Формування контингенту студентів на факультеті технологій та дизайну, страница 2

Крім того, факультет тісно співпрацює з місцевими, обласними органами влади та громадськими організаціями.

Значна роль у збереженні контингенту студентів належить студентському самоврядуванню, постійному вдосконаленню його форм і посиленню значення у цілісному процесі фахової підготовки майбутніх учителів. Студентські організації реалізують свої права у сфері навчальної діяльності, підвищенні якості самоосвіти, науково-дослідній та культурно-освітній роботі, організації дозвілля, суспільно-корисної праці, а також самоврядуванні у студентському гуртожитку, утвердженні у студентському середовищі здорового духовного та культурного способу життя. Розширення студентського самоврядування дає змогу виховувати у майбутніх фахівців соціальну відповідальність, розвивати прагнення до наукового пошуку, підвищувати рівень самостійності, що є важливим для підготовки майбутнього спеціаліста до організаторської, управлінської та виховної роботи.

Діяльність кафедр факультету систематично представляється у засобах масової інформації (телебачення, газети, журнали), наприклад, на телеканалах «Лтава», «Місто», «К1»; в журналах «Імідж сучасного педагога», «Трудова підготовка у закладах освіти», «Молодь і ринок»; на сайті університету www.pnpu.tdu.ua.

Традиційними в університеті та на факультеті стали такі заходи:

·  свято, присвячене Дню знань і початку нового навчального року;

·  урочисте вручення студентських квитків і представлення першокурсників;

·  тижні факультетів, дні відкритих дверей;

·  участь у фестивалях художніх самодіяльних колективів «Студентська весна»;

·  дефіле студентського театру мод;

·  участь у змаганнях з черлідингу, мініфутболу та волейболу на приз ректора Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

·  виставки творчого доробку викладачів і студентів, звітні презентації студентів за результатами виробничих педагогічних та технологічних практик, участь у міських, обласних, всеукраїнських мистецьких заходах;

·  зустрічі з випускниками ПНПУ імені В. Г. Короленка, майстрами педагогічної справи;

·  тематичні вечори тощо.

Збереженню та формуванню контингенту студентів сприяє участь студентів у художній самодіяльності, навчання на факультеті громадських професій, широка мережа спецкурсів тощо.

Постійна увага надається спортивно-масовій і фізкультурно-оздоровчій роботі, яка передбачає проведення спартакіад, туристських походів, змагань із різних видів спорту (волейбол, міні-футбол, шахи, настільний теніс), турнірів та інших аудиторних і позааудиторних занять з фізичної культури.

Предметом всебічної уваги викладачів кафедр є також питання організації самостійної творчої роботи студентів. Так, при складанні навчальних програм і робочих планів до кожної теми окреслюється перелік проблем теоретичного чи практичного характеру, які потребують самостійної роботи студентів.

Підвищення якості навчання та збереження контингенту студентів університету нерозривно пов'язує з їх широким залученням до науково-дослідницької діяльності. Професори та доценти кафедр факультету керують роботою проблемних студентських груп, здійснюючи індивідуальну корекцію науково-дослідної та творчої діяльності студентів. Щороку студенти напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта презентують наукові роботи у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт.