Методична розробка лабораторна робота № 8 "Побудова креслень конструкції одягу з суцільнокроєними рукавами", страница 3

Таблиця 12.4 – Разрахунки до основи сукні жіночої напівприлягаючого силуету з суцільно кроєними рукавами мкої форми

 на типову фігуру 164-96-104

Найменування конструктивної ділянки чи точки

Позна-чення на креслен-ні

Розрахункова формула, розрахунки

Величина відрізку на кресленні

1

2

3

4

Побудова креслення базисної сітки і креслення основи переду і спинки

1. Відстань від шийної точки до лінії глибини пройми

АГ

АГ=Впр.зс.пр=17,9+3,0=20,9

20,9

2. Відстань від шийної точки до лінії талії

АТ

АТ=Дт.сд.т.с=40,3+1,0=41,3

41,3

3. Відстань від лінії талії до лінії стегон

ТБ

ТБ=0,5Дт.с=0,5∙40,3=21,2

21,2

4. Довжина спинки плаття

АН

АН=Дш.к±П=95,6+6,0=101,6

101,6

5. Ширина спинки

Аа

Аа=Шсш.с=18,3+1,2=19,5

19,5

6. Ширина базисної сітки виробу

Аа1

Аа1гІІІг=48,0+6,0=54,0

54,0

7. Ширина переду

а1а2

а1а2г+(СгІІгІ)+ПІІІ.г=17,3+ +(50,4-45,9)+0,6=22,4

22,4

8. Ширина пройми

аа2

аа2=Аа1-Аа- а1а2=54,0-19,5-

-22,4 =12,1

12,1

9. Ширина горловини спинки

АА1

АА1ІІІ/3+ПІІІ.г.с=18,5/3+1,0=

=7,2

7,2

10. Висота горловини спинки

А1А2

А1А2=0,15СІІІ=0,15∙18,5=2,78

2,8

11. Лінія горловини спинки

АА2

Лекальна крива

12.Відведення серед-ньої лінії спинки на рівні лінії талії

ТТ1

ТТ1=1,0

1,0

13. Срередня лінія спинки

АН1

АН1 – пряма

Рисунок 24 – Креслення конструкції сукні жіночої з суцільнокроєними рукавами м’якої форми

Продовження таблиці 12.4

1

2

3

4

14. Положення плечової точки спинки (т.П)

Дуга RА2ІІ

Дуга RТІІ

А2П=Шп=13,3

ТП=Впкд.т.с=43,6+1,0=44,6

13,3

44,6

15. Напрям плечового зрізу

А2П

А2П – пряма

16. Положення плечової точки при закритій плечовій виточці

А2П1

А2П1п+розхил виточки=

=13,3+2,5=15,8

А2П1 – на прямій А2П

15,8

17. Розміщення плечової точки спини відносно вершини горловини

А2И

А2И=/1/3…1/4/Шп=13,3/3=

=4,4

4,4

18. Величина розхилу плечової виточки спинки

ИИ1

ИИ1=2,5

ИИ1 – на прямій А2П1

2,5

19. Довжина плечової виточки спинки

ИИ2

ИИ2=/3…4/ИИ1=3∙2,5=7,5

ИИ2 – пряма, // відрізку АН1

7,5

20. Підвищення лівої сторони виточки над плечовим зрізом

ИИ3

ИИ3=0,3

0,3

21. Зрівнювання сторін плечової виточки

И2И4

И2И42И3

22. Положення точки П2

П1П2

П1П2 перпендик.Г1а

23. Положення вершини бокового зрізу переду і спинки

т. Г2

Г1Г2=0,5 Г1Г4= 0,5∙12,1=

=6,05

6,05

24. Лінія середини переду

а1Н3

а1Н3 – вертикаль

25. Положення вертикалі, яка проходить через центр грудей

Г3Г6

Г3Г6г+/0,5…1,0/=

=10,2+0,5=10,7

10,7

26. Положення допоміжної точки Т6

Г6Т6

Г6Т6 ­ - вертикаль

27. Спуск лінії талії верхньої частини переду

Т6Т´6

Т6Т´6=0,5

0,5

28. Положення допоміжної точки Т´8

Т´6Т '8

Т6Т´8 – горизонталь вправо

Продовження таблиці 12.4