Стандарт для забезпечення механізмів неспростовності для таких етапів неспростовності: - генерування свідчення; - передавання, збереження та відновлення свідчень; - перевірка свідчення, страница 6

 

Розпізнавальний ідентифікатор об'єкта .

 

Розпізнавальний ідентифікатор об'єкта .

Уповноважений на сертифікацію.

Криптографічне контрольне значення, що обчислюється над даними  з використанням ключа об'єкта .

Розпізнавальний ідентифікатор уповноваженого на доставку

Елемент даних (прапор), що визначає тип діючої послуги неспростовності.

Загальний маркер неспростовності.

Геш-значення рядка даних .

Образ рядка даних , або (1) у геш-значення даного рядка , або (2) у самий рядок даних .

Повідомлення, для якого генерується свідчення.

Код автентификації повідомлення.

Уповноважений нотаріальний орган.

Маркер неспростовності доставки.

Інформація неспростовності.

Маркер неспростовності джерела.

Маркер неспростовності подання.

Маркер неспростовності транспортування.

Маркер нотаріального засвідчення.

Взаємодія відкритих систем.

Розпізнавальний ідентифікатор політики (або політик) неспростовності, яка застосовується до свідчення.

Конверт безпеки.

Конверт безпеки обчислений від даних  з використанням таємного ключа об’єкта

Підписане повідомлення

Підписане повідомлення вироблене від даних  об’єктом  використовуючи свій особистий ключ.

Електронний цифровий підпис обчислений від даних  з використанням алгоритму цифрового підпису та особистого ключа об’єкта .

Елемент даних, який складає частину маркера, що може містити додаткову інформацію, наприклад, ідентифікатор ключа та/або ідентифікатор повідомлення.

Дата та час генерації свідчення.

Дата та час, коли подія або дія мала місце.

Розпізнавальний ідентифікатор довіреного уповноваженого на фіксування часу.

Маркер позначки часу, який генерується .

Розпізнавальний ідентифікатор третьої довіреної сторони.

Перетворення перевірки, що застосовують до даних  (конверт безпеки або електронний цифровий підпис) з використанням алгоритму перевірки та ключа перевірки об’єкта .

Визначає результат конкатенації даних  та  у порядку подання.

5 Структура частини стандарту, що залишилася

Загальна модель послуг неспростовності формується, по-перше, визначенням базових вимог в пункті 6 та описі (в пункті 7) ролей об’єктів, що приймають участь у надання та перевірці свідчень. Залучення третіх довірених сторін на різних етапах неспростовності, особливо  у процеси надання та перевірки свідчень, описано в пункті 8. Генерація свідчень та механізми перевірки описані в пункті 9, включаючи генерацію конвертів безпеки та електронних цифрових підписів, що ґрунтуються на симетричних та асиметричних криптографічних методах відповідно. Функції обчислення криптографічних контрольних значень, що є загальними для обох основних механізмів, розроблені для кращого представлення маркерів неспростовності. У пункті 10 визначено три типи маркерів, по-перше, загальний маркер неспростовності, що підходить для багатьох послуг неспростовності, по-друге, маркер позначки часу, що генерується довіреним уповноваженим на фіксування часу, та, по-третє, маркер нотаріального засвідчення, який генерується нотаріусом з метою надання свідчення відносно властивостей залучених об'єктів та даних, що зберігаються та передаються. Особливі послуги неспростовності та маркери неспростовності описані в пункті 11. Приклад використання особливих маркерів неспростовності в середовищі  передачі повідомлень наведено в пункті 12.

6 Вимоги