Послідовність побудови базових конструкцій дитячого натільного одягу ясельної вікової групи

Страницы работы

Содержание работы

Тема: Послідовність побудови базових конструкцій дитячого

натільного одягу ясельної вікової групи

Зміст

1.  Конструювання майки для дівчинки.

2.  Конструювання дитячих трусиків.

3.  Конструювання пісочників.

4.  Конструювання топа.

Література

Базова

1.  Бланк А.Ф., Фомина З.М. Конструирование и конструктивное моделирование женской одежды / А.Ф.Бланк , З.М.  Фомина – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легромбытиздат, 1990. – 256 с.: ил.

2.  Братчик И.М. Лёгкая женская одежда / И.М.  Братчик – Х.: Прапор, 1990. – 288 с.

3.  Головина М.В., Михайлець В.М. Технологія крою та шиття / М.В.Головина, В.М. Михайлець – 4-е вид. із змінами. – К.: Техніка, 1985. – 266 с.: іл.

4.  Жак Лин Техника кроя / Жак Лин: Пер. с фр. – М.: «Мега», 1992. – 80 с.: ил.

5.  Конструирование одежды. Э.К. Амирова и др. – М.: Мастерство, 2002. – 199 с.

Додаткова

6.  Козлова Т.В. Художественное проектирование костюма / Т.В. Козлова – М.: Легпромбытиздат, 1982. – 340 с.

7.  Конструирование женских платьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 23с.: ил.

8.  Костина Е.Я. Раскрой и пошив одежды / Е.Я. Костина – М.: Легкая индустрия, 1977. – 264 с.

9.  Крій та шиття / Головніна М.В., Чернецька М.В., Руда О.Я. та ін. – К.: Держ. вид-во технічної літератури УРСР, 1957. – 238 с.

10.  Легке платя / В.Г. Сивак, О.К. Калініна, Г.М. Харламова.– К.: Час, 1992.– 336с.: ил.

11.  Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды: Учеб. для сред. спец. заведений / Т.В. Козлова, Л.Б. Рытвинская, З.Н. Тимашева.– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 320 с.: ил.


1.  Конструювання майки для дівчинки

Мірні ознаки:

Сг – 28 см

Дв – 42 см

Дг – 4 см

Послідовність побудови креслення майки (рис. 1).

Накреслити прямий кут з вершиною  в точці Р.

Р Н = Дв = 42 см

Глибина пройми

Р Г = (Сг + Дг) / 3 + 4,5 см = (28 + 4) / 3 + 4,5 = 15,2

З точок Г і Н провести горизонтальні лінії.

Ширина сорочки.

Г Г1 = (Сг + Дг) / 2 = (28 + 4) / 2 = 16

З точки Г1 провести вертикаль, на перетині з лініями Р і Н поставити відповідно точки Р1 і Н1.

П Р = Р Р1 / 2 = 16 / 2 = 8

Ширина плеча

П П1 = П П2 = 2 см

З точки П2 опустити перпендикуляр, на перетині з лінією  Г поставити точку Г2.

Глибина горловини спинки.

Р Р2 = Р Г / 2 = 15,2 / 2 = 7,6

Точки Р2 і П 1 з’єднати ввігнутою кривою.

Глибина горловини переду.

Р 2 Р 3 = 3 см

Точки Р3 і П 1 з’єднати ввігнутою кривою.

Нахил плеча.

П2 П3 = 1 см

Оформити лінію пройми.

По бісектрисі кута П2 Г2 Г1 відкласти 2,5 см.

Г2 О = 2,5 см

З’єднати точки П3 , О1 і Г1 ввігнутою кривою.

Ширина низу виробу.

Н2 Н1 = 4 см

З’єднати точки Н2 і Г1

Урівняти лінію низу.

Г1 Н3 = Г1 Н1

З’єднати точки Н Н3 плавною лінією.

Рис. 1. Креслення майки для дівчинки

2.  Конструювання дитячих трусиків

Мірні ознаки:

Сс – 30 см

Дв – 26 см (мірка довжина виробу для трусиків вимірюється від лінії талії переду до лінії талії спинки через пах та ділиться пополам)

Послідовність побудови трусиків (рис. 2).

Накреслити прямий кут з вершиною  в точці Т.

Ширина трусиків

ТТ1 = Сс /2 + 2 см = 30 / 2 + 2 = 17 см

Довжина трусиків

Т Ш = Дв  = 26 см

Довжина трусиків по боковому шву

Т1 Ш1 = Дв /2 + 2 = 30 / 2 + 2 = 15 см

Ширина трусів внизу

Ш Ш2 = 3 см

З’єднати Ш1 і Ш2 прямою лінією.

Ш3 Ш1 = Ш1 Ш2 / 2

З’єднати точки Ш2, Ш4, Ш1 ввігнутою лінією.

Підвищення задньої половинки трусиків.

Т Т2 = 3 см

Точки Т2 і Т1 з’єднати ввігнутою лінією.

