Санітарно-гігієнічні умови праці учнів

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Кафедра ____Основ виробництва та дизайну_____________

Конспект лекцій

з дисципліни:   ПП.09.07 Ергономіка

для студентів___ІV___курсу

6.010103 Технологічна освіта (Технічна та комп’ютерна графіка)

(код та назва напряму (спеціальності) підготовки)

Розроблений: кандидатом педагогічних наук, доцентом                                  .

 Борисовою Тетяною Миколаївною                                            .

(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)


Лекція № 8

Тема: Санітарно-гігієнічні  умови праці учнів

План

1.  Повітряно-тепловий режим організації навчального процесу.

2.  Вентиляція  навчальних приміщень.

3.  Боротьба із шумом у шкільних майстернях.

4.  Вимоги до освітлення навчально-виробничих приміщень.

Література

(основна)

1.  Буряк В.К. Эргономические основы учебного процесса в высшей школе / Буряк В.К.  – Кривой Рог: КПИ, 1993. – 132 с.

2.  Воловиченко А.І. Наукова організація праці учнів у міжшкільних комбінатах / Воловиченко А.І.  – К.: Рад. школа, 1982. – 160 с.

3.  Воловиченко А.І. Ергономічні особливості виробів і робочих місць у шкільних майстернях і міжшкільних комбінатах / Воловиченко А.І.  // Рад. Школа. – 1978. – № 2. – С. 85-88.

4.  Воловиченко А.І. Ергономічний підхід до організації праці учнів / Воловиченко А.І.  // Рад. школа. – 1989. – № 8. – С. 67-69.

5.  Воловиченко А.І. Проблема формування ергономічної культури технічної праці в учнів неповної середньої школи / Воловиченко А. І. // Методика трудового навчання. – К. – 1987. – Вип. 18. – с. 46-67.

6.  Манойленко Н.В. Ергономічні чинники підготовки вчителя обслуговуючої праці / Манойленко Н.В. // Інноваційні технології в професійній підготовці вчителя трудового навчання: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Вип. 2 / Полтавський державний педагогічний університет Імені В.Г. Короленка. – Полтава: ПДПУ, 2007. – С. 295-299.

(додаткова)

7.  Методические рекомендации по организации рабочих мест школьников // Школа и производство. – 1987. –№ 3. – С. 12-16.

8.  Саксаганский Т.Д. Основы научной организации труда / Саксаганский Т.Д. // Школа и производство. – 1985.– № 8.– С.17-19.

9.  Скидан С.О. Ергономіка трудового навчання / Скидан С.О. //Трудова підготовка в закладах освіти. – 2001. – № 3. – С. 47-48.

10.  Эргономика: Учебник / Под. ред. Крылова А.А., Суходольского Г.В. – Л.: Изд-во Ленинград ун-та, 1988. – 184 с.

Перелік адрес інтернет-ресурсів

1.  http://toplutsk.com/articles-article_254.html

2.  http://pidruchniki.ws/14821111/bzhd/ergonomichni_vimogi_organizatsiyi_robochih_mists

3.  http://pidruchniki.ws/14821111/bzhd/ergonomichni_vimogi_organizatsiyi_robochih_mists

4.  http://pidruchniki.ws/16850303/bzhd/vimogi_bezpeki_robochogo_mistsya_ergonomichni_vimogi

Основний зміст

1.  Повітряно-тепловий режим організації навчального процесу

Взаємодія організму й зовнішнього середовища – трактується в даний час як взаємодія середовища та організму. Сеченов І. М. писав, що «організм без зовнішнього середовища, що підтримує його існування, немислимий. Тому в наукове визначення організму повинно входити і середовище, що впливає на нього, оскільки без останнього існування організму неможливе».

Єдність організму і середовища підтверджується спільністю хімічного складу, а також процесами обміну речовин та енергії, що безперервно протікають між ними. Дія зовнішнього середовища на організм виявляється у вигляді змін так званих рослинних процесів організму: дихання, терморегуляція і так далі. Цими діями зовнішнього середовища, їх якістю і кількістю визначаються якнайглибші життєві процеси організму. Чинники зовнішнього середовища можуть надавати сприятливу і несприятливу дію на організм.

Порушення санітарно-гігієнічних умов праці в шкільних майстернях завдає великої шкоди дитячому організму, призводить до швидкої перевтоми дітей, захворювань, розладнання нервової системи і т.д.

Дитина проводить в школі близько 3/5 свого дня, тому гігієнічний стан кімнати має величезне значення для розвитку дитини. Завдання кожного учителя не лише в тому, щоб ознайомитися з санітарно-гігієнічними вимогами до класної кімнати, але і зробити умови навчального приміщення оптимальними для дітей. Показники середовища класної кімнати повинні чинити тільки сприятливі дії на організм дитини.

Найбільше уваги вчителя повинно приділятися освітленню та повітряно-тепловому режиму класної кімнати, оскільки це основні компоненти гігієнічного складу учбового приміщення і саме вони справляють найбільший вплив на дитячий організм.

Похожие материалы

Информация о работе