Кореляційний аналіз. Дослідження кореляційної залежністі результуючого показника Y від факторів X1 і X2 (Лабораторна робота № 6)

Страницы работы

Содержание работы

Лабораторна робота №6

Тема: «Кореляційний аналіз»

Дослідити кореляційну залежність результуючого показника Y від факторів X1 і X2, а також кореляційну залежність між факторними показниками X1 і X2 по вибірковим даним, наведеним в табл. 1.

1.  Побудувати графіки залежностей Y–X1, Y– X2.

2.  Обчислити коефіцієнти коваріації і кореляції двома способами:

·  за формулами:

;

.

·  використовуючи функції MS Excel: КОВАР() і КОРРЕЛ();

3.  Побудувати матриці парних коефіцієнтів коваріації, кореляції використовуючи пакет «Аналіз даних» MS Excel (Ковариация, Корреляция).

4.  Перевірити значимість парних коефіцієнтів кореляції.

5.  Обчислити значення часткових коефіцієнтів кореляції.

6.  Знайти множинні коефіцієнти кореляції і детермінації.

7.  Зробити висновки про тип зв’язку та його силі для досліджуваних факторів. Провести змістовний економічний аналіз отриманих результатів.

Таблиця  1 – Варіанти завдань

Варіанти 1-5

Варіант

№ з/п

Витрати
на харчування (Y),  ум. од.

Загальні витрати (Х1), ум. од.

Середній розмір сімї (Х2), чол.

1

1

22

45

1,5

2

34

75

1,6

3

50

125

1,9

4

67

223

1,8

5

47

92

3,4

6

66

146

3,6

7

81

227

3,4

8

106

358

3,5

9

70

135

5,5

10

95

218

5,4

2

1

28,6

44,1

1,7

2

44,2

73,5

1,8

3

65

122,5

2,1

4

87,1

218,54

2,0

5

61,1

90,16

3,7

6

85,8

143,08

4,0

7

105,3

222,46

3,7

8

137,8

350,84

3,9

9

91

132,3

6,1

10

123,5

213,64

5,9

3

1

81

227

3,4

2

106

358

3,5

3

70

135

5,5

4

95

218

5,4

5

119

331

5,4

6

147

490

5,3

7

93

175

8,5

8

133

305

8,3

9

169

468

8,1

10

197

749

7,3

4

1

61,1

90,16

3,7

2

85,8

143,08

4,0

3

105,3

222,46

3,7

4

137,8

350,84

3,9

5

91

132,3

6,1

6

123,5

213,64

5,9

7

154,7

324,38

5,9

8

191,1

480,2

5,8

9

120,9

171,5

9,4

10

172,9

298,9

9,1

5

1

55,0

99,2

3,0

2

77,2

157,4

3,2

3

94,8

244,7

3,0

4

124,0

385,9

3,1

5

81,9

145,5

4,8

6

111,2

235,0

4,8

7

139,2

356,8

4,8

8

172,0

528,2

4,7

9

108,8

188,7

7,5

10

155,6

328,8

7,3

Варіанти 6-10

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Анализ данных
Тип:
Задания на лабораторные работы
Размер файла:
322 Kb
Скачали:
0