Задня половинка низу викроюється по лінії Ш2, Ш3, Ш1.

Рис. 2 Креслення дитячих трусиків

3.  Конструювання пісочників.

Мірні ознаки:

Сг – 30 см

Ст – 28 см

Сс – 32 см

Послідовність побудови пісочника (рис. 3)

Накреслити прямий кут з вершиною в точці Т.

Ширина пісочника

Т Т1 = Сс + 15-20 см (в залежності від бажаної ширини) = 32 + 15 = 47

Довжина пісочника від талії до лінії кроку.

Т Ш = С с / 2 + 4 см = 32 / 2 + 4 = 20 см

Довжина пісочника

Ш Н = 12 см (для всіх розмірів)

Місце вставки ластовиці.

Ш Ш1 = 10 см

Підвищення задньої половинки пісочника.

Т Т2 = 3 см

З’єднати точки Т2 і Т1.

Рис. 3. Креслення пісочника

Рис. 4. Креслення ластовиці             Рис. 5. Креслення нагрудника

Послідовність побудови ластовиці (рис. 4).

Провести дві взаємно перпендикулярні прямі, точку перетину позначити Ц. від точки Ц вправо і вліво відкласти по 5 см, вгору і вниз – по 9 см.

ЦЛ = ЦЛ1 = 5 см

ЦЛ2 = ЦЛ3 = 9 см

Сполучити прямими точки Л, Л3, Л1, Л2.

Послідовність побудови нагрудника (рис. 5).

Накреслити прямий кут з вершиною в точці Г.

ГГ1 = Сг / 2 – 2 см = 30 / 2 – 2 = 13 см

ГГ2 =15 см

ГГ3 = 7 см

По бісектрисі кута Г1 Г Г3  відкласти 4 см

Г Г = 4 см

З’єднати плавною лінією точки Г1, Г4, Г3.

Конструкцію нагрудника можна змінювати згідно моделі виробу.

4. Конструювання топа.

Мірні ознаки:

Зріст – 90 см

Дв – 26 см

Сш – 14 см

Сг – 28 см

Дг – 2 см

Послідовність побудови викрійки (рис. 6)

Накреслити прямий кут з вершиною в точці Р.

Довжина топа.

РТ = Дв = 26 см

або РТ = Зріс / 5 + 8 см

Глибина пройми.

РГ = (Сг +Дг) / 3 + 4,5 см = (28 + 2) / 3 + 4,5 = 14,5 см

З точок Г і Т провести горизонтальні лінії.

Ширина топа.

ГГ1 = Сг+ Дг = 28 + 2 = 30 см

Через точку Г1 провести  вертикаль, на перетині з лінією Т поставити точку Т1.

Ширина спинки, пройми, переду.

ГГ2 = Г2Г3 = Г3Г = ГГ1 /3

З точки Г2 вгору провести вертикаль, на перетині з лінією Р поставити точку П.

Лінія бокового шва.

Г4Г2 = Г2Г3 / 2

З точки Г4  опустити вертикаль до перетину з лінією Т, на перетині поставити точку Т2.

Ширина ростка (виріз горловини спинки)

РР1 = Сш / 3 + 2 см = 14/ 3 + 2 = 6,6 см

Глибина ростка.

РР2 = 5 см

Точки Р1 і Р2 з’єднати ввігнутою лінією.

Нахил плеча.

ПП1 = 1 см

Ширина плеча.

З’єднати точки Р1 і П1 на продовженні відкласти величину 5-6 см.

Р1 П2 = 5 см

На бісектрисі кута П Г2 Г4 відкласти 2 см.

Г2 О = 2 см

Оформити пройму спинки з’єднавши точки П2 ,О, Г4.

Висота переду.

Г1 Р3 = РГ + 2 см = 14,5 + 2 = 16,5 см

На перетині ліній Р3 та Г3 поставити точку П3.

Ширина горловини.

Р3 Р4 = Сш / 3 + 2 = 14 / 3 + 2 = 6,6 см

Глибина горловини.

Р3Р5 = Сш / 3 + 3 = 14 / 3 + 3 = 7,6 см

З’єднати точки Рі Р5  прямою лінією.

Р4 О1 = Р4Р5 / 2

З точки О1 поставити перпендикуляр до відрізка Р4Р5.

О1 О2 = 1,5 см

З’єднати точки Р42 і Р5 ввігнутою кривою.

Нахил плеча переду

П3П4 = 1 см

Ширина плеча переду.

З’єднати точки Р4 і П2 на продовженні відкласти величину 5-6 см.

Р4 П5 = 5 см

По бісектрисі кута П3 Г3 Г4 відкласти 2 см.

О3 Г3 = 2 см

Оформити пройму переду, з’єднавши точки П4 ,О3, Г4.

Застібка.

Р2 О4 = Т О5 = 6 см

З’єднати точки  О4 і  О5 .

Рис. 6. Креслення топа.

Похожие материалы

Информация о работе