Методичні вказівки для організації самостійної роботи студента-заочника з навчальної дисципліни "Мережі ЕОМ"

Страницы работы

Содержание работы

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 СТУДЕНТА-ЗАОЧНИКА З НАВЧАЛЬНОЇ

 ДИСЦИПЛІНИ “МЕРЕЖІ ЕОМ”


Мета дисципліни - навчання студентів ефективному використанню сучасних мережних і комунікаційних технологій, вивчення основ планування комп'ютерних мереж,  формування навиків розробки програмного забезпечення для локальних і глобальних мереж із використанням різних технологій і сучасних об'єктно-орієнтованих і візуальних середовищ програмування.

Завдання викладання дисципліни:

-  вивчення мережної архітектури й основ передачі даних;

-  вивчення головних мережних операційних систем;

-  освоєння навиків спільного використання мережних ресурсів;

-  навчання різним технологіям програмування для локальних і глобальних мереж;

-  одержання практичних навиків роботи в якості системного адміністратора, інженера технічної підтримки.

Забезпечуючими дисциплінами являються “Програмування і алгоритмічні мови”, “Архітектура ЕОМ”.

“Мережі ЕОМ” забезпечують дисципліни  “Бази даних”, “Internet-технології” і інші.

            В результаті вивчення курсу набуваються

ЗНАННЯ:

-  апаратного забезпечення локальних мереж;

-  мережної архітектури і основ передачі даних в мережах;

-  технологій програмування для мережї;

ВМІННЯ:

-  складати програми для роботи в мережах;

-  адмініструвати мережу.


ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІКИ

Витяг з навчального плану

Форма навч.

Курс

Семе стр

Загальн обсяг

Ауд. заняття

Самост робота

Завд

Іспит

Всьо-го

Лк

Лаб

Заг

ІРС

заочна

4

7

20

16

12

4

4

4

7

7

В період установчої сесії будуть прочитані лекції: “Локальні мережі”, “Однорангові мережі”, “Мережі клієнт-сервер”, “Глобальні мережі”, а також лабораторні заняття.

            В міжсесійний період проводяться індивідуальні заняття.

            На індивідуальні заняття виноситься обробка файлів в мережі і написання клієнт-серверних програм.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

1  Богумирский Б. Энциклопедия Windows 98. – СПб: Питер,

 1999

2  Кулаков Ю., Луцкий Г. Компьютерные сети. - Киев:

 «Юниор», 1998

3  Кэнту М. Delphi 4 для профессионалов. – СПб: BHV,

1999

4  Сетевые средства Windows NT. - СПб: BHV, 1996

5  Ценк А. Novel Netware 4.1. - Киев: BHV, 1995

6  Титтел Э. и др. NT Server in the Enterprise. – СПб: Питер, 1999

Додаткова література:

7  Пасечник А., Богумирский Б. Переход на Windows 2000 Server.  – СПб: “Питер”, 2000


РОБОЧА ПРГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Розділ 1. Локальні мережі.

Тема 1. Локальні мережі.

2 год.

В темі дається огляд апаратних засобів локальних мереж.

Вивчається еталонна модель взаємодії відкритих систем. Розглядаються мережі Ethernet.

Розділ 2. Однорангові мережі.

Тема 2.1. Мережа Windows 98.

2 год.

            Вивчаються мережна архітектура Win98 а також правила спільного використання ресурсів мережі.

Тема 2.2. Мережні функції Windows.

2 год.

Тема включає вивчення основних функцій мережного програмування.

Розділ 3. Мережі клієнт-сервер.

Тема 3.1. Мережа Windows NT.

2 год

            Вивчаються основи роботи операційної системи Windows NT. Даються основи адміністрування серверу і організації домену Microsoft.

Тема 3.2. Мережа Novell Netware.

2 год.

Тема включає вивчення основ роботи серверу Novell Netware і його адміністрування .Вивчаються основні утиліти Novell Netware.

Розділ 4. Глобальні мережіТехнології .

Тема 4. Глобальні мережі.

2 год

            Вивчаються структура і апаратне забезпечення глобальних мереж, в тому числі шлюзи і маршрутизатори. Розглядаються технології програмування MIDAS, CORBA.


ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Локальні мережі.

Тема 2.1. Мережа Windows 98.

Тема 2.2. Мережні функції Windows.

Лабораторна робота 1. Спільне використання ресурсів

однорангової мережі. Використання мережних функцій.

Бабий М.С. Методические указания к лабораторным работам «Использование ресурсов Windows 95» и «Сетевые функции Win32 API» по курсу «Сети ЭВМ». - Сумы: СумГУ, 1999

Тема 3.1. Мережа Windows NT.

Тема 3.2. Мережа Novell Netware.

Лабораторна робота 2. Робота в мережах Windows NT і Novell

Netware. Інсталляція і адміністрування серверів.


ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

Загальні вказівки

            Контрольна робота виконується після проведення всіх лекцій і лабораторних робіт. Після отримання рецензії студент повинен виправити помилки, вказані викладачем.

Завдання на контрольні роботи

Програма на Delphi повинна підтримувати наступні режими:

-  підключення мережного диска;

-  створення на мережному диску типізованого файла g.lst наступного утримування: найменування комп'ютерної техніки – строковий тип, кількість – цілий тип, ціна – речовинний тип;

-  обробка мережного файла відповідно до одного з варіантів, зазначених нижче;

-  перегляд файла;

-  відключення мережного диска.

Варіант 1. Вивести на екран повне найменування дисплея, що має найнижчу ціну. При пошуку враховувати тільки записи, найменування техніки в яких починається із слова “Дисплей”.

Варіант 2. Створити новий файл g1.lst із записів файла g.lst, найменування техніки в яких починається із символу “К”.

Варіант 3. Обчислити загальну ціну комп'ютерних пристроїв, дані про які знаходяться в другому, п'ятому і сьомому записах файла g.lst.

Варіант 4. Додати в кінець файла g.lst перший третій і  четвертий записи з цього ж файла.

Варіант 5. Порахувати загальну кількість одиниць комп'ютерної техніки, зведення про яку зберігаються у файлі g.lst.

Варіант 6. Вивести на екран дані з n-ого рядка файла g.lst. Значення n увести з клавіатури.

Варіант 7. Поміняти місцями третій і четвертий записи файла g.lst.

Варіант 8.Змінити у файлі g.lst ціну пристрою “Системний блок” на нову ціну 950.

Варіант 9. Видалити з файла  g.lst останній запис.

Варіант 10. Створити новий файл g1.lst із записів файла g.lst, узятих у зворотному порядку.

Варіант 11. Знайти у файлі g.lst комп'ютерні пристрої з найбільш високою ціною.

Варіант 12. Визначити загальну вартість комп'ютерної техніки, зведення про яку зберігаються у файлі g.lst.

Варіант 13. У файлі g.lst знайти запис із найменуванням “Сканер HP” і зменшити кількість, що міститься в записі,  на одиницю.

Варіант 14. Створити новий файл g1.lst із записів файла g.lst, найменування техніки в яких починається із слова “Дискети”.

Варіант 15. Порахувати кількість записів у файлі g.lst, найменування техніки в яких починається із слова “Модем”.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
51 Kb
Скачали:
0