Формування контингенту студентів на факультеті технологій та дизайну, страница 4

Ректор                                                                   М.І. Степаненко

Завідувач кафедри                                                Є.В. Кулик


Таблиця 2.2

ДИНАМІКА ЗМІН КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ

по денній формі навчання за напрямом підготовки 6.010104 Професійна освіта

(Технологія виробів легкої промисловості) Полтавського національного педагогічного університету  імені в.г. Короленка

з/п

Назва показника,

курс

Роки

2011-2012 рік

курси

2012-2013 рік

курси

2013-2014 рік

курси

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Всього студентів на  спеціальності

7

7

– *

7

4

7

7

– *

5

4

7

7

2.

Всього студентів у ВНЗ на  1.10 відповідного року

645

825

964

964

756

592

783

908

759

721

571

733

3.

Кількість студентів, яких відраховано

(всього):

1

в т.ч.

– за невикона­ння начально­го плану

– за грубі порушення дисципліни

– у зв’язку з переведенням до інших ВНЗ

– інші причини (неявка на зан.)

4.

Кількість студен­тів, які зарахова­ні на старші курси (всього):

в т.ч. – переведених із інших ВНЗ

- поновлених на навчання

* – у 2011-2012 н. р. не було державного замовлення за напрямом підготовки 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Ректор                                                                   М.І. Степаненко

Завідувач кафедри                                                Є.В. Кулик