Відповіді на тест середньої тяжкості з дисципліни "Програмування"

Страницы работы

Содержание работы

 Програмування „ДОБРЕ”

1.  Визначте правильний опис структури Student на мові С яка буде включати, ім’я (name) студента, його вік (age), та середній бал (srb) атестату.

struct Student

{

char name[15];

int age;

double srb;

};

2.   Визначте якому оператору еквівалентна дана конструкція a = (a > b)?0:1.

if ( a>b)

{ a = 0;  } else { a = 1; }

3.  Що буде надруковано на екран в результаті виконання оператора: if ( i ) printf(“YES”); else printf(“NO”); якщо i  = 10;

YES

4.  Яку кількість раз виконається тіло даного циклу: for ( i = 0 , j = 5; i < j; i++,j--)

3

5.  Яку кількість раз виконається тіло даного циклу:

for ( i = 0; i < 5 ; i++) {

  if (  i % 3 ) break;

}

      2

6.  Яка послідовність цілих чисел буде надрукована в результаті виконання наступного циклу:

for (i  = 0; i < 5; i++){

  if ( i % 2  ) continue;

  printf(“%d”,i);

}

      024

7.  Яку кількість раз виконається тіло даного циклу: for ( i = 0; i < 5 && i == 5 ; i++)

0

8.  Вибіріть конструкцію еквівалентну даному циклу: for ( i = 0 ; i < 5; i++) printf(“%d”,i);

int i=0;

while (i<5)

{

      printf(“%d”,i);

      i++;

}

9.  Яку кількість символів включає в себе таблиця ASCII-кодів?

стандартная таблица: 128

10.  З поданого переліку виберіть директиви компілятора

Перелік директив компілятора:

#include

#define

#undef

#if

#else

#elif

#endif

#ifdef  (#if defined)

#ifndef (#if !defined)

#error

#line

#pragma

11.  Визначте коректні способи заповнення масиву int mas[5] нулями

Например:

for (int i=0;i<5;i++)

{ mas[i]=0; }

или

int i=0;

while (i<5)

{ mas[i++]=0; }

или при создании выполнять инициализацию:

int mas[5] = {0,0,0,0,0};

12.  Оберіть правильний варіант макровизначень

Например:

типа: #define name text  -   #define p1 3.14159265

типа: #define name(p1,p2, ..,pk) text   - #define MAX(X,Y) ((X)>(Y)?(X):(Y))  - (после name не должно быть пробела!)

13.  Виберіть правильний варіант виводу на екран одновимірного масиву, який складається з 10 цілих чисел

Например:

for (int i=0;i<10;i++)

{  printf (“%d”,mas[i]); }

14.  Оберіть правильний варіант виводу двовимірного масиву 3х5 цілих чисел (int mas[3][5];) на екран у вигляді таблиці.

Например:

for (int i=0;i<3;i++) {

      for (int j=0;j<5;j++) {

                  printf(“%d\t”,mas[i][j]);

      }

      printf(“\n”);

}

15.  Дано двовимірний масив 4х4 цілих чисел (int m[4][4]). Необхідно в змінну s обчислити суму елементів які розташовано на головній діагоналі.

for (int i=0;i<4;i++)

{

for (int j=0;j<4;j++)

            {

                        if (i ==j)

                                   s+=mas[i][j];

                        else

                                   continue;

            }

}

16.  Дано одновимірний масив цілих чисел int m[10];. Необхідно третьому елементу масиву присвоїти значення 5. Оберіть правильні вирази:

m[2] = 5;

17.  В програмі на мові С необхідно описати змінну яка буде зберігати рядок “TEST” оберіть коректні варіанти опису.

Например:

char c[4] = "test";

char *c = (char *)malloc(4*sizeof(char));c = "test";

char *c = (char *)malloc(4*sizeof(char));strcpy(c,"test");

char c[] = "test";

char *c = "test";

18.  Дано рядок s1 (char *s1 = “abcd”;) необхідно створити новий рядок s2 в якій скопіювати рядок s1;

char *s2 ; s2 = s1;

char *s2 =(char*)malloc(sizeof(s1)); strcpy(s2,s1);

char *s2 = strcpy(s2,s1);

19.  Дано рядок s1 (char *s1 = “abcd”;) та описано наступну змінну s2 (char *s2;). Яке значення буде мати змінна s2 після виконання виклику функції strcpy(s2,s1);. Всі змінні локальні. 

Null

20.  Для даного фрагменту програми визначте правильний варіант відкриття тектового файлу a.txt на запис. FILE *fl;

fl=fopen(“a.txt”,”w”);

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Ответы на тесты
Размер файла:
59 Kb
Скачали:
0