Ергономіка професійного навчання. Ергономічні вимоги до проектування навчального середовища. Зонування приміщень навчальних майстерень

Страницы работы

Содержание работы

Лекція № 5

Ергономіка професійного навчання

Зміст

1. Ергономічні вимоги до проектування навчального середовища.

2. Зонування приміщень навчальних майстерень.

3. Ергономічний підхід до організації  робочих місць для учнів та робочого місця вчителя.

4. Нормативні документи з організації та облаштування навчальних майстерень.

Література

1.  Буряк В.К. Эргономические основы учебного процесса в высшей школе. – Кривой Рог: КПИ, 1993. – 132 с.

2.  Воловиченко А.І. Наукова організація праці учнів у міжшкільних комбінатах. – К.: Рад. школа, 1982. – 160 с.

3.  Воловиченко А.І. Ергономічні особливості виробів і робочих місць у шкільних майстернях і міжшкільних комбінатах. // Рад. Школа. – 1978. – № 2. – С. 85-88.

4.  Воловиченко А.І. Ергономічний підхід до організації праці учнів // Рад. школа. – 1989. – № 8. – С. 67-69.

5.  Воловиченко А.І. Проблема формування ергономічної культури технічної праці в учнів неповної середньої школи // Методика трудового навчання. – К. – 1987. – Вип. 18. – с. 46-67.

6.  Манойленко Н.В. Ергономічні чинники підготовки вчителя обслуговуючої праці // Інноваційні технології в професійній підготовці вчителя трудового навчання: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Вип. 2 /Полтавський державний педагогічний університет Імені В.Г. Короленка. – Полтава: ПДПУ, 2007. – С. 295-299.

7.  Методические рекомендации по организации рабочих мест школьников // Школа и производство. – 1987. –№ 3. – С. 12-16.

8.  Саксаганский Т.Д. Основы научной организации труда // Школа и производство. – 1985.– № 8.– С.17-19.

9.  Скидан С.О. Ергономіка трудового навчання //Трудова підготовка в закладах освіти. – 2001. – № 3. – С. 47-48.

10.  Эргономика: Учебник / Под. ред. Крылова А.А., Суходольского Г.В. – Л.: Изд-во Ленинград ун-та, 1988. – 184 с.

1. Ергономічні вимоги до проектування навчального середовища

На людину, що займається певним видом діяльності, має вплив середовище, яке не адекватне поняттю умови праці. Загалом поняття середовища включає як соціальні, культурні, економічні, ергономічні фактори, так і природні умови. Під ергономічним розумінням навчального середовища розуміють територію навчального закладу, будівлі, приміщення і робочі місця з розташованим в них навчально-виробничим обладнанням, меблями, наочними посібниками, освітлювальною апаратурою, а також стан кольорів і мікроклімату.

Вирішити проблему планування та оснащення навчально-виробничих приміщень шляхом розробки типового проекту не можливо. Такої думки додержуються А.І. Воловиченко, І.В. Зельдіс. Адже, приміщення, які виділяють школи під навчальні майстерні, досить різні і самі шкільні споруди досить різняться. Крім того, планування та оснащення навчальних майстерень напряму залежить від типу навчального закладу та навчальної системи, за якою здійснюється початкова та середня освіта дітей у даному навчальному закладі. Кількість навчальних місць та одиниць виробничого обладнання визначається згідно наповнюваності учнів у класах.

Ергономічний опис навчального середовища, в якому формуються технологічні знання та вміння учнів з обслуговуючої праці, не знайшов належного висвітлення і вивчення, що особливо актуально за умов стрімких змін у соціальному середовищі. Тому підхід до ергономічного опису навчального середовища має опиратись на ергономічні вимоги, які вимагають:

1)  умов раціональної передачі інформації вчителями і продуктивного засвоєння учнями знань, формування вмінь і навичок, достатність інформаційних, зорових і слухових зв‘язків між вчителем та учнями, між учнями;

2)  поєднання колективного навчання і виховання з індивідуальним підходом за оптимальної взаємодії (спілкування) вчителя і учня;

3)  комфорт робочих місць, робочих зон, інформаційного і моторного полів, забезпечення норм санітарно-гігієнічних, ергономічних і естетичних вимог, достатність робочого простору для вчителя і учнів у навчальних майстернях для забезпечення зручності рухів і переміщень в процесі навчальних і навчаючих дій;

4)  організація і реалізація належного освітлення, його розподілу відповідно до зон сприйняття зорової інформації;

5)  обмеження рівня акустичного шуму і вібрацій для вільного сприймання слухової інформації, нормального спілкування;

6)  динамізм в організації забезпечення і доступу до інструкцій, попереджувальних знаків для роботи з обладнанням;

7)  антропометричне забезпечення робочих поз “стоячи” і “сидячи”, можливість вільно їх змінювати за наявності і появою симптомів втоми;

8)  автоматизація і комп‘ютеризація педагогічного процесу, зниження витрат енергії і часу в процесі педагогічної діяльності вчителя і навчальної діяльності учня [3, с. 298].

Похожие материалы

Информация о работе