Розробка методичних вказівок до практичних занять з дисципліни «Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка» за темою: "Візуалізація та анімація", страница 6


5. Отриману анімацію найкраще переглядати в режимі Trajectories (Траектории)
(мал. 6.4.9). Однак у вікні проекції не можна редагувати векторні маркери.
Спробуйте трохи краще налаштувати функціональну криву треку Z Position (По оси Z) в діалоговому вікні Track View - Curve Editor (Просмотр треков-редактор кривых) до отримання потрібного результату.


6. Збережіть отриману сцену у файлі FunctionCurves. Max у вашому каталозі.


мал. 6.4.9. Остаточний вигляд анімації в режимі Trajectories (Траектории)

Мал. 6.4.10 Візуалізація


Вправа 6.5. Циклічний рух

У даній вправі демонструються способи зміни типу екстраполяції на
прикладі створеної раніше сцени з повторно підстрибуючим м'ячиком.


1. Завантажте файл FunctionCurves. Max з вашого каталогу або із прикладеного
компакт-диска. Запустіть отриманий анімаційний ролик. У ньому м'ячик падає і відскакує тільки один раз (мал. 6.5.1).


мал. 6.5.1. Падаючий і відскакуючий  м'ячик


2. Відкрийте діалогове вікно Track View - Curve Editor (просмотр треков-Редактор кривых), клацніть на кнопці Filters (Фильтры) і в розділі Show Only (Показать только) встановіть прапорець Animated Tracks (Треки анимации). Тепер в
вікні контролера будуть показані тільки треки Z Position (По оси Z) і Scale (Шкала).

Мал. 6.5.2


3. Виділіть треки Z Position і Scale, утримуючи клавішу <Ctrl> і клацаючи на написах треків.

Мал. 6.5.3

4. Клацніть на кнопці Parameter Curve Out-of-Range Types (Параметры экстраполяции параметрических кривих) для відкриття
діалогового вікна Param Curve Out-of-Range Types (параметры экстраполяции параметрических кривих). У цьому вікні клацніть на кнопці Loop (Периодическая).

Мал. 6.5.4


5. Прокрутіть отриманий анімаційний ролик до нульового кадру і запустіть його. Тепер м'ячик кілька разів падає і відскакує.


6. Клацніть на кнопці Auto Key (Ключ), відкрийте вкладку Motion і клацніть на
кнопці Trajectories.


7. Прокрутіть отриманий анімаційний ролик до останнього кадру. М'ячик
з'являється і зникає в самій верхній точці траєкторії, що виглядає не
зовсім природно.

Мал. 6.5.5


8. У діалоговому вікні Track View - Curve Editor (просмотр треков –Редактор кривых) виділіть трек X Position (Позиция по Х) і вкажіть тип екстраполяції Linear (Линия)для обох ключових кадрів. Тепер функціональна крива має вигляд прямої лінії. Прокрутіть отриманий анімаційний ролик до нульового кадру і запустіть його. Тепер м'ячик кілька разів падає і відскакує, переміщуючись вздовж планки (мал. 6.5.7).

Мал. 6.5.6


9. Збережіть отриману сцену у файлі BounceLoop. Max у вашому каталозі.

Рис. 6.5.7. Циклічні відскоки

Мал. 6.5.8 Візуалізація

Вправа 6.6. Зв'язування


У даній вправі демонструються способи зв'язування об'єктів.


1. Скиньте всі параметри, вибираючи команду File = OReset (Файл – Сброс).


2. У вікні проекції Тор створіть паралелепіпед з довжиною 20, шириною 20 і висотою 50.


Мал. 6.6.1


3. Перейдіть у вікно проекції Front і створіть дві копії паралелепіпеда (мал. 6.6.3).

Мал. 6.6.2


мал. 6.6.3. Три паралелепіпеда у вікні проекції Front


4. Зв'яжіть три паралелепіпеда. Для цього у вікні проекції Front виділіть
самий верхній паралелепіпед. Клацніть на кнопці Select and Link (Выделить и связать) в основній панелі інструментів. Перетягуйте самий верхній паралелепіпед до нижнього до тих пір, поки піктограма покажчика миші не прийме вигляд двох зчеплених квадратиків. Відпустіть кнопку миші, і другий паралелепіпед на мить стане білим, що означає його успішне зв'язування з першим паралелепіпедом.

мал. 6.6.4. Зв'язування паралелепіпедів

5. Виділіть другий паралелепіпед. Зв'яжіть його з самим нижнім парал-
лелепіпедом аналогічним способом. Отже, у нас вийшов ланцюжок з трьох пов'язаних об'єктів. Самий нижній паралелепіпед у вікні проекції Front є кореневим вузлом в ланцюжку.


6. Виділіть кореневий батьківський паралелепіпед. Клацніть на кнопці
Select and Move (Выделить и переместить) і спробуйте перетягнути паралелепіпед. Зверніть увагу, що при цьому перемістяться два інших дочірніх
об'єкта.