Тест із 20 запитань з дисципліни "Комп'ютерні мережі" (Функції, що виконуються на транспортному рівні моделі OSI. Дейтаграма у мережах)

Страницы работы

Содержание работы

Комп'ютерні мережі, тести на 3

1 Які функції виконуються на транспортному рівні моделі OSI?

 • маршрутизація пакетів
 • контроль черговості проходження компонент повідомлення
 • шифрування повідомлень

2 Які функції виконуються на мережному рівні моделі OSI?

 • установка і завершення з'єднання
 • контроль черговості проходження компонент повідомлення
 • маршрутизація пакетів

3. Яка максимально можлива кількість вузлів може бути в підмережі з маскою 255.255.255.240 ?

 • 14
 • 16
 • 32

4 Яка з приведених нижче функцій Windows API відкриває перелік ресурсів мережі?

 • WNetAddConnection
 • WNetGetConnection
 • WNetOpenEnum
 • WNetEnumResourse
 • WNetConnectionDialog

5 Вита пара категорії 5 розрахована на передачу даних в діапазоні

 • до 10 МГц 
 • до 20 МГц 
 • до 100 МГц 
 • до 400 МГц

6 Протокол RIP використовує

 • алгоритм пошуку Бойєра-Мура
 • дистанційно-векторний алгоритм (DVA)
 • алгоритм стану зв’язків (LSA)

7 Протокол OSPF використовує

 • алгоритм пошуку Бойєра-Мура
 • дистанційно-векторний алгоритм (DVA)
 • алгоритм стану зв’язків (LSA)

8 Як називається комбінація IP-адреси і номера порту?

 • номер у послідовності
 • сокет
 • контрольна сума
 • зсув даних

9 Яку максимально можливу кількість підмереж теоретично можна організувати, якщо в вашому розпорядженні  є мережа класу  C

·  64

·  16

·  32

10 На якому рівні моделі OSI діє NAT?

 • канальному
 • прикладному
 • транспортному
 • мережному

11 В вашому розпорядженні  є мережа класу  C, в якій необхідно організувати максимально можливу кількість підмереж. Яке значення при цьому буде мати маска для підмереж?

 • 255.255.255.240
 • 255.255.255.252
 • 255.255.255.248
 • 255.255.255.254
 • 255.255.255.255

12 Як називається протокол, який використовує трикрокове рукостискання

   (three-way handshake) для установки з’єднання перед  відправленням даних?

 • TCP
 • UDP
 • IP
 • ARP
 • FTP

13 Які протоколи стека TCP/IP відносяться до міжмережного (internet) рівня?

 • PPP
 • IP
 • ICMP
 • IGMP
 • SLIP

14 Яку частину всієї множини IP-адрес складають адреси класу A

 • 25%
 • 50%
 • 75%
 • 100%

15 Інкапсуляція даних при передачі інформації в комп'ютерній мережіявляє собою

 •  поміщення даних в об'єкти объектно-ориентованної мови програмування
 •  поділ потоку даних на фрагменти
 •  процес додавання заголовків до даних вищестоячого рівня

16 Скорочення LLC у комп'ютерних мережах означає

 •  підрівень канального рівня
 •  тип глобальної мережі
 •  електронну схема з LC-контуром

17 Мережа Fast Ethernet при використанні загального середовища передачі даних використовує

 •  детермінований доступ
 •  недетермінований доступ
 •  тип доступу залежить від настроювання мережі

18 Напівдуплексна передача даних виконується

 • одночасно в двох напрямках
 • по черзі в двох напрямках
 • в одному напрямку

19 Скорочення CSMA/CD означає

 •  метод доступу з контролем несучої і виявленням колізій
 •  мережна операційна система на компакт-диску
 •  компакт-диск для завантаження мережних драйверів

20 Дейтаграмою у мережах називають пакет

 •  прикладного рівня
 •  транспортного рівня
 •  мережного рівня
 •  канального рівня

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Тестовые вопросы и задания
Размер файла:
43 Kb
Скачали:
0