Завдання аналізу. Показники, які аналізуються. Інформаційні джерела аналізу. Методика аналізу. Аналіз виконання плану перевезення вантажів роботи залізниці в тонах та вагонах. Аналіз вантажообігу і пасажирообігу, страница 2

Для аналізу використовують наступні аналітичні формули:

U = Ur + Uпр                                                                          (1.1)

    де: Ur – обсяг навантаження вагонів на даній залізниці;

Uпр – обсяг вагонів, прийнятих з сусідніх залізниць

                                                                                                                                         (1.2)

                                                     (1.3)

де:   - середнє статичне навантаження

                                                                         (1.4)     

     =                  (1.5)

      - обсяг навантаження і-го виду вантажу

Знаючи аналітичні залежності можливо збудувати дві факторні моделі:

1. У першій моделі у якості результативного показника виступає робота дороги у вагонах

U

 U                                        Uпр

                                                   

                                                                         

Рис 1.1 – Модель факторного аналізу роботи дороги у вагонах.

Таким чином, обсяг роботи дороги в вагонах залежить від кількості прийнятих з сусідніх залізниць навантажених вагонів, а також від обсягу навантаження на даній залізниці. У свою чергу, між обсягом навантаження у тонах і вагонах існує взаємозалежність. На обсяг навантаження у вагонах впливає те, скільки вантажів отримує залізниця для перевезень. Це, в свою чергу, залежить від роботи промислових та інших підприємств, які користуються послугами даної залізниці, а також від якості обслуговування та тарифної політики. Окрім цього, на кількість навантажених вантажів впливає використання вантажопід’ємності вагонів, структура парку вагонів, та якість навантаження, що формально впливає на середньо статистичне навантаження ().

2. У другій моделі у якості результативного показника виступає обсяг навантаження у тонах:

                                                      

                                        Uг                                    

                                                                                             

Рис 1.2 – Модель факторного аналізу обсягу навантаження залізниці.

У свою чергу, на обсяг навантаження у тонах впливає кількість вагонів, які знаходяться у межах залізниці, у тому числі по типам вагонів, наприклад, якщо відсутні вагони спеціального типу, а вантаж подано під завантаження, дорога може не виконати план і навіть відмовитися від перевезення цього вантажу.

Факторний аналіз роботи залізниці у вагонах виконаємо за вихідними даними таблиці 1.1 з використанням методу ланцюгових підстановок

1 Визначимо вплив зміни обсягу навантаження на роботу дороги

ΔUr(∑ Pr)= ∑ Pr1/ ρ0ст -∑ Pr0/ ρ0ст                            (1.6)                           

ΔUr(∑ Pr)= 24128,3/56,79 - 24981/56,79= -15,01497 тис. ваг.

2 Визначимо вплив зміни середнього статичного навантаження на роботу дороги

ΔUr(ρст)= ∑ Pr1/ ρ1ст -∑ Pr1/ ρ0ст                             (1.7)                               

ΔUr(ρст)= 24128,3/57,8- 24128,3/56,79= -7,42418 тис. ваг.

Перевірка:

ΔUr= ΔUr(∑ Pr)+ ΔUr(ρст)                                           (1.8)                             

ΔUr= -15,01497+(-7,42418)= -22,43915 тис. ваг.

ΔU= U1- U0= Δ Urр+ ΔUпр;

ΔU=-17546 ваг.

Висновок:

У звітному періоді порівняно з планом робота дороги у вагонах знизилась на 17546 вагонів (зниження на 1,8%), у тому числі за рахунок вантаження вагонів на 22381 вагон (зниження на 5,1%) при зростанні обсягу приймання навантажених вагонів з сусідніх залізниць на 4835 вагонів. Вантаження вагонів знизилось за рахунок зниження обсягу вантаження вантажів при зниженні вантаження вантажів на 852,7 тис. тонн вантаження вагонів за рахунок цього знизилась на 15015 вагонів. Як позитивне явище необхідно відмітити зростання середньостатичного навантаження  на 1,01 тон/ваг., що склало 1,7%. Вантаження вагонів за рахунок цього знизилось на 7424 вагонів, що фактично значить вивільнення парку вагонів за рахунок більш ефективного їх використання.