Завдання аналізу. Показники, які аналізуються. Інформаційні джерела аналізу. Методика аналізу. Аналіз виконання плану перевезення вантажів роботи залізниці в тонах та вагонах. Аналіз вантажообігу і пасажирообігу, страница 5

3)  щоб оцінити вплив якісних факторів, від фактичного значення результативного показника віднімають структурну підстановку6

                                                                            (1.13)

                                                                            (1.14)

= 174 * 0,836 + 131 * 0,1694 = 167,655 км

 = 167,655 – 167,883 = – 0,228 км

 = 167,806 – 167,655 = 0,1506 км

         Перевірка: Δl = -0.228 + 0.151 = -0.077 км = 167.806 – 167.883

         Висновок: під впливом зміни структури, тобто збільшення місцевого сполучення, середня дальність знизилась на 0,227 км, а за рахунок підвищення дальності в прямому сполученні, при зменшенні дальності у місцевому, дальність зросла на 0,15 км

Визначимо вплив зміни структури перевезень за видами сполучень та зміни дальності перевезень за видами сполучень на зміну вантажообігу:

            (1.15)                                           

 = 80026,48*-0,228 = -18246,037 тис. ткм                               (1.16)        

 = 80026,48*0,151= 12083,998 тис. ткм      

Перевірка:

684889 + 12083,998 – 18246,037 = 678726.9 тис.т-км = 678.727млн.т км

Результати розрахунків  факторного аналізу вантажообігу для зручності зведемо у таблицю 1.4

Таблиця 1.4 – Вплив факторів на вантажообіг, млн. т-км

Найменування фактора

Вплив факторів на результативний показник

Вантажообіг, у тому числі:

1.  Кількість перевезених вантажів

2.  Середня дальність перевезення вантажів, у тому числі:

2.1 Дальність перевезення вантажів за видами сполучення

2.2 Структура перевезення вантажів за видами сполучення

684,889

-6,162

12,084

-18,246

Усього вплив факторів

678,727

Висновок: Таким чином ми бачимо, що під впливом зростання обсягу перевезення вантажу на 4079,56 тис. т-км, вантажообіг виріс на 684,889 млн. т-км, а під впливом зменшення середньої дальності на 0,07 км вантажообіг знизився на 6,162 млн. т-км. Зниження середньої дальності перевезень, а відповідно і вантажообігу було пов’язане зі змінною у структурі перевезення вантажу, а саме, з підвищенням у структурі перевезень питомої ваги місцевого сполучення, під впливом цього вантажообіг знизився на 18,246 млн. т-км.

Факторний аналіз можливо доповнити аналізом за видами сполучень, а також за родами вантажів.

6. Аналіз пасажирообігу

Аналіз пасажирообігу починаємо з оцінки виконання плану пасажирообігу за видами сполучень (табл. 1.5) у т.ч. виділяючи внутрідержавні та міждержавні перевезення. З таблиці видно, що по залізниці в порівнянні з планом відбувається зниження пасажирообігу на 77,4 млн пас-км, тобто на 1,2%. Зменшення відбувається за рахунок приміського сполучення. У місцевому та прямому сполученнях пасажирообіг зростає відповідно на 21,7 млн пас-км та 337,6 млн пас-км зростання відбувається як за рахунок міждержавного так і внутрідержавного сполучення. Пасажирообіг знижується як за рахунок зменшення обсягу перевезення пасажирів у приміському сполученні, так і за рахунок зниження дальності перевезень за усіма видами сполучень. Але, при тому дальність перевезень за усіма видами сполучень знижується, середня дальність незначно зростає на  0,432 км. На це впливає зміна структури перевезень за видами сполучень – підвищується питома вага перевезень у прямому сполученні (якщо розрахувати питому вагу перевезень у прямому сполученні вона склала: за планом 16,79%, фактично – 21,92%). Про підвищення у структурі перевезень прямого сполучення може говорити також те, що зростання обсягу перевезень у прямому сполученні відбувається найбільш швидко (128,29%).