Розробка і програмна реалізація веб-ресурсу за допомогою системи керування контентом

Страницы работы

Фрагмент текста работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ, ДИСТАНЦІЙНОЇ ТА ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему:

«Розробка і програмна реалізація веб-ресурсу за допомогою системи керування контентом»

Завідувач

випускаючої кафедри                                                                                  Проценко О.Б.

Керівник роботи                                                                                  Довбиш А.С.

Студента групи ІНЗ-71К                                                                                  Лютий М.О.

Консультант з охорони праці                                                                                  Гурець Л.Л.

НормоконтрольПроценко О.Б.

СУМИ 2012

 
 
РЕФЕРАТ

 
 


Записка: 71стр., 27 рис., 8 таблиць  2 додатки, 11 бібліографічних джерел.

Об’єкт дослідження – веб ресурс, створений за допомогою CMS Joomla.

Мета роботи — розробити і програмно реалізувати веб сайт за допомогою системи управління контентом, створити власні компоненті та модулі та застосувати іх в сайті.

Методи дослідження  –порівняльний та аналітичний метод, вивчення публікацій та новин.

Результати — аналіз існуючих методів створення веб сайтів, постановка задачі, використання модулів, компонент та плагінів, програмна реалізації компонент, модулів та скриптів, розробка зручної для адміністраторів системи управління структурою та застосування компонент створених власноруч.

ХОСТИНГ-ПРОВАЙДЕР, ВІРТУАЛЬНИЙ ХОСТИНГ, ДОМЕННІ ІМЕНА, JAVA SKRIPT, SQL, WEB ДИЗАЙН, ІНТЕРФЕЙС, БАННЕР.


ЗМІСТ

ВСТУП.. 5

1 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОГЛЯД.. 7

1.1 Методи створення веб ресурсів. 7

1.2 Технологія ASP.NET.. 8

1.3 Використання java скриптів. 10

1.4 Концепція «модель – вид – контролер (MVC)». 11

1.5 Класифікація веб-сайтів. 12

1.6 Розширенння в “Joomla”. 12

1.7 Постановка задачі 15

2 МЕТОДИ РІШЕННЯ ЗАДАЧІ. 17

2.1 Метод «ручного» написання компонент та скриптів. 17

2.2 Метод автоматизованого створення за допомогою конструкторів. 17

2.3 Методи розкрутки сайтів. 18

3 ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ.. 20

3.1 Структура сайту. 20

3.2 Створення інтерфейсу сайту та встановлення шаблону сайту. 20

3.3 Створення бази даних. 24

3.4 Опис модулів та компонент сайту. 26

3.5 Створення модулів. 31

3.6 Створення компонент. 33

3.7 Використання java скриптів. 36

4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ.. 38

4.1 Характеристика приміщення. 38

4.2 Оцінка ефективності штучного освітлення. 44

4.3 Шкідливі та небезпечні фактори при роботі з ПЕОМ... 47

4.4 Оцінки хімічної обстановки на об’єктах господарської діяльності  у надзвичайних ситуаціях. 51

ВИСНОВКИ.. 53

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.. 54

ДОДАТКИ.. 55

Додаток А. Лістинг  програми. 55

Додаток Б. Блок - схеми. 70

ВСТУП

Система управління контентом - це програмне забезпечення, що дозволяє публікувати і змінювати опубліковану на сайті інформацію самостійно, без залучення розробників сайту. При цьому мається на увазі, що від користувачів цієї системи не потрібно спеціальних знань технологій, що відрізняються від використовуваних в офісних процесах. При цьому не слід вважати, що така система не вимагає навчання персоналу, але це навчання стосується порядку роботи в системі, а не вивчення нових технологій.

Більшість систем управління контентом можна розділити на back-office, тобто інфраструктурну систему, що забезпечує функціональність і зберігання інформації, і front-office, інтерфейс з користувачем. У більшості сучасних CMS back-office базується на тій чи іншій СУБД, може включати сервера додатків і портальне рішення, а front-office має веб-інтерфейс і допускає використання стандартних офісних пакетів редагування документів. При цьому вся функціональність, складність розробки та адміністрування зосереджені в back-office, а призначені для користувача властивості в front-office.

У системі є два сховища. У першому зберігаються всі дані, що публікуються на сайті. У другому зберігаються елементи вистави - шаблони, графічні зображення і т.д.

Крім зовнішнього подання сайту, яким його бачать всі користувачі, є як два спеціалізованих робочих місця.

Перше робоче місце - для розробників сайту. З його допомогою вони задають структуру сайту, структуру контенту, визначають зовнішній вигляд сайту, налаштовують шаблони представлення інформації. Для налаштування сайту розробники частково працюють через засоби CMS, частина інформації розміщується безпосередньо.

Похожие материалы

Информация о работе