Методична розробка лабораторна робота № 8 "Побудова креслень конструкції одягу з суцільнокроєними рукавами"

Страницы работы

Содержание работы

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка

Факультет технологій та дизайну

Кафедра професійної освіти

Лабораторна робота № 8

«Побудова креслень конструкції одягу з суцільнокроєними  рукавами»

з дисципліни

«Конструювання та дизайн швейних виробів»

спеціальності: 6.010104 Професійна освіта

Розробила ас. Борисова Т.М.

Методична розробка затверджена

на засіданні кафедри

професійної освіти,

протокол № 1  від 31 серпня 2010 р.

Полтава 2010

Тема: Побудова креслень конструкції одягу з суцільнокроєними   рукавами 

Мета роботи: Вивчення особливостей конструкції і освоєння методики побудови креслень основних деталей одягу з суцільно-кроєним рукавом

Після виконання лабораторної роботи студент повинен:

знати: правила побудови основи конструкції одягу з суцільнокроєними   рукавами;

уміти: знімати мірки, визначати тип пропорцій тіла, будувати основу конструкції жіночого одягу з суцільнокроєними рукавами

Інструменти, обладнання і матеріали: сантиметрова стрічка, лінійка, олівець, зошит ватман формату А4.

Самостійна (домашня) робота: вивчити самостійний матеріал з методичної розробки та конспекту лекцій; підготування до практичної частини лабораторної роботи.

Зміст роботи

1.  Вивчення основних різновидів розкрою одягу з суцільнокроєними рукавами.

2.  Вибір вихідних даних для розробки креслень конструкції виробів з суцільно кроєними рукавами.

3.  Розрахунок і побудова креслень основних деталей виробу.

Виконання роботи

          Вивчення основних різновидів покрою виробів з суцільнокроєними рукавами здійснюється за журналами моди, плакатами і літературними джерелами. Характеристика існуючого різноманіття кроїв представляється у формі таблиці 12.1. За журналами моди прослідковуються модні варіанти крою, який розглядається, відмічаються особливості членування суцільно- кроєного рукава, форма і розміри основних деталей, матеріали та інші особливості. Заповнення таблиці 12.1 здійснюється на листках формату А4 з обов’язковим вкладанням їх в звіт.

           Таблиця 12.1 – Основні різновиди виробів з суцільнокроєними рукавами

Різновид крою

Ескізи основних деталей

Область застосування

Спинка

Перед

(пілочка)

Інші деталі

1.

2.

3.

4.

5.

Суцільнокроєні рукава м’якої форми без ластовиці

          Враховуючи велике різномаїття форм одягу крою, який розглядається, слід відмітити необхідність використання різноманітних структурних схем побудови креслень конструкції для кожної з них, які характеризують особливості розробки (див. [15, рис. 1-11],[16,17]).

          Креслення основи конструкції розраховується і будується у відповідності із завданням, яке визначає:

–  вид виробу;

–  силует виробу;

–  різновид крою;

–  типи фігури.

Згідно із завданням виконується ескіз моделі і складається опис її зовнішнього вигляду за загальноприйнятою схемою.

Креслення конструкцій виробів з суцільнокроєними рукавами виконуються на базисній сітці і кресленні переду і спинки виробу з вшивним рукавом, вносячи в нього відповідні зміни, які зумовлені особливостями крою.

Вихідними даними для побудови креслень основи конструкції являються розмірні ознаки заданої типової фігури і припуски (додачі) до них, які передбачені для конкретних конструктивних ділянок з урахуванням даних про вид виробу, крою, силуету, властивості рекомендованих матеріалів.

Далі наводяться приклади розрахунків для побудови конструкції сукні жіночого напівприлягаючого силуету з суцільнокроєними рукавами відвісної форми з ромбовидною ластовицею. За основу при побудові взята методика, запропонована автором Янчевською Е.А. і викладена в джерелах [16] і [17].

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ

для побудови креслення сукні жіночої з суцільнокроєними рукавами м’якої форми (розмір 164-96-104)

          Величини потрібних розмірних ознак, вибрані згідно [4], представлені у вигляді таблиці 12.2.

Таблиця 12.2 – Розмірна характеристика типової фігури 164-96-104

Похожие материалы

Информация о работе