Методичні вказівки до обов’язкового домашнього завдання з дисципліни «Організація баз даних та знань», страница 3


4. Приклад виконання.

Завдання.

Варіант 1. Термодинамічні властивості аміаку на лінії насичення та його перегрітої пари ([1], таб. 10,11).

Завдання. Розробити інформаційно-пошукову довідникову підсистему визначення характеристик властивостей речовин та матеріалів на основі клієнт-серверної архітектури баз даних.

Фрагменти довідникових таблиць з довідника наведені нижче. Таблиця 10 описує властивості аміаку на лінії насичення в залежності від температури  t або тиску p. В якості довідникових розрахункових даних приймаються питомі об'єми v’ та v”, питомі ентальпії i’ та i”, питомі ентропії s’ та s” рідкої та парової фаз, а також питома теплота пароутворення r (див. табл.10).

Таблиця 11 описує властивості перегрітої пари аміаку в залежності від тиску p (визначається температурою насичення tн)  та температури t. В якості довідникових розрахункових даних приймаються питомий об'єм v, питома ентальпія i, питома ентропія s (див. табл.11).

Опис архітектури бази даних та структури таблиць.

Вищезазначені таблиці зручно організувати у вигляді бази даних, яка складається з 4-х таблиць: таблиці Groups груп матеріалів (речовин); таблиці Substance найменувань матеріалів(речовин); таблиці NH3TD_Satur властивостей речовин на пограничній кривій (кривій насичення) ; таблиці NH3TD_SHw властивостей перегрітої пари. Схема взаємозв'язків між таблицями показана на рис.1.

Рисунок 1. Структура бази даних властивостей речовин

Детально структура робочих таблиць наведена у нижчезазначених таблицях.

Таблиця 4.1. Групи речовин(матеріалів) Groups

Поле

Тип

Опис

Group_ID

Цілий

Унікальний код (первинний ключ)

Group_Name

Символьний(50)

Найменування групи речовин

UGROUP_ID

Цілий

Посилання на головну групу (зовнішній ключ)

Таблиця 4.2. Робочі речовини Substance

Поле

Тип

Опис

Sub_ID

Цілий

Унікальний код (первинний ключ)

GROUP_ID

Цілий

Посилання на групу (зовнішній ключ)

S_Name

Символьний(50)

Найменування речовини(матеріалу)

Таблиця 4.3. Термодинамічні властивості насиченого NH3  NH3TD_Satur

Поле

Тип

Опис

Sub_ID

Цілий

Посилання на речовину (первинний і зовнішній ключ)

T

Дійсний

Температура t, °С

P

Дійсний

Тиск p, Па

VSpL

Дійсний

Питомий об'єм рідини, ρ’3/кг

VSpW

Дійсний

Питомий об'єм пари, ρ”,м3/кг

IL

Дійсний

Ентальпія рідини  i’, Дж/кг

IW

Дійсний

Ентальпія пари i”, Дж/кг

SL

Дійсний

Ентропія рідини s’, Дж/(кг·К)

SW

Дійсний

Ентропія пари s”, Дж/(кг·К)

Таблиця 4.4. Термодинамічні властивості перегрітої пари NH3 NH3TD_SHw

Поле

Тип

Опис

Sub_ID

Цілий

Посилання на речовину (первинний і зовнішній ключ)

P

Дійсний

Тиск p, Па

T

Дійсний

Температура t, °С

VW

Дійсний

Питомий об'єм пари, ρ, м3/кг

IW

Дійсний

Ентальпія пари i, Дж/кг

SW

Дійсний

Ентропія пари s, Дж/(кг·К)

Сценарій створення бази даних.

На основі таблиць 4.1 - 4.4 будується сценарій, який створює базу даних описаної структури.

Створюємо домени типів:

CREATE DOMAIN D_DATE AS DATE NOT NULL;

CREATE DOMAIN D_DOUBLE_NZ AS DOUBLE PRECISION NOT NULL;

CREATE DOMAIN D_ID AS INTEGER DEFAULT 0 NOT NULL;

CREATE DOMAIN D_INTEGER AS INTEGER DEFAULT 0 NOT NULL;

CREATE DOMAIN D_NOTE_50 AS VARCHAR(50) CHARACTER SET WIN1251 COLLATE PXW_CYRL ;

Створюємо таблиці, первинні ключі, при необхідності зовнішні ключі, потім генератори з тригерами:

а) CREATE GENERATOR GEN_GROUPS_ID;

   CREATE TABLE GROUPS ( GROUP_ID D_ID NOT NULL,

      GROUP_NAME  D_NOTE_50,  UGROUP_ID D_INTEGER );