Аналіз капіталу ВАТ «Ізюмський хлібозавод»

Страницы работы

Содержание работы

РОЗДІЛ 4

Аналіз капіталу  ВАТ «Ізюмський хлібозавод»

Капітал підприємства – це фінансові ресурси підприємства, які використовуються для фінансування предметів праці, засобів праці, робочої сили та інших елементів виробництва, а також фінансових інструментів. Іншими словами капітал – це засоби, якими володіє суб’єкт господарювання для здійснення своєї діяльності з метою отримання прибутку.

Для аналізу капіталу можна використовувати коефіцієнти, характеризуючи стан капіталу. Розрахункові дані, характеризуючи структуру капітала, наведені в таблиці 4.1

                                                                                                                Таблиця 4.1

Оцінка структури капіталу ТОВ "Ізюмський хлібозавод" за звітній період

№ п/п

Показники

Формула

Розрахункове значення

Зміни

на 01.01.2004

на 31.12.2004

1

Коефіцієнт автономії

Власний капітал/Пасиви

0,57

0,62

0,05

2

Коефіцієнт фінансового ризику

Позиковий капітал/Власний капітал

0,77

0,62

-0,15

3

Коефіцієнт фінансовой залежності

1/Коефіцієнт автономії

1,75

1,61

-0,14

4

Коефіцієнт фінансової стабільності

1/Коефіцієнт фінансового ризику

1,3

1,61

0,31

5

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Власні оборотні кошти/Власний капітал

0,14

0,12

-0,02

6

Коефіцієнт фінансової стійкості

Перманентний капітал/Пасив

0,57

0,62

0,05

7

Коефіцієнт концентрації короткострокової заборгованості

Короткострокові зобов"язання/Загальна величина зобов’язень

0,99

1,0

0,01

Коефіцієнт автономії показує питому вагу власного капіталу в сукупних джерелах. Його теоретичне значення має бути не менше 0,2. Фактичне значення значно перевищує теоретичне значення коефіцієнта, що свідчить про високий рівень фінансової незалежності підприємства як на початок, так і на кінець звітного періоду. Коефіцієнт фінансового ризику показує скільки позикових коштів приходиться на одиницю власних. За звітний період він зменшився на 0,15, це є позитивним фактором для підприємства, так як зменшилась кількість позикових коштів, а отже зменшився ризик несплати кредитів. Коефіцієнт фінансової стабільності показує скільки власних коштів приходиться на одиницю позикових. Отже на початок звітного періоду власних коштів було 1,3 на одиницю позикових, а на кінець періоду 1,61, тобто власні кошти на підприємстві переважають над позиковими. Коефіцієнт маневреності власних коштів характеризує ступінь мобільності використання власних коштів. Його теоретичне значення повинно бути не менш 0,5. Оскільки фактичне значення коефіцієнту менше 0,5 – це свідчить про недостатню степінь мобільного використання власних коштів. Коефіцієнт фінансової стійкості визначає співвідношення власних коштів до валюти балансу. Теоретичне значення цього коефіцієнта повинно бути не менше 0,25-0,5.Фактичне його значення більше теоретичного, що підтверджує високий рівень фінансової стійкості підприємства.  Коефіцієнт концентрації короткострокової заборгованості показує долю короткострокових зобов’язань в загальній величині зобов’язань. На початок звітного періоду він дорівнює 0,99, це говорить про те, що на підприємстві дуже мало довгострокових зобов’язань, а на кінець звітного періоду він дорівнює 1, що говорить про те, що підприємство взагалі не має довгострокових зобов’язань, а працює лише на короткострокових.

 Оцінка фінансової стійкості підприємства

Однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства є його фінансова стійкість. Вона характеризує ступінь фінансової незалежності підприємства відносно володіння своїм майном та його використання. Стійкість багато в чому залежить від оптимальної структури джерел капіталу (співвідношення власних і позикових коштів), структури активів підприємства та від врівноваженості активів і пасивів підприємства.

Похожие материалы

Информация о работе