Стандарт для забезпечення механізмів неспростовності для таких етапів неспростовності: - генерування свідчення; - передавання, збереження та відновлення свідчень; - перевірка свідчення, страница 13

-  передала повідомлення , а якщо є – разом із маркером неспростовності джерела  в сховище даних об’єкта , призначеному одержувачу, шляхом генерації маркера неспростовності передачі .

В залежності від діючої політики неспростовності може виникнути необхідність мати маркер позначки часу () або маркер нотаріального засвідчення (), які надаються як (додаткове) свідчення до існуючих маркерів неспростовності.

Примітка. Заперечення відправлення або отримання повідомлення включає можливість, що відправник (або одержувач), якщо не заперечується факт відправлення чи отримання повідомлення, може сперечатися відносно часу, коли це повідомлення було відправлене (або отримане).

11.1 Неспростовність джерела

Послуга неспростовності джерела застосовується передбачає випадки, в яких відправник повідомлення власноручно створює та відправляє повідомлення.

Ця послуга призначається для унеможливлення фальшивої відмови відправника від факту, що він є водночас творцем (автором змісту) повідомлення і відправником цього повідомлення.

Послугу може надавати сам відправник, або уповноважений орган, що діє від імені відправника.

11.2 Неспростовність доставки

Послуга неспростовності доставки передбачає випадки, в яких одержувач підтверджує факт як одержання повідомлення так і ознайомлення зі змістом повідомлення.

11.3 Неспростовність подання

Ця послуга потребує існування уповноваженого на доставку залученого у передавання повідомлення між відправником та одним чи більше одержувачів. Уповноваженому на доставку відправник довіряє у прийняті повідомлення від нього та прикладанні усіх можливих зусиль для доставки цього повідомлення. Приймаючи повідомлення уповноважений на доставку надає свідчення відносно подання повідомлення відправником. Уповноважений на доставку підтверджує факт, що повідомлення було подано але не відповідає за зміст повідомлення.

11.4 Неспростовність транспортування

Ця послуга потребує існування уповноваженого на доставку залученого у передавання повідомлення між відправником та одержувачем. Відправник довіряє уповноваженому на доставку у доставлені повідомлення у місце, де повідомлення доступне одержувачу. Під час доставки повідомлення уповноважений на доставку надає свідчення відносно розміщення повідомлення у сховищі даних одержувача. Уповноважений на доставку підтверджує факт, що повідомлення розміщено, але не відповідає за зміст повідомлення. Уповноважений на доставку не може гарантувати, що повідомлення отримане одержувачем своєчасно.

 


Рисунок 1 – Визначені послуги неспростовності

12 Використання визначених маркерів неспростовності у середовищі обміну повідомленнями

Маркери неспростовності (, , , ) для визначених послуг неспростовності, що обговорювались у попередньому пункті та визначені у послідуючих частинах цього стандарту, використовують загальний маркер неспростовності , як описано у пункті 10.1. Ці чотири маркери можуть використовуватися таким чином, зокрема якщо система уповноваженого на доставку містить ланцюг з  уповноважених на доставку, кожен з яких відповідає за свою частину , .

В цьому випадку кожен з уповноважених на доставку генерує маркер неспростовності подання  під час отримання повідомлення  від об’єкта, що його подає, або від попереднього уповноваженого на доставку. Це встановлює ланцюг проміжних  маркерів, що буде зберігатися як свідчення відповідним одержувачем маркера. Перший  маркер  надсилається відправнику (джерелу) для збереження його, у якості маркера неспростовності подання . Маркер неспростовності транспортування  генерується тільки останнім уповноваженим на доставку  під час поміщення повідомлення  до сховища даних призначеного одержувача (див. Рис. 2).

Об’єкт , який запитується або діючою політикою неспростовності, або джерелом, доводить неспростовність доставки шляхом генерації свідчення відносно одержання  повідомлення  та надсилаючи маркер неспростовності доставки   назад джерелу  для збереження його в якості свідчення на випадок виникнення розбіжностей.