атмосфери. Охорона зелених насаджень

Страницы работы

Содержание работы

5.1 Охорона природи

Охорона навколишнього природного середовища – система державних, міжнародних, суспільних норм, щодо раціонального використання, охорони та відтворення природних ресурсів, захист навколишнього природного середовища від забруднення і руйнування, для створення найбільш сприятливих умов  проживання нинішнього і майбутнього покоління. Це система заходів направлених на підтримку такої взаємності між людиною та навколишнім природнім середовищем, яке забезпечує збереження, відновлення і раціональне використання природних ресурсів і запобігає шкідливому впливу виробництва на природу, в тому числі і на здоров'я самої людини. Будь-яке будівництво зв'язане із втручанням у навколишнє природне середовище і якщо не оцінити наслідки цього втручання, можливі несподівані результати. Життя на землі проходить у біосфері. Це система взаємодії живої і неживої природи. Ця взаємодія змінює елементи біосфери, визначає її еволюцію. Всі елементи біосфери знаходяться у динамічній рівновазі. Специфіка будівельного виробництва у тому, що його діяльність проходить на поверхні Землі і у земній корі. У результаті цієї діяльності проявляються такі негативні фактори: знищення родючих та інших земель внаслідок забудови.

          У процесі і внаслідок будівництва проявляються такі інженерно-екологічні явища: підтоплення, обезводнення та засолення земель, ерозія, абразія, здвиги, розроблення території, яке призводить до екологічних порушень на суші; міста, промислові підприємства, водосховища змінюють клімат, підвищують рівень підземних вод, забруднюють біосферу. Виробництво будівельних матеріалів пов'язано із великою кількістю відходів, забруднюючих навколишнє середовище. Будівельні машинні парки, які все більше розвиваються пересуваючись по поверхні землі, порушують природну структуру, вихлопні гази та інші відходи забруднюють атмосферу, відходи при мийці машин забруднюють у першу чергу водойми.

          Згідно із суспільним баченням, потрібно охороняти від забруднення, розрушення  і виснаження земельні ресурси, атмосферу,  водні запаси і у першу чергу прісну воду, рослинний та тваринний світ. Для цього при улаштуванні основ і фундаментів необхідно застосовувати охоронні заходи.

5.2 Охорона земельних ресурсів

          Будівництво  виконуємо під угіддями, які не придатні для використання у сільському господарстві. Це в першу чергу, площі, на яких з тих чи інших причин немає родючого  шару. Будівництво на таких землях пов'язане із попередньою інженерною підготовкою. Звичайно складна інженерно-геологічна будова  обумовлюють значні витрати при влаштуванні основи фундаменту. Це область використання творчого інженерного розуму у відношенні зменшення затрат при проведенні цих робіт. На початковій стадії будівництва знімаємо родючий шар із поверхні землі у рамках розміщення споруди, колій, різного виду покриттів, слід враховувати, що при довгочасному зберіганні у буртах  родючий шар втрачає свої якості. Тому знятий шар грунту якомога швидше використовуємо за призначенням. Необхідно намагатися зменшення всебічного зменшення об'єму земляних робіт, оскільки видалену землю необхідно складати, займаючи корисну площу. Робота землерийних та транспортних машин порушує всі елементи біосфери. З цієї точки зору доцільно використання фундаментів, що споруджуються без виймання грунту, а також буронабивних фундаментів, зроблених за методом хімічного закріплення. Великі площі родючих земель займають різні звалища та відходи промисловості. Всебічне використання цих відходів при улаштуванні основ та фундаментів дає відповідну користь у охороні земельних ресурсів. При будівництві на раніше забудованих територіях, особливо із розвинутим підземним господарством у минулому, а також на  звалищах із значними включеннями виникає необхідність вивезти насипний грунт. Цього можна уникнути, влаштовуючи фундаменти у пробитих свердловинах, з допомогою яких такі насипні грунти проходять без їх видалення, а розширення задовольняють у грунті природного складу  на необхідній глибині. При проведенні земляних робіт для улаштування основ та фундаментів використовуємо усі заходи, які перешкоджають розвитку водної та вітрової ерозії, абразії. Для цього  всебічно намагаємося зберегти рослинний покрив землі, контролювати викид у атмосферу стоків, проводити тимчасові закріплення склонів та відкосів. Раціональне використання матеріалів при влаштуванні фундаментів дозволяє зберегти витрати цементу, зменшити кількість будівельного сміття, яке вивозимо на звалище. Розпилення цементу по поверхні землі приводить до повного знищення живої природи. Це можливе при транспортуванні, вантажно-розвантажувальних роботах, зберіганні.

Похожие материалы

Информация о работе