Конструктивна схема каркасу будівлі довжиною 169 метрів

Страницы работы

Содержание работы

2. Розрахунково-конструктивний розділ

2.1 Компонування конструктивної схеми каркасу

          Розбивка сітки колон. Довжина будівлі 169 м. Будівлю розділено температурним швом через 144 м. Запроектований цех складається з 4 прогонів. Два поздовжніх прогона довжиною 144м. і шириною 30м та один поздовжній прогін довжиною 144м і шириною 24м. Та один поперечний прогін довжиною 84м і шириною 24м.

2.2 Компонування поперечної рами каркасу

           У зв'язку з тим, що крок колон 6м, а крок ферм покриття 4м , а розрахункова схема поперечної рами прийнята в цілому з кроків 6м, то зусилля в колонах  отримані в результаті розрахунку на програмному комплексі "Lira 9.0" приймаються у конструктивному розрахунку без змін, а зусилля в елементах ферм слід зменшити для конструктивного розрахунку в 1.5 рази.

2.3 Установлення вертикальних розмірів рами

          Відстань від головки рейки до низу конструкції покриття h2 = Hк+100+ а = 3390 + 100 + 300 = 3790 мм.

          Повна висота цеху від рівня полу до низу крокв'яних ферм H = h1 + h2 = 11,01 + 3,790 = 14,8м, що відповідає модулю 1,8м. Висота верхньої частини колони hв = h2 + hпб+ hр = 3390 + 1200 +200 = 4790 мм. Висота нижньої частини колони при заглибленні бази на 600 мм: hн =H – hв + 600 = 10610 мм.

           Приймаємо прив'язку зовнішньої грані колони до розбивочної поздовжньої осі  во =250 мм.

2.4 Встановлення горизонтальних розмірів рами

          Прогін крана Lкр = L - 2l , де L – прогін ( 30м ), l = 750 мм – відстань від осі кранової  рейки до розбивочної осі.

          Lкр = 30000 – 2*750 = 28500 мм.

          Верхнью частину колони проектуємо суцільною двотаврового перерізу, а нижню частину – наскрізною з розкісною решіткою.

2.5 Визначення навантажень, діючих на поперечну раму

          Постійні навантаження від маси конструкцій покриття. Відповідно з вказівками у завданні щодо типу покриття, приймаємо навантаження від елементів, які входять у склад покриття

Розподілені постійні навантаження

№ п/п

Склад покриття

Нормативне навантаження

Коефіцієнт

Розрахункове навантаження

1.

Шар гравію

0,4

1,3

0,52

2.

Шар руберойду

0,05

1,2

0,06

3.

Три шари руберойду

0,15

1,2

0,18

4.

Плити мінераловатні (gо = 250 кг/м3;

 d = 100 мм )

0,25

1,2

0,3

5.

Шар руберойду

0,05

1,2

0,06

6.

Профільовані оцинковані листи настилу

0,14

1,2

0,154

Всього

1,04

1,274

          Снігове навантаження. Маса снігового покриву для м. Суми дорівнює Sо = 1.67 кН/м2 (згідно з ДБН В.1.2-2:2006);

Нормативне розподілене навантаження Sн = Sо*m = 0.7 кН/м2. Розрахункове розподілене навантаження Sр =  Sn*gз = 0.7*1.4 = 0.98 кН/м2.

          Вітрове навантаження wо =  0.45 кН/м2 . Приймаємо тип місцевості В. Нормативне навантаження вітрового тиску wn = wо*к*с

 к10 =0,65; к20 = 0,85; к30 = 1,1; с = 0,8 – для активного тиску.

С = 0,6 – для пасивного тиску.

          Розрахункове погоне навантаження на раму від активного тиску вітру gf =1,4 і В = 6м.

          W10a = wo *k10*c*gf*В = 0,45*0,65*0,8*1,4*6 = 1,96  кН/м.

          W20a = 0.45*0.85*1.4*6 =2.57 кН/м.

          На відмітці верха ферми 17,4м

          W17,4а = 2,57 +(3,33 -2,57)*8/10 = 3,17 кН/м.

          На відмітці низу ферми 10,6 м

          W10,6а = 1,06 + (2,57 -1,06 )*0,6/10 = 1,15 кН/м.

          Коефіцієнт переходу до еквівалентного, рівномірно розподіленого навантаження на рівні 15 - a15 = 1,04

          Еквівалентне активне рівномірно розподілене навантаження

          Wеа = W10a * a1,96 = 1,96 * 1,095 = 2,146 кН/м

          Еквівалентне пасивне рівномірно розподілене навантаження з урахуванням аеродинамічного коефіцієнта с' = 0,6

Wеп = Wеа *  с'/с = 2,146 *0,6 / 0,8 = 1,61 кН/м

Кранове навантаження. Розрахунок рами проводимо на сумісну дію двох кранів Q = 500/125 кН.

          Розрахунковий вертикальний тиск на колону:

Дмах = gf * j*S Fi.max  *yi + Gnk , де gf = 1,1;  j = 0,85;

 Fi.max  = 540;  Gnk – маса підкранової конструкції , приймаємо 0,03…0,035.

Дмах = 1,1 *0,85 ( 540 (0,75 + 1 + 0,15 )) = 959,31 кН + 0,03 = 959,34 кН

Дмін = gf * j*S Fi.mін*yi + Gnk

Fмін =(( Q + Gкр )/ no' ) - F.max ср = (( 500 + 900 )/ 2 ) – 270 = 430 кН

F.max ср = 5640/2 = 270 кН

Дмін = 0,85 * 1,1 * 430 * ( 1 + 0,75 + 0,15 ) + 0,03 = 764 кН

Розрахункові елементи від кранового навантаження:

Ммах = Дмах * ек = 959,34 * 0,625 = 599,59 кН*м

М мін = Дмін *  ек  = 764 * 0,625 = 477,5 кН*м

Нормативна горизонтальна сила поперечного гальмування візка, яка передається на одне колесо крана:

Тк = 0,05 (Q + Gт )/ no' = 0,05 ( 500 + 180 )/ 2 =17 кН

Найбільший розрахунковий тиск гальмівних балок на колону рами:

Т = gf * j*S Тк * yi = 0,85 * 1,1 *17 ( 1 + 0,75 * 0,15 ) = 30,2 кН

 


2.7.1 Підбір розрахункових зусиль для підбору перерізу верхньої частини колони

Розрахункові зусилля для підбору перерізу верхньої частини колони беруть для перерізу 1-1 або 2-2 у будь-якій розрахунковій комбінації. Ммах = 342,98 кН*м; Nсоот = 661,31 кН.

2.7.2 Вибір розрахункових зусиль для підбору перерізу нижньої частини колони

Похожие материалы

Информация о работе