Побудова креслення викрійки плечового виробу за шкільною програмою

Страницы работы

Содержание работы

Лекція 2

 з курсу ОТШВ розділ «Конструювання швейних виробів»

Тема :Побудова креслення викрійки плечового виробу

за шкільною програмою

Зміст

1.  Послідовність побудови креслення викрійки плечового виробу

2.  Побудова базисної сітки плечового виробу

3.  Послідовність побудови креслення викрійки спинки плечового виробу

4.  Послідовність побудови креслення викрійки переду плечового виробу

5.  Виготовлення й оформлення викрійки

Література

1.  Стамеров К.К. Нариси з історії костюмів. - К.: Мистецтво, 1998.

2.  Сивак В.Г., Калініна О.К. Легке плаття. - К.: Час, 1992.

3.  Парпмон Ф.М. Компорзиция костюма. - М.: 1985.

4.  Костина Е.Я. Раскрой и пошив одеждьі. - М.: Легкая индустрия, 1977.

5.  Крій та шиття / Головіна М.В., Черницька М.В., Руда О.Я. та ін. -К.: Держ вид-во техніч-ї літ-ри УРСР, 1957

6.  Волкотруб И.Т. Основьі художественного конструирования. - К.: Вьіща школа, 1982.

7.  Бланк А.Ф., Фомина З.М. Конструирование и конструктивное модзлирование женской одеждьі

8.  Саламатова С.М. Конструирование одеждьі

9.  Козлова, Рьітвинская Модзлирование ихудожественное оформление женской и детской одеждьі

10.  Литвинова И.Н., Шахова Я.А. Изготовление женской верхней одеждьі

11.  Художественное прозктирование: Учеб. пособие для студ. Пед. Ин-тов /Под ред. Б.В. Нещумова и Е.Д. Щедрина. - М.6 Просвещ., 1981.-175 с.


Послідовність побудови креслення викрійки плечового виробу

Для того, щоб правильно побудувати креслення, треба визначити основні деталі, з яких він складається, їхні межі та конфігурацію. Спочатку визначають контури креслення спинки плечового виробу, який потрібно побудувати, потім - контури креслення пілочки, основні лінії базисної сітки та фігури людини, яким вони відповідають.

Визначають також значення додач на вільне облягання, яке залежить від виду виробу, моделі, силуету (табл. 8). Креслення викрійки плечового виробу будують у такій послідовності: базисну сітку; креслення викрійки спинки (рис. 62); креслення викрійки переду (рис. 63).

Таблиця 8

Додачі на вільне облягання

Ділянка

по лінії

Умовне

позначення

додачі

Збільшення, см, для силуету

напівприля­гаючого

прямого

вільного

грудей

талії

стегон

Пг

Пт

Пб

5...6

7...8

6...6,5

6...7

6...7

6...9

6...8

Рис. 62. Базисна сітка та побудова креслення спинки

Рис. 63. Побудова креслення переду

Таблиця 9

Побудова базисної сітки плечового виробу (розмір 158-80-90)

п/п

Найменування

конструктивних точок і опорних ділянок

Умовне

позначення

Розрахункова

формула

Числовий

розрахунок, у см

1

Довжина виробу

Р Н

Ди

84

2

Положення лінії талії

Р Т

Дтс

38,2

3

Глибина пройми

Р Г

СгП : 3 + 5

40:3 + 5 = 18,3

4

Положення лінії стегон

Т Б

16—18

16

5

Від всіх отриманих точок проведіть уліво горизонтальні лінії довільної довжини

6

Ширина виробу по лінії грудей

Г Г1

Сг + Пг

40 + 5 = 45

7

Від Г1 — перпендикуляр нагору й долілиць

Т1 Б1 Н1

8

Висота переду

Г1 Р1

РГ + 4

18,3 + 4 =22,3

9

Від Р1 — горизонтальна лінія вправо

10

Ширина спинки

Г Г1

Шс + 30 % Пг

16,1 + 1,5 = 17,6

11

Від Г2 перпендикуляр нагору до перетину з горизонтальною лінією

П

12

Ширина пройми

Г2 Г3

Сг : 4 + 20 % Пг

40:4+ 1,0 = 11,0

13

Від Г3 перпендикуляр нагору до перетинання з лінією Р1

П1

14

Положення лінії бокового шва

Г2 Г4

Г2Г3:2

11,0:2 = 5,5

15

Від Г4 перпендикуляр вниз

Т2 Б2 Н2

Таблиця 10

Послідовність побудови креслення викрійки спинки плечового виробу

Похожие материалы

Информация о работе