Запитання № 1-20 по дисципліні "Програмування" (Описати масив цілих чисел розміром 10 елементів. Визначте правильні використання функцій для обробки масивів символів із бібліотеки функцій string.h мови Сі)

Страницы работы

Содержание работы

Запитання по дисц. „Програмування”  (3)

1.  Вам необхідно описати масив цілих чисел розміром 10 елементів.

 Визначте коректні вирази:

·  int[10] mas;

·  int mas[10];

·  int *mas;

·  int *mas; mas = (int*) malloc(10*sizeof(int));

·  integermas[10];

·  int *mas; mas = (int*) malloc(10);

·  int mas[0..9];

2.  З поданого переліку виберіть типи даних які дозволяють зберігати цілі числа

§  long

§  integer

§  longint

§  int

§  real

3.  Які з наведених описів двовимірних масивів в мові Сі є вірними ?

·  mas[1..2,1..3] : int;

·  int mas[2][3]

·  float[2][3] mas;

4.  Нехай необхідно в програмі зберігати рядок довжина якого не може бути більше 100 символів, який спосіб опису необхідно обрати:

·  string str[100];

·  intstr[100];

·  char str[100];

·  char *str[100];

·  string str;

·  string *str[100];

5.  В програмі мовою Сі описані наступні  змінні:

int a, b, c;

a = 2;

b = 3;

c = (a+b)/2;

чому буде дорівнювати змінна c ?

·  0

·  1

·  2

·  3

·  4

·  5

6.  Визначте значення змінної с після виконання наступного фрагменту програми:

a = 5;
a = a + 6;
b = – a;
c = a – 2 * b;

·  42

·  33

·  17

·  65

7.  Визначте значення змінної а після виконання наступного фрагменту програми:

a = 3;
b = 4 + 2*a;
a = b / 5 * a;

·  5

·  32

·  6

·  9

8.   Визначте значення цілочисленних змінних a та b після виконання фрагменту програми:

a = 5 + 6 * 4; //29
b = a / 10 + 17; //19
a = b % 10 + 5;

·  a = 5, b = 20

·  a = 14, b = 19

·  a = 6, b = 21

·  a = 4, b = 19

9.   Змінні a та b описані в програмі як цілі. Визначте значення змінної a після виконання наступного фрагменту програми:

a = 17;
b = 34;
if(a = b) a = a + b; else a = a - b;

·  51

·  17

·  34

·  -17 ? Петров сказал что уточнит, ибо правильного варианта здесь нет

10.  З поданого переліку визначте можливі значення змінної а яке було на початку виконання даного блоку програми, якщо наприкінці його значення а дорівнювало 4.

if (a > 0 && a < 10){

a  = 5;

} else {

   a = 4;

}

·  a = 1

·  a = 5

·  a = 100

·  a = -5

11.  Які значення приймуть змінні a та b після виконання фрагменту програми, якщо на початку a = 3 b = 5?

if ( a > b )  b = 5;

if ( b < a ) a = 4;

else a = b;

·  a = 4; b = 5;

·  a = 3; b = 5;

·  a = 4; b = 3;

·  a = 5; b = 5;

·  a = 3; b = 3;

12.  Які значення приймуть змінні a та b після виконання фрагменту програми, якщо на початку a = -3 b = 5?

if ( a > b ) {

if ( b > a ) {

            a = 0;

            b = 0;

}

}

else {

  b = -a;

}

·  a = 0; b = 0;

·  a = -3; b= 0;

·  a = -3; b = 3;

·  a = 3; b = -3;

·  a = 3; b = 3;

13.  Що буде надруковано на екран за результатом виконання даного фрагменту програми:

int a = 2;

if ( ++a == a++ ) puts(“YES”);

else puts(“NO”);

·  Виникне помилка компіляції

·  YES

·  NO

·  Надрукується YES та NO

14.   Змінна описана в програмі як ціла. Визначте максимальне значення змінної після виконання наступного фрагменту програми:

a = rand()%42;

·  42

·  41

·  0

·  43

15.   Дано фрагмент програми, який заповнює та опрацьовує масивA[10].Визначте значення змінної s після виконання даного фрагмента програми:

for (i= 0 ;i<10;i++)

A[i] = i;

s=0;

for(i= 0 ;i<10;i++)

s=s+A[i];

·  10

·  0

·  45

·  55

16.  Дано фрагмент програми, який заповнює та опрацьовує масивA[5]. Яке значення серед елементів масиву буде максимальним ?

for(i = 1 ; i< 5 ; i++)
            A[i] = i;

for(i = 4 ; i>= 1 &&i<= 5 ; i++)
            A[i] = A[i] * 2;

·  10

·  5

·  8

·  0

·  Виникне помилка компіляції

17.  З поданих циклів визначте такі, які будуть працювати нескінченно (викличуть зациклювання програми), змінна i–ціла:

·  for (i = 0 ; i!=0; i++);

·  while();

·  for (;;);

·  while(1);

·  for (i = 0; i < 5; );

·  for (i = 0; i > 10000000000000; i++);

18.  Яке значення прийме змінна а після виконання даного фрагменту програми:

Int i,a=0;

for ( i = 0; i < 5; i++){

a++;

}

a=i=a;

·   4

·   5

·   0

·  -1

19.  Визначте значення змінної a після виконання даного фрагменту програми:

Int i,a = 0;

for ( i = 0; i < 5; i++,a++){

a++;

}

·  виникне помилка компіляції

·  5

·  10

·  8

·  16

·  1

20.  Визначте правильні використання функцій для обробки масивів символів із бібліотеки функцій string.h мови Сі.

char str1[10];

char str2[10];

·  strcpy(str1,str2);

·  strcpy(&str1,&str2);

·  strcpy(*str1,*str2);

·  str1 = strlen(str2);

·  strcmp(str1,str2);

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Экзаменационные вопросы и билеты
Размер файла:
75 Kb
Скачали:
0