Образец оформления и готовая тетрадь курсовой работы по дисциплине "Технико-экономический анализ на железнодорожном транспорте", страница 4

Δnr(∑ Ple)=                                  Δnr(∑ Ple)=

Δnr(Пв)=                                     Δnr(Пв)=

в) частка (ступінь) впливу кожного з факторів на зміну середньодобової продуктивності вагона

σПв(Sв)=

σПв(Sв)=

 σПв(αнав)=

σПв(αнав)=

σПв(Рдин нав)=

σПв(Рдин нав)=

г) відхилення робочого парку вагонів за факторами продуктивності

Δnr(Sв)=

Δnr(Sв)=

Δnr(αнав)=

Δnr(αнав)=

Δnr (Рдин нав)=

Δnr(Рдин нав)=

Перевірка

Δnr(Пв)=

Δnr(Пв)=

Δn=

Δn=

Δn=

Висновок:

Таблиця 2.3 - Факторний аналіз середньодобової продуктивності локомотива методом ланцюгових підстав

№ підстановки

Фактори

Розрахунок впливу факторів на результативний показник

Sл

β

Qбр

0

Sл0

β0

Qбр0

1

Sл1

β0

Qбр0

2

Sл1

β1

Qбр0

3

Sл1

β1

Qбр1

Перевірка:

Δ Пл=

Δ Пл=

Висновок:

Факторний аналіз продуктивності локомотива та використання експлуатаційного парку локомотивів

∑Plбр=

∑ Plт=

∑ Plт0=

∑ Plт1=

∑Plбр0=

∑Plбр1=

Ме=∑Plбр/365*Пл;

Ме0=

Ме1=

а) скорегувати експлуатаційний парк локомотивів на фактичний обсяг перевезень, брутто

Ме*=

Ме*=

б) зміна експлуатаційного парку локомотивів за факторами обсягу перевезень та середньодобової продуктивності локомотива

ΔМе(∑Plбр)=

ΔМе(∑Plбр)=

ΔМе(Пл)=

ΔМе(Пл)=

в) частка (ступінь) впливу кожного з факторів на зміну середньодобової продуктивності локомотива

σПл(Sл)=

σПл(Sл)

σПл(β)=

σПл(β)

 σПл(Qбр)=

σПл(Qбр)

г) відхилення експлуатаційного парку локомотивів за факторами продуктивності

ΔМе(Sл)=

ΔМе(Sл)=

ΔМе(β)=

ΔМе(β)=

ΔМе(Qбр)=

ΔМе(Qбр)=

Перевірка

ΔМе(Пл)=

ΔМе(Пл)=

ΔМе=

ΔМе=

Висновок:

3 Аналіз продуктивності праці

Таблиця 3.1- Аналіз продуктивності праці

Показник

Значення

Відхилення від плану

За планом

План, скорег. на факт. обсяг перев.

Фактично

Абс. (+,-)

Відносне, %,ВП

Чисельність експл. Штату, чол.

у т.ч. залежний від обсягу перевезень

Обсяг перевезень, прив. ткм, тис.

Продукт. праці, тис. прив. ткм/чол.

Висновок:

Аналіз фонду оплати праці

ФОП=

ФОП0=

ФОП1=

Δ ФОП=

Δ ФОП(Ч)=                                      Δ ФОП(Ч)=

Δ ФОП(З/пл)=                                   Δ ФОП(З/пл)=

Перевірка:

Δ ФОП=

Δ ФОП=

ФОП*=

ФОП0з=  

ФОП0з=

ФОП0нз=

ФОП*=

ΔФОПотн=

ΔФОПотн=

ΔФОПотн(Ч)=

ΔФОПотн(Ч)=

ΔФОПотн(З/пл)=

ΔФОПотн(З/пл)=

Перевірка:

ΔФОПотн=

ΔФОПотн=

Висновок: