Стандарт для забезпечення механізмів неспростовності для таких етапів неспростовності: - генерування свідчення; - передавання, збереження та відновлення свідчень; - перевірка свідчення, страница 12

Дані  надаються об’єктом, який запитує на послуги фіксування часу.

Маркер позначки часу () визначається таким чином:

, де

Елемент даних складається з таких елементів даних:

    політика (або політики) неспростовності, що застосовується до свідчення,

          тип послуги неспростовності, що надається,

    розпізнавальний ідентифікатор уповноваженого на фіксування часу,

      дата та час, коли була виконана операція фіксування часу,

       необов’язкові дані, для яких повинна забезпечуватися цілісність/ достовірності джерела,

  образ даних y, для яких надається довірена позначка часу.

10.3 Маркер нотаріального засвідчення

Послугу нотаріуса використовують для надання свідчень уповноваженим нотаріальним органом () відносно властивостей об’єктів, які залучаються, та даних, що зберігаються або передаються, або для продовження часу життя існуючого маркеру неспростовності після закінчення його часу життя , або після наступного скасування.

Дані  надаються об’єктом, який запитує на послугу.

Примітка. Дані  можуть бути повідомленням, маркером неспростовності, геш-значенням повідомлення, геш-значенням маркеру, або будь-якими даними, які запитувач послуги бажає сертифікувати нотаріально.

Маркер нотаріального засвідчення () визначається таким чином:

, де

Елемент даних  складається з таких елементів даних:

    політика (або політики) неспростовності, що застосовується до свідчення,

       прапорець, що вказує на послугу нотаріального засвідчення,

      розпізнавальний ідентифікатор об'єкта , який запитує на послугу нотаріального засвідчення,

     розпізнавальний ідентифікатор уповноваженого нотаріального органа,

      дата та час, коли було виконано нотаріальне засвідчення,

       необов’язкові дані, для яких повинна забезпечуватися цілісність/ достовірності джерела,

 образ даних , для яких забезпечується послуга нотаріального засвідчення.

Подібний маркер може використовуватися уповноваженим на спостереження для генерації свідчення за даними , що надаються суб’єктом свідчення та/або генеруватись безпосередньо уповноваженим на спостереження.

11 Визначені послуги неспростовності

Неспростовність включає генерацію свідчення, що може використовуватися для доведення того, що мав місце деякий вид дії чи події. Свідчення генерують за даними, що описують факти чи події. Дані та свідчення зберігаються (в не OSI середовищі) або передаються між залученими сторонами, при здійснені обміну інформацією з метою доведення неспростовності. Свідчення передається у маркерах неспростовності як частина протоколів неспростовності.

Далі обговорюються особливий набір дій, що пов’язані з передачею повідомлень між об’єктом  та об’єктом . Також обговорюються посередники, такі як уповноважений на доставку.

Об’єкт  створює повідомлення   та встановлює неспростовність джерела, що викликано власними інтересами або діючою політикою неспростовності, або запитом іншого об’єкта (наприклад, одержувача). Неспростовність джерела забезпечується генератором свідчення, яким може бути саме джерело або третя довірена сторона.

Об’єкт  надсилає повідомлення  разом із свідченням, що міститься у маркері неспростовності джерела  об’єкту , який є одержувачем (див. рис. 1).

При деяких умовах, одна або більше довірених сторін можуть виконувати функції уповноваженого на доставку. Якщо існує уповноважений на доставку можуть надаватися усі послуги неспростовності, які описані у цьому пункті.

В інших умовах може не бути уповноваженого на доставку. Якщо уповноваженого на доставку не має, можуть надаватися тільки деякі послуги неспростовності, які описані у цьому пункті. Тобто можуть надаватися тільки послуги неспростовності джерела та неспростовності доставки.

В залежності від особливостей застосування та діючої політики неспростовності, системі доставки довіряють у генерації свідчення, відносно того, що вона:

-  прийняла повідомлення , а якщо є – разом із маркером неспростовності джерела  від об’єкта , для передачі об’єкту , шляхом генерації маркера неспростовності подання ;