Методична розробка лабораторна робота № 12 "Побудова креслень комірів", страница 5

Назва конструктивної ділянки або точки

Позначення на кресленні

Розрахункова формула і результат

1.Припуск на застібку

2.Точка початку лінії перегину коміра

Л

На 1-1,5см вище за рівень верхньої петлі

3.Допоміжна точка на продовженні лінії плечового зрізу /точка З/

А33

А33= Вст =…

4.Лінія перегину коміра

ЛЗ

5.Допоміжний відрізок на продовженні лінії перегину коміра

ЗЗ1

1г.с+1,0 =

6.Переічна точка лінії перегину коміра з кривою горловини пілочки

Л1

7.Радіус допоміжної дуги із точки

1З1

Дуга вліво

8.Положення допоміжної точки Зо на дузі із точки Л1

На 5,0-7,0см від горизонталі А3А4

9.Допоміжний відрізок

ЗоА4

10.Лінія вшивання коміра в горловину спинки

ЗоА3

Лекальна крива

11.Довжина горловини коміра

А3З3

1г.с+0,3 =

12.Перпендикуляр в точці З3 до прямої ЗоА4

13.Висота стійки коміра

З3З2

З3З2 = Вст =

14.Ширина відльоту коміра

З2З4

15. Відліт коміра

З4Л

Плавна крива

16.Лінія перегину коміра

З2З

Плавна крива

Примітка до таблиці 9.8.

1.  Дані про висоту стійки коміра вибирають із таблиці 9.1. середнє рекомендоване значення Вст = 2,5÷3,5.

2.  Ширина відльоту коміра відповідає модельним особливостям вузла.

3.  При оформленні лінії відльоту коміра крива відльоту повинна проходити в точці З4 перпендикулярно до лінії середини коміра З3З4.

Структурні схеми побудування плоско лежачих комірів по методиці [1] і [12]приведених на малюнках 16.

Розрахунки при заповненні графи 3 в таблицях 9.2 –  9.8 виконується на основі раніше прорахованих вихідних даних, відповідних до методичної розробки креслення і з модельними особливостями проектного вузла.

Висновки по лабораторній роботі повинні містити в собі аналіз факторів, оприділяючих форму кожного із проглянутих варіантів комірів, а також характеристику взаємозв'язаних розмірів горловини виробу з основними розмірами коміра.

Малюнок 15 – Креслення шалевого креслення


Література

1.  Бланк А.Ф., Фомина З.М. Конструирование и конструктивное моделирование женской одежды. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легромбытиздат, 1990. – 256 с.: ил.

2.  Братчик И.М. Лёгкая женская одежда. – Х.: Прапор, 1990. – 288 с.

3.  Головина М.В., Михайлець В.М. Технологія крою та шиття. – 4-е вид. із змінами. – К.: Техніка, 1985. – 266 с.: іл.

4.  Ерзенкрва А.Г. Женская одежда в деталях. – Минск.: «Полымя», 1992. – 231 с.

5.  Жак Лин Техника кроя: Пер. с фр. – М.: «Мега», 1992. – 80 с.: ил.

6.  Козлова Т.В. Художественное проектирование костюма. – М.: Легпромбытиздат, 1982. – 340 с.

7.  Конструирование женских платьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 23с.: ил.

8.  Костина Е.Я. Раскрой и пошив одежды. – М.: Легкая индустрия, 1977. – 264 с.

9.  Крій та шиття / Головніна М.В., Чернецька М.В., Руда О.Я. та ін. – К.: Держ. вид-во технічної літератури УРСР, 1957. – 238 с.

10.  Легке платя / В.Г. Сивак, О.К. Калініна, Г.М. Харламова.– К.: Час, 1992.– 336с.: ил.

11.  Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды: Учеб. для сред. спец. заведений / Т.В. Козлова, Л.Б. Рытвинская, З.Н. Тимашева.– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 320 с.: ил.

12.  Рахманов Н.А., Стаханова С.А. Устранение дефектов одежды.– Лёгкая и пищевая промышленность, 1985. – 129 с.

13.  Ханус София Секреты кроя и шитья: Одежда для детей / Пер. с польс. Р.А. Бурченковской – М.: Лёгкая и пищевая промышленность,1984.– 264с.

14.  Цибенко Л.П. Крій та шиття дитячого та жіночого одягу. – К.: Техніка, 1992. – 160 с.