Аналіз основного, оборотного капіталу і його частин підприємства ЗАТ «Веско»

Страницы работы

Содержание работы

3.Аналіз основного, оборотного капіталу і його частин підприємства ЗАТ «ВЕСКО»

          Актив балансу відображає характер використання капіталу, що підрозділяється на основний та оборотний. Розміщення коштів підприємства має велике значення в його фінансовій діяльності й підвищенні ефективності використання капіталу. Від того, які асигнування вкладені в основні й оборотні кошти, скільки їх перебуває в сфері виробництва й обігу, у грошовій  і матеріальній формі, залежить  значною мірою результат виробничо-господарської діяльності й властиво фінансовий стан підприємства. Тому аналіз капіталу повинен давати чітке уявлення, за рахунок яких джерел ресурсів підприємство здійснює свою діяльність й у які сфери діяльності вкладений капітал.

Аналіз необоротного капіталу

Найменування статей

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

Тис.грн

уд.вага%

Тис.грн

уд.вага%

Тис.грн

уд.вага%

Необоротні активи

70053,8

100,00

67145,4

100,00

-2908,4

Х

Незавершене будівництво

4870,7

6,95

4280,7

6,38

-590,0

-0,57

Основні кошти

65103,8

92,93

62822,4

93,56

-2281,4

0,63

Нематеріальні активи

79,3

0,12

42,3

0,06

-37,0

-0,06

Як бачимо, абсолютне значення необоротних активів зменшилось на 2908,4 тис.грн., за рахунок зменшення основних коштів на 2281,4 тис.грн., незавершене будівництво зменшилося на 590,0 тис.грн., нематеріальні активи на 37,0 тис.грн.

Аналіз оборотного капіталу

Найменування статей

На початок зв. періоду

На кінець зв. періоду

Відхилення

Тис.грн

уд.вага%

Тис.грн

уд.вага%

Тис.грн

уд.вага%

Оборотні активи

55600,5

100,00

85788,3

100,00

30187,8

х

1. Запаси

3051,3

5,49

5206,7

6,07

2155,4

0,58

2. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

7498,9

13,49

15939,5

18,58

8440,6

5,09

3. Дебіторська заборгованість за розрахунками

7247,8

13,04

27584,6

32,15

20336,8

19,11

4. Інша поточна дебіторська заборгованість

47,8

0,09

120,4

0,14

72,6

0,05

5. Кошти і їх еквіваленти

21461,5

38,60

5127,7

6,00

-16333,8

-32,6

6. Інші оборотні активи

776,4

1,40

42,8

0,05

-733,6

-1,35

Оборотні активи збільшилися до кінця звітного періоду на 30187,8 тис.грн., за рахунок зростання дебіторської заборгованості в розрахунках на 20336,8 тис.грн., інша поточна дебіторська заборгованість на 72,6 тис. грн. Грошові кошти та їх еквіваленті зменшилися на 16333,8 тис. грн., а інші оборотні активи-на 773,6 тис. грн.

Похожие материалы

Информация о работе