Створення програми для автоматичного шифрування алфавіту із строчних кириличних букв, цифр, символів пропуску та апперсанту (&) методом Віженера

Страницы работы

Содержание работы

Зміст

Завдання. 2

Постановка задачі 3

Опис програми. 4

Тестовий варіант роботи програми. 5

Висновок. 6

Список використаної літератури. 7


Завдання

Створити програму, яка зможе проводити шифрування та дешифрування користувацьких текстів,  полі алфавітним шифром, а саме шифром Цезаря.

Алфавіт для шифрування мусить складатися із строчних кириличних букв, цифр, символів пропуску та апперсанту (&).

Курсову роботу можна виконувати у будь-якому середовищі програмування мовою С++.


Постановка задачі

Задача курсової роботи, згідно з умовою, полягає у створенні програми що автоматично шифрує методом Віженера.

Програма повинна вміти шифрувати довільні тексти користувача.


Опис програми

Cередовищем розробки програми буде Borland C++ Builder 6.

Виходячи з його можливостей на формі розмістимо два текстових поля «Memo» для розміщення незашифрованих і зашифрованих текстів та поле «Edit» для введення ключа шифрування.

У випадку шифрування вхідним є поле для незашифрованого тексту, а у випадку дешифрування та криптоаналізу – поле для зашифрованого тексту.

Та відповідно елементи керування.

Вхідні та вихідні дані:

Текст шифрування (Memo1, Memo2), ключ шифрування (Edit1)

Опис функцій:

int pFind(char c, char* str)  ­– перевірка на вхід символу в строку;

String CodeV(char pString[], int pShift) – функція шифрування, параметри:  вхідний текст і ключ шифрування.

String DeCodeV(char pString[], int pShift) – функція розшифровування, параметри:  вхідний текст і ключ шифрування.

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) – обробник кліку кнопки зашифрування.

void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender) – обробник кліку кнопки розшифрування.

void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender) – обробник події (створення форми).

void __fastcall TForm1::LabeledEdit1KeyPress(TObject *Sender, char &Key) – обробник введення в поле ключа (використовується і для полів користувацьких текстів), використовується для фільтрування символів.


Тестовий варіант роботи програми

На першому етапі роботи, користувачу відкриється вікно програми з робочими з областями. Для початку роботи необхідно ввести необхідний текст, і якщо потрібно ключ (крім випадку з крипто аналізом – знайдений з’явиться у полі сам.

Приклад 1: Потрібно зашифрувати текст, копіюємо текст в поле «Незашифрований текст», потім ввести ключ , і нажимаємо кнопку «Шифрувати». В результаті отримаємо зашифрований текст у відповідному полі.

Примітка: виходячи з того що алфавіт шифрування обмежений – програма невключені в цей алфавіт символи залишає як є.

Приклад 2: Потрібно розшифрувати текст, маючи ключ. Копіюєм текст у відповідне поле, вводимо ключ, та нажимаємо кнопку «Розшифрувати».


Висновок

В результаті виконання курсової роботи, Я навчилася програмувати математичні моделі з використанням символьних даних. Підвищила свій рівень програмування у мові С++, та роботі з функціями.


Список використаної літератури

1.  Фридман А.Л. Язык программирования Си++. - Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2004. - 318 с.

2.  Шпак З.Я.  Програмування мовою С : Навчальний посібник. - Львів:    Оріяна-Нова, 2006. - 432 с.

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Криптология
Тип:
Курсовые работы
Размер файла:
55 Kb
Скачали:
0