Звіт з другої технологічної практики в службі механізації та транспорту підприємства ВАТ «Полтаварибгосп», страница 4

   Розмір циліндрів можна збільшувати тільки до відомих меж, а тому основним способом збільшення потужності двигуна є збільшення кількості його циліндрів.

   Плавність і рівномірність роботи багатоциліндрових двигунів забезпечується чергуванням робочих тактів в різних циліндрах через певний кут повороту колінчастого валу двигуна. Послідовність чергування однойменних тактів в різних циліндрах називається порядком роботи двигуна. Цей порядок визначається розташуванням шатунних шийок колінчастого і кулачків розподільного валів. Так, наприклад, в двигуні 24Д прийнятий порядок роботи 1—2—4—3 (мал. 7, а). Нумерація циліндрів двигунів ведеться від радіатора. У V-образному двигуні спочатку нумерується лівий ряд, а потім пра
вий (з боку радіатора). На мал. 7,а цифрами 1—2—4—3 обоз
начено розташування циліндрів. Під цифрами в колонці вказана

последовательность тактів в циліндрах. Кожна клітка колонки соот
ветствуєт одному такту або повороту колінчастого валу на 180°. При порядку роботи циліндрів 1-2—4—3 .за перші півоберта робочий такт скоїться в першому циліндрі, за другі півоберта — в другому, за треті півоберта — в четвертому і за четверті півоберта в третьому

циліндрі. У восьмициліндрових V-образних двигунах ЗИЛ-130 і ЗМЗ-53 прийнятий порядок роботи циліндрів 1—5—4—2—6—3—7—8.

             Мал.6.  Фази газорозподілу.

   Шатунні шийки колінчастих валів двигунів розташовані під кутом 90° (мал. 7,б). В цьому випадку однойменні такти перекриватимуться в двох циліндрах на 90° або наполовину ходу поршня.

За перші півоберта робочий такт закінчуватиметься у восьмому, повністю пройде в першому і почнеться в п'ятому циліндрах; за другі півоберта — закінчиться в п'ятому, повністю пройде в четвертому і почнеться в другому циліндрах; за треті півоберта закінчиться в другому, повністю пройде в шостому і почнеться в третьому циліндрах; за четверті півоберта — закінчиться в третьому, повністю пройде в сьомому і почнеться у восьмому циліндрах, В результаті значного

Регулювальний гвинт


Регулювальний гвинт


.Штанги


Вісь коромисел


Коромисла


                                                  Мал. 7. Порядок роботи:

                                                                а — чотирициліндрового двигуна 24Д; б —

                                                               восьмициліндрових двигунів ЗИЛ-130 і ЗМЗ-53

перекриття робочих тактів в різних циліндрах восьмициліндрові V-образні двигуни працюють плавно. Порядок роботи циліндрів водій повинен знати для правильного приєднання дротів до свічок запалення.

.Штанги


Вісь коромисел


Коромисла


ганга


3. Гальмівна система

      Для зменшення швидкості руху, зупинки і утримання в нерухомому стані автомобілі оснащуються гальмівною системою. Гальмівна система складається з гальмівного механізму і приводу. У сучасних автомобілях  застосовують два типи гальмівних механізмів: колісний і центральний.

   Колісне барабанне гальмо розміщене в колесах. Він складається з гальмівного барабана, розтискного пристрою, стягуючої пружини, нерухомого опорного диска, двох колодок з фрикційними накладками і опорних пальців (мал. 8, а). Нерухомий опорний диск закріплений на фланці кожуха на півосі або на поворотній цапфі. Гальмівний барабан закріплений на маточині колеса. Між його внутрішньою поверхнею і фрикційними накладками колодок передбачений зазор.

   Коли необхідно загальмувати, водій натискає ногою на педаль (мал. 8, б), розтискний пристрій розсовує колодки і притискує їх до барабана. Завдяки тертю, яке виникає при цьому між гальмівним барабаном і фрикційними накладками колодок, колеса  гальмуються і автомобіль зупиняється. При розгальмовуванні автомобіля пружина стягує колодки і звільняє барабан. На автомобілях застосовують робочий і стоянку тормози. Приводи цих гальм діють незалежно один від одного.