Образец оформления и готовая тетрадь курсовой работы по дисциплине "Технико-экономический анализ на железнодорожном транспорте", страница 6

ΔД(∑ Pl)=

ΔД(∑ Pl)

 ΔД(∑ Аl)=

ΔД(∑ Аl)

ΔД(dван)=

ΔД(dван)=

ΔД(dпас)=

ΔД(dпас)

Вплив структурних змін

ΔД(γприв)=

ΔД(γприв)

Перевірка:

ΔД=

ΔД=

ΔД= 

Висновок:Таблиця 5.2 – Розрахунок впливу головних факторів на середню доходну Савку та доходи від пасажирських перевезень

Види сполучень

За планом

Фактично

Стук. пасажирообігу, %

Пасажирообіг, млн.. пас-км

Доходи,

тис. грн.

Сер. дох. ставка, коп./10 пас-км

Пасажирообіг, млн.. пас-км

Доходи,

тис. грн.

Сер. дох. ставка, коп./10 пас-км

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Приміське

Місцеве

Пряме

Всі сполучення

Продовження таблиці 5.2

Зміна структури

Відхил. дох. ставки від середньої за планом

Зміна доходної ставки

Вплив зміни

Структури пасажирообігу на

Дох. ставки за видами спол на

середню дох. ставку

доходи,

тис. грн.

середню дох. ставку

доходи,

тис. грн.

10

11

12

13

14

15

16

-6,1

0,38

5,72

-


Таблиця 5.3 — Аналіз прибутку від перевезень, тис. грн.

Показники

План

Факт

План, скорегований на обсяг роботи

Відхилення від плану

У тому числі від пливу

Обсягу перевезень

Якісних показників

Доходи від перевезень усього,

тис. грн.

Експлуатаційні витрати, тис. грн.

Прибуток від перевезень,

тис. грн.


Вступ

Список літератури

1.Анализ хозяйственной деятельности железных дорог. /Под ред. Н.Г.Винниченко.-М.: Транспорт, 1982.-335 с.

2.Анализ производственно-финансовой деятельности железной дороги: Учеб. Пособие для вузов / В.Г.Гизатуллина и др.- Минск: Высш. Школа, 1989.- 141 с.

3.Савицкая Т.В, Анализ хозяйственной деятельности предприятия – Минск: Экоперспектива, 1997.- 498 с.