Образец оформления и готовая тетрадь курсовой работы по дисциплине "Технико-экономический анализ на железнодорожном транспорте", страница 5


4 Аналіз експлуатаційних витрат та собівартості перевезень

Таблиця 4.1- Виконання плану експлуатаційних витрат та собівартості перевезень

Найменування показника

Значення

Відхилення від плану

За планом

Фактично

Абсолютн(+-)

Відносне%ВП

1. Експлуатаційні витрати, тис. грн, у т.ч.

залежні від обсягу перевезень

незалежні від обсягу перевезень

2. Обсяг перевезень у привед. ткм, тис

3. Собівартість перевезень, коп./10 привед. ткм

Висновок:

Факторний аналіз експлуатаційних витрат

Зміна експлуатаційних витрат під впливом зміни обсягу перевезень у приведених т-км (без урахування впливу обсягу перевезень на собівартість)

ΔЕ(∑ Plприв)=

ΔЕ(∑ Plприв)=

Зміна експлуатаційних витрат за рахунок зміни собівартості перевезень

ΔЕ(С)=

ΔЕ(С)=

Перевірка:

ΔЕ=

ΔЕ=

Висновок:

Вплив зміни обсягу перевезень на собівартість

С=

Снз=

ΔС(∑ Plприв)=

ΔС(∑ Plприв)=

ΔСдр=

Висновок:

Зміна експлуатаційних витрат з урахуванням впливу зміни обсягу перевезень на собівартість:

ΔЕ*(∑ Plприв)=

ΔЕ*(∑ Plприв)=

ΔЕ(С∑ Plприв)=

ΔЕ(С∑ Plприв)=

Висновок:


5 Аналіз доходів та прибутку від перевезень

Виконаємо аналіз доходів від перевезень:

Д=

Д0=

Д1=

Дван=

Дван0=

Дван1=

Дпас=

Дпас0=

Дпас1=

пас=

dпас0=

dпас1=

γпасі=

Дпас=

Дпасі=

dприв=

dприв0=

dприв1=

Таблиця 5.1- Виконання плану доходів з перевезень

Найменування показника

Значення

Відхилення від плану

За планом

Фактично

Абсолютне, (+,-)

Відносне, %ВП

Усього доходів від перевезень,

млн. грн у т.ч.

вантажних

пасажирських

Обсяг перевезень, привед. ткм, млн у т.ч.

вантажообіг, тариф ткм, млн

пасажирообіг, пас. км, млн

Середня доходна ставка, коп., 10 привед. ткм

10 ткм тариф

10 пас. км

Зміна загальних доходів від перевезень у залежності від обсягу перевезень у приведених тонно-кілометрах та середньої доходної ставки за 10 приведених тонно-кілометрів

ΔД(∑ Plприв)=

ΔД(∑ Plприв)

ΔД(dприв)=

ΔД(dприв)

Перевірка:

ΔД=

ΔД= 

Зміна загальних доходів від перевезень у залежності від вантажообігу, пасажирообігу, середніх доходних ставок від вантажних та пасажирських перевезень, структури перевезень за видами руху