Проект підприємства з ремонту та технічного обслуговування сільськогосподарської техніки в м.Києві (Анотація і архітектурно-будівельний розділ дипломної роботи)

Страницы работы

Содержание работы

Анотація

Тема дипломної роботи: "Підприємство з ремонту та технічного обслуговування сільськогосподарської техніки в м.Києві".

Виконавець: Батюк О.В., студент 6-го курсу  заочного факультету спеціальності "Промислове та цивільне будівництво".

Керівник проекту: Паустовський С.В.,

Об'єм дипломної роботи: 13 аркушів графічної частини та пояснювальної записки в об'ємі ___стор.

Проект складається з наступних розділів:

Архітектурно-будівельний розділ містить у собі:

-    генеральний   план,  де   згідно   СНиП   описується
кліматична характеристика району, приведено розташування будівлі,
що проектується та інших існуючих споруд, посадка зелених
насаджень;

- об'ємно-планувальне та конструктивне рішення будівлі що проектується, у якому описується склад конструкцій та матеріалів для будівель, а також перелік та розміри приміщень будівлі;

-    техніко-економічні   показники   об'ємно-планувального
рішення будівлі та генплану.

Конструктивний розділ: розрахунок та конструювання металевої ферми, хрестовини, колон, фундаменти під колони.

Технологічний розділ: технологічна карта на монтаж каркасу будівлі.

Організаційний розділ: календарний план будівництва та будівельний генплан надземної частини будівлі.

Розділ охорони праці містить у собі техніку безпеки та безпечні методи виконання робіт.

Розділ охорони природи містить охорону земельних, водних ресурсів, охорона атмосфери, охорона зелених насаджень.

Економічний розділ розрахована кошторисна документація, розрахунок    ТЕП за матеріалами розробленого проекту.


Зміст.

Стор

Анотація

Вступ.......................................................................................                           

Розділ І. Архітектурно-будівельний

1.1  Розробка варіантів об'ємно-планувальних та архітектурно-конструктивних рішень                                                                                    

1.2 Розробка генерального плану                                                           

1.3  Об'ємно-планувальне рішення                                                          

1.4 Архітектурно конструктивне рішення                                              

1.5  Відомості про інженерне обладнання                                               

1.6  Розділ II. Розрахунково-конструктивний

2.1  Обгрунтування вибору основних несучих конструкцій                 

2.2  Статичний розрахунок                                                                       

2.3  Конструктивний розрахунок елементів конструкцій

Таблиці розрахунку на ЕОМ                                                                   

Розділ III. Технологія та організація будівництва

3.1  Умови будівельного виробництва                                                    

3.2  Обґрунтування термінів будівництва                                               

3.3  Визначення складу та об'ємів БМР                                                   

3.4  Вибір методів виконання робіт та рішень по

організації поточного зведення об'єкту

3.5 Вибір комплектів будівельних машин та обладнання                      

3.6  Технологія виконання будівельних процесів з розробкою             

 технологічних карт

3.7  Календарний план будівництва                                                         

3.8 Будівельний генеральний план                                                        
Розділ IV. Дослідницька робота

Наукова частина, (порівняння 3-х найбільш характерних варіантів)    

Розділ V. Охорона праці

5.1.  Вступ                                                                                                 

5.2.  Виробнича санітарія                                                                          



5.3. Безпечні методи виконання будівельних робіт                      91-95

5.4.Пожежна безпека                                                                            96

5.5.Електробезпека                                                                               97

5.6.Розрахунок освітлення                                                             97-98

Розділ VI. Охорона природи99

6.1.Важливість питання                                                               100-102

6.2.Охорона земельних ресурсів                                                       102

6.3.Охорона водних ресурсів                                                             103

6.4.Охорона атмосфери                                                               103-104

6.5. Охорона зелених насаджень                                                       104

Економічний VII.105

7.1 Розрахунок ефективності від прискорення здачі об'єкту           106

7.2Визначення вартості будівництва (кошториси у додатку)          106

7.3Техніко - економічні показники проекту                                      107

Список використаної літератури                                                           108-110

Похожие материалы

Информация о работе