Конструктивна схема каркасу будівлі довжиною 169 метрів, страница 5

          М1 = 12*4,72/2 = 8403,46 кН*см

          Поперечна сила Q1 = 12,7* 162 = 96 кН

          Геометричні характеристики  траверси Fтр = 25*0,8 = 20 см;

          Wтр =0,8* 252 /6 = 83,3 см3;

          Міцність траверси

          Шви, які кріплять траверсу до полиць колони розраховується на зсувні зусилля

          Необхідна товщина швів .

          Тиск колони на плиту через фрезерований торець колони. Анкерний болт розраховується на комбінацію зусиль

          М1 = 384,44/1,2 – 210,37 = 76,628 кн*м

          N1 =- 540,169/1,2 + 2,062 = - 448,75 кН

          Зусилля в анкерних болтах

При врахуванні постійного кранового та вітрового навантаження:

М21 = ( 29,52 + 344,44 + 76,6 ) = 540,56 кН*м

N21 =- ( 254,61 + 540,3 + 448,75 ) = - 734,44 кН

Z= - 734,44*0,61/0,96 + 450,56/0,96 = - 2,07 кН;

Ава = z/ Rва = 205,35 / 15 = 13,69 см2

Приймаємо 2 болта d = 36 мм з площею 16,4 см2 з

 ( N ) = 2* 123 = 246 кН > 205 кН;

          Плита під анкерні болти розраховується як балка яка лежить на траверсах і навантажена зконцентрованою силою від анкерного болта зусиллям на один анкерний болт: Na = 205,35/ 2 = 102,6 Кн;

          Приймаємо переріз анкерної плити 240*80 мм з отворами для болтів

da + 8 мм = 36 + 8 = 44 мм.

2.7.11 Розрахунок елементів ферми

          Верхній пояс:   N  = 620,7 кН

          Попередньо призначаємо j = 0,8

           

          Приймаємо Гн „ 180*140*8  А = 36,96 см2;

          Радіус інерції імін = 5,65 см, lo = 3 м = 300 см;

          Гнучкість

По таблиці дивимось j = 0,847

Перевіряємо

Нижній пояс : :   N  = 620,7 кН

Площа поперечного перерізу стержня:

По таблиці приймаємо А = 32,16 см2;

          Радіус інерції імін = 5,48 см

          Приймаємо Гн „ 140*6  А = 32,16 см2;

          Розкоси 21і 41  : N  = 288 кН

          Попередньо призначаємо j = 0,6

          Площа поперечного перерізу

          Приймаємо замкнутий зварний профіль Гн „ 120*5 А = 23 см2

                    Розкоси 23- 40 : N  = 195 кН

          Попередньо призначаємо j = 0,6

          Площа поперечного перерізу

          Приймаємо замкнутий зварний профіль Гн „ 100*4 А = 15,36 см2;

2.7.12 Розрахунок пальового фундаменту

          Розраховуємо пальвий фундамент по несучій здатності грунту підвалини під крайню колону головного корпусу заводу машинобудування. Колона перерізом 30*30 см серії К7 – 01 – 49 . Навантаження: Fз = 1104 кН, М = 280 кН*м, Fн = 16,6 кН

          Грунтові умови:

          Шар 1 – грунтово-рослинний товщиною 0,5 м;

          Шар 2 – пісок пилуватий 4 м;

          Шар 3 – глина 1,5 м;

          Шар 4 – пісок дрібний 6,95 м;

          Голова палі замуровується у ростверк на 0,15м. Для даного фундамента запроектована паля С-9-30; мінімальна висота ростверку hр = 1,2 м; lр = 9 – 0,15 = 8,85 м.

          Визначаэмо несучу здатність висячої палі H = 8,85м, знаходимо по (16 табл.1З ) R  = 2545 Н/м2

          При

           h          

                  H

               f

2

3,15

36

1,8

5,05

40

1,8

6,85

43

1,4

8,45

44,5

1,5

9

46

0,6

10,9

47

          Несуча здатність палі складає:

          Fn = 1( 2545* 0,09 + 1,2( 36 * 2 + 40 * 1,8 + 43*1,8 + 44,5 * 1,4 +46 * 1,5 + 47 * 0,5) ) = 676,4 кН;

          Розрахункове навантаження на палю:

          N  =;

          Кількість паль в кущі:

          Приймаємо 4 палі в кущі.

          Конструювання ростверку виконуємо виходячи з мінімальної відстані між палями : 3 вр = 3 * 0,3 = 0,9 м

          Розміри ростверку в палі 1,8 * 1,5 м;

          Вага ростверку і грунту на уступах до відмітки  0.000

          G = 1,8 * 1,5  * 1,5  * 20 = 81 кН;

          Для визначення фактичного навантаження на палю при уі = у = хі = х = 0,45 м

          Знаходимо М = 280 + 16,6 * 1,4 = 303,24 кН*м

          Звідси:

          Умови розрахунку основи забезпечено.