Методичні вказівки до обов’язкового домашнього завдання з дисципліни «Організація баз даних та знань»

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти i науки України

Сумський державний університет

Методичні вказівки

до обов’язкового домашнього завдання

 з дисципліни

«Організація баз даних та знань»

для студентів 3-го курсу інженерних спеціальностей

напряму підготовки 6.050101 ― Комп’ютерні науки
денної форми навчання

Суми 2008


Методичні вказівки до обов’язкового домашнього завдання з дисципліни «Організація баз даних та знань». Укладач А.В. Неня. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 41 с.

Кафедра інформаційних технологій проектування


ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДО обов’язкового домашнього завдання   4

2. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАХИСТУ Обов’язкового домашнього завдання . 5

3. УМОВИ ЗАДАЧ ДЛЯ ВИКОНАННЯ Обов’язкового домашнього завдання.. 6

4. Приклад виконання. 9

ЛІТЕРАТУРА. 39


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДО обов’язкового домашнього завдання

Метою виконання обов’язкового домашнього завдання є надання допомоги студентам у засвоєнні всіх розділів дисципліни, перевірка навичок практичної розробки нескладних інформаційно-довідникових систем для вирішення конкретних практичних задач (розрахунку властивостей речовин, матеріалів тощо).

Обов’язкове домашнє завдання складається з розробки засобу ведення розрахункового експерименту та дослідження впливу окремих параметрів на досліджуваний робочий процес.

Обов’язкове домашнє завдання являє собою сукупність прикладної програми та бази даних. Студент спочатку розробляє структуру бази даних, створює її. Потім розробляє прикладну програму, яка взаємодіє с базою даних і дозволяє вводити й коригувати інформацію про властивості речовин, матеріалів тощо. Крім цього система повинна давати можливість виконувати пошук показників речовин при заданих параметрах, а також виконувати інтерполяцію показників у випадку, коли пошукові параметри не відповідають вузлам сітки таблиці.

Поставлена задача вирішується на основі створення клієнт-серверної бази даних, яка дозволяє використовувати всі переваги й можливості універсальної мови маніпулювання даними SQL. Ця мова стандартизована ANSI, тому практично всі сервери баз даних застосовують саме її різноманітні діалекти. Рекомендується використовувати 3-й діалект, який вважається найбільш прогресивним на сучасному етапі.

В якості сервера бази даних за звичаєм вибирається локальний сервер InterBase або FireBird, який до того ж є безкоштовним і, таким чином, економить витрати користувача. Прикладна програма розробляється в інтерактивній середі розробки Delphi, C++Builder тощо корпорації Borland (версія 7 та вище). В якості основних компонентів доступу до даних рекомендується застосовувати dbExpress, оскільки вони є універсальними й дозволяють працювати з різноманітними драйверами баз даних, а також виконувати перебудову цих драйверів при зміні робочої бази даних практично без зміни самої прикладної програми. Крім цього, компоненти dbExpress дозволяють виконати перехід від роботи в середі Windows до роботи в середі Linux/FreeBSD з використанням інструментальної середи розробника Kylix без істотної зміни коду прикладної програми.

Оскільки дані в таблицях задаються з певним шагом аргументу (у вузлових точках), то для визначення показників речовини або матеріалу між вузловими точками використовується лінійна інтерполяція для залежності від одного аргументу, або площинна інтерполяція для залежностей 2-х аргументів.

Завдання на обов’язкове домашнє завдання вибираються студентами відповідно до варіанта, обумовленого затвердженим переліком тем.

Пояснювальна записка повинна бути виконана на стандартних аркушах формату А4 за допомогою одного з текстових редакторів

Обсяг обов’язкового домашнього завдання до 20 аркушів. Титульний лист обов’язкового домашнього завдання повинний бути оформлений відповідно до зразка. Зразок побудови інформаційно-довідникової системи наведено у прикладі.

Обов’язкове домашнє завдання повинна включати наступні розділи:

·  Вступ;

·  Постановка задачі, методика та алгоритм вирішення;

·  Опис архітектури бази даних та структури таблиць;

·  Сценарій створення бази даних;

·  Тексти програми з коментарями;

o  Керуючий модуль проекту;

o  Головна форма;

o  Модуль даних та його форма;

o  Форма коригування груп и речовин(матеріалів);

o  Форма для коригування властивостей речовин(матеріалів);

·  Результати тестових розрахунків;

·  Висновок.

·  Література

2. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАХИСТУ Обов’язкового домашнього завдання .

Тема 1 Кросплатформена взаємодія інформаційних потоків. SQL.

1 Як встановити драйвер ODBC?

2 Доступ до баз даних Microsoft Access.

3 Доступ до електронних таблиць MS Excel.

4 Доступ до баз даних DBase.

5 Доступ до баз даних Paradox.

6. SQL. Внутрішні об'єднання.

7. SQL. Об'єднані запити.

8. SQL. Вкладені запити.

9. SQL. Агрегатні функції.

Тема 2 Механізми роботи з базами даних.

1 Налаштування компоненту SQLConnection.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
353 Kb
Скачали:
0