Завдання аналізу. Показники, які аналізуються. Інформаційні джерела аналізу. Методика аналізу. Аналіз виконання плану перевезення вантажів роботи залізниці в тонах та вагонах. Аналіз вантажообігу і пасажирообігу, страница 8

Показники за видами сполучення

Значення

Відхилення

За планом

фактично

Абсолютно (+; –)

Відносне; % ВП

1

2

3

4

5

Пасажирообіг, пас-км, млн. (всього)

у тому числі:

6670

6592,6

– 77,4

98,8

Приміське

2955

2518,3

– 436,7

85,2

Місцеве

275

296,7

21,7

107,8

З них:

Внутрідержавне

Міждержавне

275

295,9

20,9

107,6

0

0,8

0,8

100,0

Пряме

3440

3777,6

337,6

109,8

З нього :

Внутрідержавне

Міждержавне

2053

2252

199

109,6

1387

1525,6

138,6

110

Обсяг перевезення млн. чол. (всього)

всього у тому числі:

86,7915

84,3047

– 1,4867

98,28

У тому числі приміське

70,3571

64,5717

– 5,7854

91,77

Місцеве

1,8581

2,0321

0,174

109,36

З нього:

Внутрідержавне

Міждержавне

1,8581

2,01412

0,15602

108,4

0

0,0179

0,0179

Пряме

14,5763

18,7009

4,12479

128,29

Продовження таблиці 1.5

1

2

3

4

5

З нього:

Внутрідержавне

Міждержавне

7,2780

10,0558

2,7778

138,16

7,2983

8,6451

1,3468

118,45

Середня дальність перевезення пасажирів, км 

у тому числі видами сполучень

76,8500

77,2829

0,432

100,6

Приміське

42

39

– 3

92,8

Місцеве

148

146

– 2

98,6

З них:

Внутрідержавне

Міждержавне

148

146

– 1,09

99,26

0

44,69

44,69

Пряме

З нього:

Внутрідержавне

Міждержавне

236

202

– 34

85,6

282,08

223,95

– 58,13

79,40

190,04

176,46

– 13,58

92,85


Таблиця 1.6 –  Факторний аналіз пасажирообігу

Пасажирообіг за видами сполучень

Значення

Відхилення за рахунок змін

За планом

Скореговане на виконання плану з обсягу перевезень

фактичне

Всього

Обсягу перевезень

Дальності перевезень

Пасажирообіг всього, пас-км, млн.

6670

6670*0,9828=6555

6592,6

– 77,4

-115

37,6

Приміське

2955

2955*0,9177=2711,8

2518,3

– 436,7

-243,2

-193,5

Місцеве

275

275*1,0936=300,74

296,7

21,7

25,74

-4,04

З нього:

Внутрідержавне

Міждержавне

275

300,74

295,9

20,9

25,74

–4,84

0

0,8

0,8

0,8*

Пряме

3440

3440*1,2829=4413,2

3777,6

337,6

973,2

-635,6

З нього :

Внутрідержавне

Міждержавне

2053

2053*1,3816=2836,4

2252

199

783,4

-584,4

1387

1387*1,1845=1642,9

1525,6

138,6

255,9

-117,3

* умовно віднесено до впливу фактора дальності перевезень