Конструктивна схема каркасу будівлі довжиною 169 метрів, страница 4

2)  довантажуючих зовнішню вітку.

Для комбінації зусиль доватажуючих підкранову вітку відносно ексцентриситету

jе2 = 0,671;< 

Для комбінації зусиль довантажуючих зовнішню вітку відносний ексцентриситет:

Стійкість нижньої частини колони як єдиного цілого із площини дії моменту перевіряти не слід, так як  вона забезпечується перевіркою стійкості окремих віток.

2.7.10 Розрахунок та конструювання вузлів колони

Траверса. Розрахунковими являються зусилля в перерізі 2-2 з від’ємним моментом.

М2-2 = -119,042 кН/м та  N2-2 =- 669,13 кН;

Висоту траверси приймаємо рівною ширині нижньої частини колони 900 мм. Відстань між осями полиць верхньої частини рівна вв = 484 мм =0,484 м

Тоді зусилля у внутрішній полиці верхньої частини дорівнює

          Ширину ребра приймаємо рівною ширині нижньої частини колони в2 =330 мм. Переріз внутрішньої полиці 150*16 з умови рівномірності їх площа повинна бути більша або рівна площі полиці колони. Товщина швів кріплячих ребра до траверси знаходимо по формулі:

         

          У відповідності з ( 1 п.12.8 ) розрахункова довжина флангового шову повинна бути не більше 85b1f = 59,5 кf, припускаючи що lef =59,5 кf знаходимо

         

Приймаємо товщину шву 6 мм.

          Призначаємо конструктивно товщину опорного листу уступу колони 30мм. Товщина стінки траверси і вертикального листу знаходимо з умови їх зім’яття тиском підкранових балок ,

          де . Приймаємо товщину травверси і вертикального ребра колони 8 мм. Конструктивно приймаємо розміри нижнього поясу траверси 290*30, верхніх 140*30 см. Визначаємо положення центра ваги отриманого перерізу.

                             

                              ус = 900 – 407 = 493 мм;

                              Момент інерції перерізу Іх = Іх1 + Іх2 +  Іх3;

                              Іх1= 23 *33 /12 + 29 * 3 40,72 = 144179,8 см4;

                              Іх2= 0,8 *873 /12 + 87 * 0,8 *4,32 = 45187,1см4;

                              Іх3= 2( 14 * 3 *27,82 + 22 *33 /12 = 65017,56см4;

                              Іх=144179,8 + 45187,1 + 65017,56 = 254384,46 см4

          Момент опору Wx =1028,45 см3

          Розрахункове зусилля в траверсі знаходимо як в балці, опорами якої є вітки колони. Від верхньої частини колони

          Мтр = Vпр * 0,5 = 272,44*0,5 = 136,22 кН*м

          Vпр =

          Розрахункова поперечна сила з урахуванням тиску від підкранової балки

          Напруження в траверсі від вигину

          кН/см2< 23,16 кН/см2

від зрізу  < 13,43 кН/см2;

          Кріплення траверси до підкранової вітки перевіряємо на дію Qтр          

          Кріплення траверси також перевіряємо на дію = 290 кН

         

          Приймаємо bf =0,41 см.

          Стінку підкранової вітки перевіряємо на дію сили

          Q = Vтрмах = 272,44 + 290 = 562,44 кН

          < 13,43 кН/см2;

База зовнішньої вітки

          Розрахунковим зусиллям у вітці являється повздовжня сила N = 1202.58 кН. Клас бетону фундамента В 15 з міцністю Rb = 0.85 кН/см2.

          Розрахунковий опір бетону місцевому зім’яттю Rb loc = g * Rb  = 1,2 * Rb = 1,02 кН/см2 , де  g =1,2 – коефіціент залежний від відношення площ опорної плити і обрізу фундамента.

          Необхідна площа опорної плити рівна

Апл =

          Приймаємо плиту 500 * 250 = 1250 см2

          Тоді фактичне напруження під плитою      

          Знаходимо вигинаючі моменти у ділянках плити

1)  ділянка с= 4,7 см

2)  ділянка (в = 15,6 см; а = 8,7 см) М2 =19,7 кН*см

3)  М3 = 14,8 кН*см;

Необхідна товщина плити tпл =

Приймаємо tпл = 2,5 см.

R = 20,5 кН/см2 для сталі Вст 3кп2 товщиною 21- 40 мм.

          Висоту траверси визначаємо із умови розміщення шову кріплення траверси до вітки колони. У запасі міцності всі зусилля у вітці передаємо на траверсу через 4 кутових шва. Зварювання напівавтоматичне дротом марки Св- 0,8А.

Перевірка міцності траверси

          Рівномірно-розподілене навантаження на траверсу g = 0,96 кН/см2

          Момент в середині прогону