Модульная арифметика, основные свойства. Понятие простого числа, алгоритмы нахождения. Решето Эратосфена. НОД, НОК. Расширенный алгоритм Эвклида. Функция Эйлера

Страницы работы

Содержание работы

1.  Модульная арифметика, основные свойства.

Визначення. Два числа  називаються порівнянними за модулем m (mÎN, m¹1), якщо. Це записують так:

.

Теорема 6 Два числа  порівнянні за модулем m тоді і тільки тоді, коли вони  при діленні на m мають однакові залишки.

Доведення. Припустимо,  залишки від ділення a та b на m рівні r (0£r<m). Покажемо, що  . Розділимо a на m та b на m з остачею. Одержимо

Віднімемо почленно

 , ÎZ.

Звідси випливає, що . А значить .

Відзначимо найбільш часто використовувані факти.

Якщо , то, а це значить, що , тобто будь-яке число, кратне m порівняно з нулем за модулем  m.

Якщо , де 0£r<m, то . Таким чином, завжди порівняно з залишком r, що отримано при діленні a на m.

Часто залишок r називають відрахуванням.

Розглянемо деякі властивості порівнянь.

Властивості порівнянь, що не залежать від модуля m.

1  Відношення  є відношенням еквівалентності, тобто задовольняє вимоги:

–  рефлексивності: ;

–  симетричності: ;

–  транзитивності:   .

2  Якщо  та , то

,

,

.

3  Якщо  і ,  то

,

.

Властивості порівнянь, що залежать від модуля m

4  Якщо  і ,  то

 або .

5  Обидві частини порівняння  можна розділити на їх спільний дільник d, якщо НСД (d, m)=1.

6  Якщо , то, де .

7  Якщо  і НСД(k, m)=d, то

.

8  Якщо , то НСД(a,m)=НСД(b,m).


2. Понятие простого числа, алгоритмы нахождения. Решето Эратосфена

Визначення. Якщо НСД(a,b)=1, то такі числа називаються взаємно простими числами.

Наприклад, числа 21 і 25 є взаємно простими числами, оскільки НСД(21, 25)=1.

Визначення. Якщо НСД()=1, то такі числа називаються попарно взаємно простими числами або взаємно простими.

Розглянемо кілька властивостей взаємно простих чисел.

Для "a, b, cÎZ:

1  Якщо два числа a та b взаємно прості,   та  , то числа  та  – взаємно прості.

2  Частки від ділення чисел a та b на їх найбільший спільний дільник d – взаємно прості

НСД .

3  Якщо  і НСД, то .

4  Якщо НСД(a, b)=1, то число  тоді й тільки тоді, коли bс и aс.

5  Якщо НСД(a, c)=1 і  НСД(b, c)=1, то  НСД(, c)=1.

Розглянемо цілі додатні числа.

Число 1 має тільки один дільник, а саме 1. Кожне натуральне число a, відмінне від 1, має принаймні два дільники – 1 і саме число a

Визначення. Відмінне від одиниці натуральне число a називається простим, якщо його дільниками є 1 і саме число a. Число a називається складеним, якщо воно має дільники, відмінні від 1 і самого числа a.

Слід зазначити, що число 1 не належить ні до простих, ні до складених чисел.

Розглянемо деякі властивості простих і складених чисел:

1  Будь-яке натуральне число або ділиться на дане просте число, або взаємно просте з ним .

2  Якщо добуток декількох натуральних чисел ділиться на просте число p, то принаймні один із співмножників ділиться на це просте число p.

3  Найменший дільник p ()  натурального числа n є число просте.

4  Найменший відмінний від 1 дільник складеного числа  a не більший ніж .

Теорема 5 Кожне відмінне від 1 натуральне число єдиним способом розкладається на прості множники.

Може виявитися, що в розкладанні числа aÎN на прості множники будуть однакові числа, тому якщо скористатися поняттям ступеня, то число можна записати так:

 ,                       (1.2)

де  – прості числа, і кожне >0 (i=1, 2,…, s)...

Рівність (1.2) називається канонічною формою  розкладання натурального числа a.

Решето́ Ератосфе́на в математиці — простий стародавній алгоритм знаходження всіх простих чисел менших деякого цілого числа n, що був створений давньогрецьким математиком Ератосфеном. Він є попередником сучасного решета Аткіна, швидшого, але і складнішого алгоритму.

Метод

Якщо потрібно знайти всі прості числа менші за певне число N, виписуються всі числа від 1 до N2 -1. Потім в цьому ряду викреслюються всі числа, які діляться на 2,3, 4 і так далі до N. Числа, які залишилися невикресленими після цієї процедури - прості.

Приклад для n = 20

Запишемо натуральні числа від 2 до 20 в рядок:

  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Перше число в рядку 2 — просте. Викреслимо всі числа кратні 2 (кожне друге, починаючи з 2^2=4):

  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Наступне невикреслене число 3 — просте. Викреслимо всі числа кратні 3 (кожне третє, починаючи з 3^2=9):

  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Криптология
Тип:
Ответы на экзаменационные билеты
Размер файла:
165 Kb
Скачали:
0