Парний регресійний аналіз (Лабораторна робота № 7)

Страницы работы

Содержание работы

Лабораторна робота №7

Тема: Парний регресійний аналіз

Наведені дані по територіям регіону про середньодушовий денний прожитковий мінімум одного працездатного (Х) і середньоденну заробітну плату (Y). 

1. Побудувати діаграму. Оцінити по ній вид залежності Y(X).

2. Обчислити значення коефіцієнтів коваріації та лінійної кореляції. Зробити висновки.

3. Знайти а0 і а1 для лінійної регресії y=a0+a1x використовуючи коефіцієнт лінійної кореляції. Записати отримане рівняння.

4. Перевірити свої розрахунки, використовуючи функцію MS Excel ЛИНЕЙН.

5. Знайти коефіцієнти детермінації.

6. Оцінити адекватність моделі по критерію Фішера при рівні значимості α = 0,05.

7.  Використовуючи функцію MS Excel ТЕНДЕНЦИЯ отримати прогноз середньоденної заробітної плати Y при прогнозованому значенні середньодушового прожиткового мінімуму X, який складає 170% від середнього рівня. Побудувати графік.

8. Використовуючи функцію MS Excel ЛГРФПРИБЛ отримати рівняння кривої .

9. Використовуючи функцію MS Excel РОСТ отримати прогноз середньоденної заробітної плати Y при прогнозованому значенні середньодушового прожиткового мінімуму X, який складає 170% від середнього рівня. Побудувати графік.

10. Оцінити адекватність моделі по критерію Фішера при рівні значимості α = 0,05.

11. Порівняти коефіцієнти детермінації для лінійної та експоненціальної залежностей.

12. На основі отриманих даних обрати найбільш якісну модель.

Варіант 1

Номер регіону

Середньодушовий прожитковий мінімум в день одного працездатного, грн., X

Середньоденна заробітна плата, грн., Y

1

87

146

2

77

131

3

85

146

4

79

139

5

93

151

6

100

159

7

72

132

8

90

152

9

71

127

10

89

154

11

82

137

12

111

162

Варіант 2

Номер регіону

Середньодушовий прожитковий мінімум в день одного працездатного, грн.,

Середньоденна заробітна плата, грн.,

1

74

122

2

81

134

3

90

136

4

79

125

5

69

120

6

86

137

7

77

125

8

93

148

9

70

122

10

93

157

11

87

144

12

98

165

Варіант 3

Номер регіону

Середньодушовий прожитковий мінімум в день одного працездатного, грн.,

Середньоденна заробітна плата, грн.,

1

77

123

2

85

152

3

79

140

4

93

146

5

89

157

6

81

141

7

79

133

8

97

163

9

73

134

10

95

155

11

84

144

12

108

165

Варіант 4

Номер регіону

Середньодушовий прожитковий мінімум в день одного працездатного, грн.,

Середньоденна заробітна плата, грн.,

1

79

134

2

89

146

3

77

128

4

87

138

5

84

133

6

75

122

7

97

160

8

94

149

9

82

127

10

101

163

11

73

120

12

105

162

Варіант 5

Номер регіону

Середньодушовий прожитковий мінімум в день одного працездатного, грн.,

Середньоденна заробітна плата, грн.,

1

92

147

2

78

133

3

79

128

4

88

149

5

87

138

6

75

122

7

81

135

8

96

141

9

77

127

10

99

151

11

84

132

12

94

147

Варіант 6

Номер регіону

Середньодушовий прожитковий мінімум в день одного працездатного, грн.,

Середньоденна заробітна плата, грн.,

1

87

141

2

75

127

3

79

139

4

81

146

5

89

144

6

91

151

7

85

145

8

77

139

9

99

161

10

95

152

11

72

128

12

105

160

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Анализ данных
Тип:
Задания на лабораторные работы
Размер файла:
314 Kb
Скачали:
0