Методична розробка лабораторна робота № 12 "Побудова креслень комірів"

Страницы работы

Содержание работы

Малюнок 16. Креслення плоскоскользящих  комірів

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка

Факультет технологій та дизайну

Кафедра професійної освіти

Лабораторна робота № 12

«Побудова креслень комірів»

з дисципліни

«Конструювання та дизайн швейних виробів»

спеціальності: 6.010104 Професійна освіта

Розробила ас. Борисова Т.М.

Методична розробка затверджена

на засіданні кафедри

професійної освіти,

протокол № 1  від 31 серпня 2010 р.

Полтава 2010

Тема: Побудова креслень комірі.

Мета роботи: Ознайомитись із способами освоєння прийомів побудови креслень комірів різних видів.

Після виконання лабораторної роботи студент повинен:

знати: правила побудови основи конструкції комірів ;

уміти: знімати мірки, визначати тип пропорцій тіла, будувати основу конструкції вшивних , суцьнокроєних, плоско лежачих, відкоадних комірів.

Інструменти, обладнання і матеріали: сантиметрова стрічка, лінійка, олівець, зошит ватман формату А4.

Самостійна (домашня) робота: вивчити самостійний матеріал з методичної розробки та конспекту лекцій; підготування до практичної частини лабораторної роботи.

Зміст роботи:

1. Вивчення різновиду комірів.

2. Побудова комірів до виробів із застібкою до верху.

3. Побудова комірів до виробів з відкритою горловиною.

4. Аналіз конструкції комірів.

Виконання роботи.

При побудові креслень конструкції комірів велика увага приділяється їх формі, яка залежить від наступних основних чинників:

•  способу з'єднання коміра з деталями спинки і переду (пілочки) вшивної або; суцільно викроєної ;

•  зв'язки коміра із застібкою (із застібкою доверху або до перегину лацкана)

•   Основними елементами конструкції, що створюють форму і модель коміра є:

•  висота стійки коміра;.'

•  характер лінії перегину стоїки

•  ступінь прилягання коміра до шиї;

•  ширина відльоту;

•  довжина отлега;

•  конфігурація відльоту;

•  оформлення передніх зрізів коміра;

•  рівень розташування точки уступу;

•  лінія раскепа.

Останні два показники характеризують тільки коміри піджачного типу. Детальна характеристика кожного з вказаних елементів приведені в [11]. Розміри ділянок комірів, що визначають їх форму, вибирають відповідно до модельними особливостями. У таблиці 9.1 приведені розмірні характеристики основних ділянок для типових конструкцій комірів.

В звіті на окремій сторінці замальовуються коміри трьох основних груп. виділиних але принципу побудови:

•  до виробу із застібкою до верху (стійкі вшивні і суцільно викроєні сорочкові коміри, відкладні коміри із стійкою посередині)

•  до виробу з відкритою горловиною, пов'язані з одворотами борти (піджачний, шалевий, апаш)

•  пласкоскользящі і фантази

При виконанні лабораторної роботи вивчаються способи побудови креслень комірів вказаних видів (див. джерело [II]), модельні особливості представлених на малюнках комірів, а також склад початкових даних, необхідних для розробки їх конструкції. Велику увагу слід приділяти аналізу факторів, оприділяючих форму того чи іншого виду коміра.

 Таблиця 9.1 – розмірні характеристики ділянок, оприділяючих форму комірів

Характеристика прилягання коміра та перегину стійки

Величина ділянок, см, для комірів з застібкою

Закритою (до верху)

Відкритою (до лацкана або перегину коміра)

Висота стійки

Величина підйому середньої лінії коміра ОВ

Висота стійки

Величина відведення середньої лінії коміра З1З2

Щільне прилягання коміра до шиї (лінія перегину стійки чітко позначена )

3,6-4,0

1,5-3,0

1,3-3,5

1-1,25

Нормальне прилягання коміра до шиї (лінія перегину стійки позначена)

2,6-3,5

4,0-6,0

2,6-3,0

2,6-3,5

Відстаючий від шиї комір (лінія перегину стійки - м'яка, заокруглена)

До 2,5

7,0-12,0

До 2,5

3,6-7,0

Розрахунки та величини основних конструктивних відрізків, необхідних для побудування вказаних видів комірів приведені в таблицях 9.2-9.8. структурні схеми конструкцій комірів приведені на малюнках 9-16.

Дані для побудування комірів(довжина горловини спинки /Іг.с./ і довжина горловини переду /Іг.п./ ) вирішується з розмірами відносних ділянок, виміряних на кресленнях конструкції сукні та пальто ,розроблених на лабораторних роботах 6-7. Інші характеристики в комірі (висота стійки, ширина відльоту та інші.) задаються виходячи із модельних особливостей замальованих варіантів вузлів.

Таблиця 9,2 – розрахунки для побудування креслень конструкцій вшивної стійки, трохи прилягаючої до шиї(мал.. 9,в).

Назва конструктивної ділянки або точки

Позначення на кресленні

Розрахункова формула та результат, см

1. Допоміжний відрізок на горизонталі із точки О, оприділяючих довжину стійки

ОА

Іг.с. + Іг.п. =

2. Висота стійки коміра

ОВ

По моделі =

3. Допоміжний відрізок

ОО1

ОА/3 =

4. Радіус допоміжної дуги

RО1А

5. Допоміжний відрізок по хорді дуги

АА1

ОВ – 1,0 =

6. Допоміжна пряма

О1А1

7. Перпендикуляр до О1А1,

А1А2

А1А2 = ОВ

8. Лінія верхнього зрізу стійки

ВА2

Лекальна крива

9. Лінія вшивання коміра в горловину (лінія горловини коміра)

ОО1А1

Лекальна крива паралельна верхньому зрізу

Продовження таблиці

10. Припуск на застібку коміра

А1А´1

А2А´2

А1А´1 = А2А´2 =

11. Передній зріз коміра при наявності застібки

А1´А2´

Похожие материалы

Информация о работе