Історія виникнення ергономічної науки

Страницы работы

Содержание работы

Лекція 2

Історія виникнення ергономічної науки

Зміст

1.  Історія виникнення ергономічної науки.

2.  Інформаційне забезпечення ергономіки України.

3.  Ергономічні поняття і терміни.

Література

1.  Даниляк В.И. Эргодизайн, качество, конкурентоспособность /Под ред. В.И.Даниляка, В.М. Мунипова, М.В.Фёдорова. – М.: Изд-во стандартов, 1990.–199с.

2.  Мунипов В.М., Зинченко В.П. Эргономика: человекоориентиро­ванное проектирование техники, программных средств и среды: Учебник.– М.: Логос, 2001.–356с.

3.  Геслер В.М. Основы  технической эстетики и эргономики: Учеб. пособие /М-во высш. и сред. спец. Образования РСФСР. Калинин. политех. Ин-т. Кафедра хим. машиностроения.– Калинин: Б.И., 1974.–263с.

4.  Справочник по прикладной эргономике /Пер. с 4-го анг.изд. Т.П.Бурмистровой; Ред. Мунипов В.М. – М.: Машиностроение, 1980.–214с.

5.  Эргономика: Учебник /ред. Крылов А.А. –Л.: ЛГУ, 1988.–184с.

6.  Введение в эргономику /Г.М.Зараковский, Б.А.Королев, В.И.Медведев, П.Я.Шлаен.– М.: Сов.радио, 1974.–352с.

7.  Буров О.Ю. Інформаційне забезпечення ергономіки України: Концепції розвитку //НТІ. Науково-технічна інформація.– 2000.– № 4.–с. 5-6.

8.  Эргономика. Проблемы приспособления условий труда к человеку. /Сборник статей. /Перевод с польс. В.Н.Тонина. Под ред. В.Ф.Венда. – М.: Мир, 1971.– 421с.

9.  Воловиченко А.І. Наукова організація праці учнів у міжшкільних комбінатах. – К.: Рад. Школа, 1982. – 160с.

1. Історія виникнення ергономіки.

Однією з передумов виникнення ергономіки стали стрімкий розвиток виробництва, створення нової техніки та втілення прогресивних технологій на етапі науково-технічної революції, а також високий рівень розвитку психології, фізіології, гігієни праці, анатомії та інших наук, без яких неможливе комплексне вивчення людини в процесі праці та вирішення завдання оптимізації трудової діяльності і умов її здійснення.

Ергономіка є досить молодою наукою, але передумови виникнення професії ергономіста деякі вчені відносять до епохи первісного суспільства.

В доісторичні часи зручність і точна відповідність знарядь праці потребам людини були питанням життя і смерті : якщо людина виготовляла погане знаряддя і не могла ефективно його використати, то досить швидко на білім світі на одного поганого конструктора ставало менше (Б.Шеккел).

Здавна людина створювала знаряддя праці такими, щоб ними було зручно користуватися, саме тому інструменти постійно удосконалювалися. Окрім зручності та ефективності у процесі користування інструментом важливим є його зовнішній вигляд, адже саме від нього залежить емоційний стан людини, що працює цим інструментом.

Ще первісна людина створювала знаряддя такими ,щоб вони не випадали з рук та були гострими. В продовж віків знаряддя праці набували більш раціональних форм. Цікаво, що знаряддя, створені для однієї й тієї ж мети, майже не відрізнялися за формою одне від одного, навіть якщо створювалися у різну часи та у різних географічних широтах (мал. 2. Засоби праці). Кремнієва сокира епохи неоліту, військова сокира фараона Ахмеса, виготовлена з дерева, і сучасна пожежна сокира суттєво не відрізняються. Однак конструкції сучасних приладів, машин набагато складніші і якщо при їх конструюванні не враховувалися б результати ергономічних досліджень, то оперувати з ними людині було б досить складно, а інколи навіть не можливо.

Виготовляючи певну річ на замовлення, ремісник намагався зробити її і зручною, і раціональною, і красивою. Отже, ремісник в минулому, виконуючи проектно-конструкторську діяльність, виступав одночасно в ролі майстра, ергономіста, дизайнера. Кожен виріб (інструмент), що виготовляв ремісник, мав відповідати особливостям замовника: розмірам тіла, фізичним здібностям, уподобанням. Інструмент ніби виступає продовженням рук людини, а тому має бути ідеально пристосованим до людини. Машина замінює ручну працю з інструментом на механізовані операції, тим самим змушуючи людину пристосовуватися до машини.

Войтех Ястшембовський уперше запропонував термін “ергономія” в 1857 році, розуміючи під ним науку про працю, що базується на закономірностях науки про природу.

Похожие материалы

Информация о работе